Poradní sbory

Poradní sbory

Poradní sbory

Poradní sbory

Map of the Advisory Councils

Poradní sbory jsou organizace zúčastněných stran, které poskytují Komisi a státům EU doporučení v otázkách řízení rybolovu. To může zahrnovat poradenství týkající se zachování zdrojů, sociálně-ekonomických aspektů řízení rybolovu nebo zjednodušení pravidel. Konzultace s poradními sbory probíhá v kontextu regionalizace. Poradní sbory se rovněž podílejí na sběru a analýze údajů pro řízení rybolovu a opatření k zachování zdrojů.

Poradní sbory jsou složeny ze zástupců odvětví rybolovu a zástupců dalších zájmových skupin (společně se dělí o místa ve valné hromadě a výkonném výboru v poměru 3:2). Jelikož se jedná o subjekty, které sledují cíle obecného evropského zájmu, dostávají finanční pomoc od EU.

 

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1575 of 23 June 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2015/242 laying down detailed rules on the functioning of the Advisory Councils under the common fisheries policy

Promoting Stakeholders´ Dialogue and Better Ocean Governance for Sustainable Fishing and Trade (video by Long Distance AC)

Information on the pilot project intended to support small scale fishermen get involved in the consultation and decision making process