Rådgivende råd

Rådgivende råd

Rådgivende råd

Rådgivende råd

Map of the Advisory Councils

De rådgivende råd er stakeholderstyrede organisationer, som fremsætter henstillinger til Kommissionen og EU-landene om fiskeriforvaltning. Henstillingerne kan indeholde forslag om eksempelvis bevaring, om de socioøkonomiske aspekter ved fiskeriforvaltning eller om forenkling af reglerne. De rådgivende råd bliver hørt i forbindelse med regionalisering. De bidrager også til data for fiskeriforvaltning og bevaringsforanstaltninger.

De rådgivende råd består af repræsentanter fra industrien samt andre interessegrupper – med en fordeling af pladserne i generalforsamlingen og bestyrelsen på henholdsvis 60 % og 40 %. De får finansiel støtte fra EU i deres egenskab af organer, der arbejder for virkeliggørelsen af mål af almindelig europæisk interesse.

 

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1575 of 23 June 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2015/242 laying down detailed rules on the functioning of the Advisory Councils under the common fisheries policy

Promoting Stakeholders´ Dialogue and Better Ocean Governance for Sustainable Fishing and Trade (video by Long Distance AC)

Information on the pilot project intended to support small scale fishermen get involved in the consultation and decision making process