Fiske

Sibirisk stör

Sibirisk stör

Sibirisk stör

Odlingen av sibirisk stör, en art som klassificeras som sårbar på Internationella naturvårdsunionens rödlista, utvecklades under 1970-talet i dåvarande Sovjetunionen. Det var också vid den tiden som de första exemplaren infördes i Frankrike inom ramen för ett vetenskapligt samarbetsprogram. Man valde den sibiriska stören eftersom dess reproduktionscykel är en av de kortaste hos störfiskarna (7–8 år i stället för 15) och eftersom den endast kan odlas i sötvatten, till skillnad från andra störar som migrerar mellan hav och floder. Sibirisk stör odlas numera även i andra europeiska länder (bl.a. Belgien, Italien och Tyskland). Antalet odlingar ökar i syfte att framställa kaviar som är en mycket lönsam lyxprodukt.

Sibirisk stör © Scandfish

Latinskt namnAcipenser baerii
Produktion (EU-27) – Kött: 201 ton (2007). – Kaviar: 12 ton (2007).
Värde (EU-27) – Kött: 0,9 miljoner euro (2007).
Viktigaste producentländer i EU – Frankrike (första europeiska producenten av kaviar), Polen och Tyskland.
Viktigaste producentländer i världen – Ryssland och Kina.
Faktablad

Reproduktion

Den sibiriska störens reproduktion kompliceras av att honorna inte lägger ägg varje år och inte gör det på ett synkroniserat sätt.

Antalet könsmogna honor kan variera mellan 35 och 63 % av beståndet. Men genom att kontrollera vattentemperaturen går det att få fram ägg under en förhållandevis lång period, från december till maj. Äggen skördas genom att man masserar honans mage varannan timme, eller genom att man gör ett litet snitt i fiskens buk. Hanarnas mjölke samlas in med hjälp av en pipett som förs in i hanens könsorgan. De befruktade äggen måste behandlas för att inte klumpa ihop sig under inkubationen. Därför placeras de i en lerblandning eller i mjölk. Efter att ha tvättats placeras äggen i kläckningsapparater i vatten med en temperatur på 13–14 °C.

Yngeluppfödning

Efter sex dagar kan man välja ut friska larver. Ynglen matas för första gången när de är mellan 9 och 11 dagar gamla.

Uppfödning

Sibirisk stör kan odlas i kanaler, runda tankar, dammar eller burar.

Eftersom de är rovfiskar matas de med ett foder vars sammansättning liknar det foder som används för öring (fiskmjöl och fiskolja samt växtextrakt). Den genomsnittliga uppfödningstiden för stör som odlas för kött är 14 månader för att få en fisk på 700 g. Vid skörden samlas störarna i nät, medan de största till och med kan fångas för hand.

Kaviar

Urvalet av honor är det viktigaste steget i kaviarproduktionen.

Utvinningen av kaviar är kostsam: honorna blir inte könsmogna förrän vid sju års ålder. Under hela den tiden hålls de i tankar med strömmande sötvatten. Förr slaktades honorna och äggen samlades in, men på senare år har uppfödarna utvecklat tekniker för kejsarsnitt som gör att man kan samla in kaviaren utan att döda fisken, samtidigt som man minskar produktionskostnaderna och ökar honornas lönsamhet. Man har kunnat göra upp till fem kejsarsnitt på samma hona.

Användning

Den sibiriska störens kött är benfritt, vilket gör det mycket attraktivt för konsumenterna.

Fisken kan säljas hel levande, filead eller rökt, men är fortfarande en relativt okänd produkt för konsumenterna i EU. Förbudet nyligen mot export av vildkaviar för att skydda de störar som hotas av utrotning på grund av dammbyggnader, överfiske och föroreningar, har gynnat odlingen av sibirisk stör i Östeuropa.