Rybołówstwo

Jesiotr syberyjski

Jesiotr syberyjski

Jesiotr syberyjski

Metoda hodowli jesiotra syberyjskiego, gatunku sklasyfikowanego jako zagrożony na Czerwonej liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, została opracowana w latach 70. XX wieku w dawnym Związku Radzieckim. Także w tym okresie pierwsze okazy zostały sprowadzone do Francji w ramach programu współpracy naukowej. Jesiotra syberyjskiego wybrano do hodowli, ponieważ jego cykl reprodukcyjny należy do najkrótszych w tej rodzinie ryb (7 do 8 lat, zamiast 15). Kolejnym argumentem był fakt, że można hodować go wyłącznie w wodach słodkich, w odróżnieniu od innych jesiotrów, które migrują pomiędzy morzem a rzekami. Jesiotr syberyjski jest obecnie hodowany także w innych państwach europejskich (Belgia, Włochy, Niemcy itd.). Powstają nowe farmy nastawione na produkcję kawioru, produktu luksusowego przynoszącego znaczne zyski.

Jesiotr syberyjski © ScandFish

Nazwa łacińskaAcipenser Baerii
Produkcja (UE-27) – Mięso: 201 t (2007) – Kawior: 12 t (2007).
Wartość (UE-27) – Mięso: 0,9 miliona euro (2007).
Główne państwa producenckie UE – Francja (pierwszy producent kawioru w Europie), Polska, Niemcy.
Główne państwa producenckie na świecie – Rosja, Chiny.
Zestawienie informacji

Rozmnażanie

Cykl rozrodczy jesiotra syberyjskiego jest skomplikowany, ponieważ samice nie przechodzą owulacji co roku i nie zachodzi to jednocześnie dla wszystkich osobników.

Liczba samic w wieku owulacyjnym waha się od 35 do 63% stada. Jednak dzięki kontroli temperatury wody można pozyskiwać ikrę przez dość długi okres, pomiędzy grudniem a majem. Ikrę zbiera się, wykonując masaż brzucha ryby co dwie godziny lub lekko nacinając skórę brzucha. Nasienie pobierane jest od samców pipetą z ich układu rozrodczego. Zapłodniona ikra musi zostać poddana szczególnemu zabiegowi, by zapobiec powstawaniu skupisk jaj w czasie inkubacji: umieszcza się je w roztworze gliny lub czasami w mleku. Po wypłukaniu, ikra trafia do inkubatorów z wodą o temperaturze 13-14°C.

Hodowla narybku

Po 6 dniach normalne larwy są segregowane. Narybek otrzymuje pierwsze pożywienie w wieku od 9 do 11 dni.

Tuczenie

Jesiotry syberyjskie można hodować w kanałach, okrągłych zbiornikach, stawach lub w klatkach. Są to ryby drapieżne.

Karmi się je granulatem, którego skład przypomina paszę stosowaną u pstrągów (mączki i oleje rybne oraz wyciągi roślinne). Średni okres hodowli jesiotrów tuczonych na mięso wynosi 14 miesięcy. Otrzymuje się wówczas rybę ważącą 700 g. W chwili odławiania jesiotry są zbierane w sieci lub wręcz zbierane ręcznie w przypadku największych okazów.

Kawior

Selekcja samic to najważniejszy etap w produkcji kawioru. Hodowla pod kątem pozyskiwania kawioru jest droga, ponieważ samice osiągają wiek rozrodczy dopiero po 7 latach.

Przez wszystkie te lata hodowane są w zbiornikach zawierających słodką wodę bieżącą. Dawniej samice odławiano i pobierano ikrę po ich ubiciu. Jednakże w ostatnich latach specjaliści z dziedziny akwakultury opracowali techniki cięć cesarskich, które pozwalają pobierać ikrę kilkakrotnie, nie zabijając ryby. Zmniejsza to koszty produkcji i poprawia rentowność wykorzystania stad samiczych. Od jednej samicy można pobierać ikrę nawet pięciokrotnie.

Wykorzystanie spożywcze

Mięso jesiotra syberyjskiego jest pozbawione ości, przez co ryba ta cieszy się powodzeniem u konsumentów.

Jest sprzedawana żywa, w całości, w postaci filetów lub wędzona. Nadal jednak jest to mało znany gatunek wśród europejskich konsumentów. Niedawny zakaz eksportu kawioru pochodzącego od ryb żyjących na wolności, który ma na celu ochronę jesiotrów zagrożonych wyginięciem z powodu budowy tam, nadmiernych połowów oraz zanieczyszczenia środowiska, sprzyja hodowli tego gatunku w Europie Zachodniej.