Rybolov

Jeseter sibiřský

Jeseter sibiřský

Jeseter sibiřský

Jeseter sibiřský je v Červené knize Mezinárodní unie ochrany přírody evidován jako zranitelný druh. Jeho chov byl zahájen v sedmdesátých letech dvacátého století v někdejším SSSR. Právě v tuto dobu byly první ryby v rámci programu vědecké spolupráce přivezeny do Francie. Jeseter sibiřský byl vybrán z toho důvodu, že jeho reprodukční cyklus je jedním z nejkratších v tomto rodě (7 až 8 let namísto 15) a že jej lze chovat výhradně ve sladké vodě, na rozdíl od ostatních jeseterů, kteří migrují mezi mořem a řekami. Jeseter sibiřský se od té doby chová v dalších zemích Evropy (Belgie, Itálie, Německo aj.). Kaviár je luxusní, velmi výnosný produkt, a tak počet farem, které jej produkují, vzrůstá.

Jeseter sibiřský © ScandFish

Latinský názevAcipenser Baerii
Produkce (EU-27) – maso: 201 t (2007), kaviár: 12 t (2007).
Hodnota (EU-27) – maso: 0,9 milionů EUR (2007).
Hlavní země produkce v EU – Francie (hlavní evropský výrobce kaviáru), Polsko, Německo.
Hlavní světové země produkce – Rusko, Čína.
Přehled údajů

Rozmnožování

Rozmnožování jesetera sibiřského je složité z toho důvodu, že samice neprodukují jikry každý rok a ovulace u nich neprobíhá synchronně.

Počet samic, které dosáhly věku, kdy mohou produkovat jikry, se různí od 35 do 63 % populace. Díky řízení teploty vody je však možné jikry získávat po relativně dlouhou dobu, od prosince do května. Jikry se sbírají pomocí masáže břišní oblasti každé dvě hodiny nebo malým naříznutím břišní stěny ryby. Samčí sperma se odebírá pipetou, jež se zavádí do pohlavního ústrojí. Oplodněné jikry musí být ošetřovány zvláštním způsobem, aby se při inkubaci zabránilo shlukování: umisťují se do jílovitého roztoku nebo někdy do mléka. Po propláchnutí se jikry dávají do inkubátorů s vodou o teplotě 13–14 °C.

Odchov

Potěr použitelný pro další odchov lze vybrat po šesti dnech. První potravu dostává ve věku 9 až 11 dní.

Vykrmování

Jeseteři sibiřští se mohou chovat v náhonech, kanálech, kruhových kádích, rybnících či klecích.

Tyto masožravé ryby se krmí granulemi, jejichž složení se podobá granulím používaným pro pstruhy (rybí moučka a tuk a rostlinné výtažky). Průměrná délka chovu jesetera sibiřského na maso k dosažení hmotnosti 700 g činí 14 měsíců. V době odlovu se jeseteři shromažďují do sítí, největší z nich se dokonce loví ručně.

Kaviár

V produkci kaviáru představuje nejdůležitější etapu výběr samic. Chov ryb na kaviár je nákladný, protože samice se nemohou rozmnožovat dříve než v 7 letech.

Po celá ta léta se chovají v kádích obsahujících tekoucí sladkou vodu. Dříve se jikry odebíraly usmrceným samicím. V posledních letech však chovatelé ryb zavedli metody císařského řezu, díky nimž lze kaviár odebrat několikrát, aniž by se ryba zabila, a tak se sníží náklady na produkci a zlepší se výnosnost samic. Na jedné samici mohli provést až 5 císařských řezů.

Konzumace

Maso jesetera sibiřského nemá kosti, je tedy pro spotřebitele velmi atraktivní.

Tuto rybu lze prodávat živou vcelku, filetovanou či uzenou, ale evropští spotřebitelé ji stále málo znají. Nedávný zákaz vyvážet kaviár přirozeně žijících jeseterů, aby se ohrožené ryby chránily před vyhynutím způsobeným hrázemi, nadměrným rybolovem a znečištěním, přispěl k rozšíření chovu jesetera sibiřského v západní Evropě.