Rybné hospodárstvo

Jeseter sibírsky

Jeseter sibírsky

Jeseter sibírsky

Chov jesetera sibírskeho, druhu zaradeného na červenom zozname Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov medzi zraniteľnými druhmi, sa zdokonalil v sedemdesiatych rokoch v bývalom ZSSR. Práve v tých časoch boli dovezené prvé jedince do Francúzska v rámci programu vedeckej spolupráce. Voľba padla na jesetera sibírskeho preto, lebo jeho reprodukčný cyklus je jedným z najkratších v čeľadi (7 až 8 rokov namiesto 15 rokov), a pretože sa môže chovať výlučne v sladkej vode, na rozdiel od ostatných jeseterov, ktoré migrujú medzi morom a riekami. Jeseter sibírsky sa dnes chová aj v iných európskych krajinách (Belgicko, Taliansko, Nemecko…). Neustále vznikajú nové farmy, ktorých cieľom je výroba kaviáru, luxusného a veľmi výnosného produktu.

Jeseter sibírsky © ScandFish

Latinský názovAcipenser Baerii
Produkcia (EÚ 27) – Mäso: 201 t (2007) – Kaviár: 12 t (2007)
Hodnota (EÚ 27) – Mäso: 0,9 milióna EUR (2007)
Hlavní producenti EÚ – Francúzsko (najväčší európsky producent kaviáru), Poľsko, Nemecko
Hlavní svetoví producenti – Rusko, Čína
Informačný leták

Reprodukcia

Reprodukcia jesetera sibírskeho je zložitá, pretože samice neprodukujú ikry každý rok a ani naraz.

Počet samíc vo veku, keď produkujú ikry, sa mení od 35 do 63 % z populácie. Vďaka kontrole teploty vody však možno získavať ikry v pomerne dlhom období, medzi decembrom a májom. Ikry sa získavajú masážou brucha každé dve hodiny alebo malým zárezom do brušnej steny ryby. Spermie sa získavajú pomocou pipety zavedenej do genitálneho ústrojenstva samcov. Oplodnené ikry musia prejsť zvláštnou úpravou, aby sa zabránilo ich zlepeniu počas inkubácie: vkladajú sa do ílovitého roztoku a niekedy do mlieka. Po opláchnutí sa ikry umiestnia do inkubátorov s vodou teplou 13 – 14 °C.

Odchov plôdika

Po 6 dňoch možno vyberať plôdik. Plôdik dostáva svoju prvú potravu vo veku 9 alebo 11 dní.

Výkrm

Jesetery sibírske možno chovať v kanáloch, kruhových kadiach, rybníkoch alebo klietkach.

Tieto dravé ryby sa kŕmia granulami, ktorých zloženie je blízke s granulami používanými pri chove pstruhov (rybie múčky a oleje a rastlinné výťažky). Priemerný čas chovu jesetera chovaného na mäso je 14 mesiacov na získanie 700 g ryby. Pri výlove sa jesetery vženú do sietí alebo, pri najväčších jedincoch, sa chytajú rukami.

Kaviár

Výber samíc je najdôležitejšou etapou pri produkcii kaviáru.

Chov na kaviár je nákladný, pretože samice sa nemôžu rozmnožovať skôr ako vo veku 7 rokov. Celý tento čas sa chovajú v kadiach s prúdiacou sladkou vodou. Samice sa najskôr zabíjali a potom sa z nich vyberali ikry. Chovatelia však v posledných rokoch vyvinuli techniky cisárskeho rezu, ktoré umožňujú niekoľkonásobné odoberanie kaviáru bez zabitia ryby a tým zníženie nákladov na výrobu zlepšením výnosnosti samíc. Na tej istej samici sa dá uskutočniť až 5 cisárskych rezov.

Konzumácia

Mäso jesetera sibírskeho nemá kosti a tým je pre spotrebiteľa veľmi atraktívne.

Predáva sa živý v celku, nakrájaný na filety alebo údený, medzi európskymi spotrebiteľmi však ide stále o pomerne málo známy produkt. Nedávny zákaz vývozu kaviáru z voľne žijúcich jeseterov, ktorého cieľom je ochrana jeseterov ohrozených priehradami, nadmerným rybolovom a znečistením, podporil chov jesetera sibírskeho v západnej Európe.