Fiskeri

Regnbueørred

Regnbueørred

Regnbueørred

Regnbueørreden, der har fået sit navn på grund af det regnbuelignende farvespil på dens skind, er den vigtigste art i europæisk ferskvandsopdræt. Regnbueørreden kommer oprindelig fra USA's Stillehavskyst og blev indført i Europa i slutningen af det 19. århundrede. Takket være sin hårdførhed og hurtige vækst viste den sig hurtigt at være særdeles velegnet til akvakultur. Regnbueørreden opdrættes i dag i næsten alle europæiske lande, især i kystlande med tempereret klima.

Regnbueørred © ScandFish
Latinsk navnOncorhynchus mykiss
Produktion (EU-27) – 204 745 t (2007), 31 % af produktionen på verdensplan.
Værdi (EU-27) – 539 mio. EUR (2007).
Største producentlande i EU – Italien, Frankrig, Danmark, Spanien og Tyskland.
Største producentlande på verdensplan – Chile, Norge, Tyrkiet, Iran og USA.
Informationsblad

Reproduktion

Regnbueørreden har vanskeligt ved at reproducere sig naturligt i Europa, hvor hunnen ikke kan gyde om efteråret.

Derfor beholder opdrætterne et bredt udsnit af avlsfisk for ikke at komme til at mangle æg, hvilket tidligere tvang de europæiske opdrættere til at importere æg. Hunnerne bruges normalt først til reproduktion, når de er tre-fire år gamle. Tørbefrugtning er den almindeligste metode. Kønscellerne stryges manuelt. Spermen fra flere hanner blandes med ægcellerne. De befrugtede æg kan transporteres mellem 20 minutter og 48 timer efter befrugtningen.

Yngelopdræt

Ørredlarverne opdrættes i runde bakker af glasfiber eller beton for at sikre en regelmæssig vandgennemstrømning og ensartet fordeling af larverne.

Larverne fødes med en blommesæk, der indeholder al den næring, der er nødvendig for deres første udvikling. Når de har absorberet disse næringsstoffer, stiger de op til overfladen for at lede efter føde og for første gang fylde svømmeblæren med luft. Derefter består deres foder af meget små krummer af proteiner, vitaminer og olie. Opdrætterne foretrækker at håndfodre larverne i den første tid for at undgå overfodring. Deres basisfoder består af små piller, indtil de når en vægt på 50 g og måler 8-10 cm.

Opfedning

Fiskeyngelen transporteres derefter til et vækstanlæg, hvor de opholder sig i flydende bure i søer eller oftest i fiskebassiner ved en flod.

Fiskebassinerne er rektangulære, normalt af beton og fungerer efter to teknikker: konstant vandgennemstrømning, dvs. et åbent system, hvor flodvandet løber gennem anlægget via en kanal, og recirkulering, som er et lukket system, hvor vandet cirkulerer i bassinerne via recirkulering i pumpe- og behandlingsenheder. Recirkulation har den fordel, at man kan kontrollere vandtemperaturen, hvilket gør det muligt også at have produktion om vinteren i Nord- og Centraleuropa. Ørreder, der er rovfisk, har brug for en meget proteinholdig ernæring. I et gunstigt miljø når en ørred op på en vægt på 350 g på 10-12 måneder og 3 kg på to år. Der findes også opfedningsfarme til havs, hvor fiskene svømmer i flydende bure, f.eks. i det ikke særlig saltholdige vand i Østersøen eller i de beskyttede skandinaviske fjorde. Havørreder får samme foder som laks, hvilket forklarer deres lakselignende, rosafarvede kød. Under opfedningen er det vigtigt løbende at sortere ørrederne efter størrelse, da fiskene ikke vokser med samme hast. Bestanden sorteres således normalt fire gange i løbet af en produktionscyklus. Når ørrederne når op på deres salgbare vægt, fanges de med net fra bassinet eller pumpes levende op, hvis de er opdrættet i bur.

Forbrug

I Europa kan man købe ørreder hele året rundt.

Med en vægt på 400 g på slagtetidspunktet kan deres kød være hvidt eller lyserødt, de kan sælges hele eller som fileter, ferske eller røgede. Hvis opdrætteren venter, til regnbueørreden vejer 1,5 kg, sælges den som laksen, dvs. fersk (fileter eller skiver) eller røget (hele sider). Æggene spises saltede, især i Nordeuropa.