Rybné hospodárstvo

Pražma zlatá

Pražma zlatá

Pražma zlatá

Pražma zlatá sa tradične chovala extenzívnym spôsobom v pobrežných lagúnach a brakických rybníkoch najmä vo „valikultúre“ na severe Talianska a v „esteros“ na juhu Španielska. V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa však s úspechom uskutočnila umelá reprodukcia pražmy zlatej a začali vnikať systémy intenzívneho chovu prevažne v klietkach na mori. Pražma zlatá, pomenovaná podľa zafarbenia na hlave, sa stala jednou z hlavných chovaných rýb európskej akvakultúry.

Pražma zlatá © ScandFish

Latinský názovSparus aurata
Produkcia (EÚ 27) – 84 590 t (2007); 67 % svetovej produkcie
Hodnota (EÚ 27) – 363 miliónov EUR (2007)
Hlavní producenti EÚ – Grécko, Španielsko, Taliansko
Hlavní svetoví producenti – Grécko, Turecko, Španielsko
Informačný leták

Reprodukcia

Zdravé generačné jedince boli v minulosti vyberané vo svojom prirodzenom prostredí.

V súčasnosti sa ikry pražmy zlatej najčastejšie získavajú z rýb chovaných na farmách. V každom období rozmnožovania je nevyhnutné skontrolovať počet samcov a samíc, pretože táto obojpohlavná ryba mení pohlavie počas svojho života: samec počas prvých 3 rokov života, potom až do konca života samica. Dospelé ryby sa pripravia na rozmnožovanie pomocou fotomanipulácie (kontrola dĺžky denného svetla). Samec oplodní ikry samice, ktoré sa vznášajú na hladine. Ikry sa následne pozbierajú a premiestnia do liahní, kde sa po 48 hodinách liahnu.

Odchov plôdika

Odchov plôdika morského okúňa a pražmy zlatej je podobný a uskutočňuje sa v tých istých liahňach, väčšinou nezávislých.

Novovyliahnutý plôdik má mikroskopickú veľkosť a polovicu z neho tvorí žĺtkový vak, z ktorého sa živí. Tento vak obsahuje celú sériu výživných zásob: bielkoviny, aminokyseliny, glykogény, fosfolipidy. Plôdik sa šesť dní po vyliahnutí a spotrebovaní svojho žĺtkového vaku môže samostatne kŕmiť: chová sa rovnakým spôsobom ako plôdik morského okúňa, kŕmi sa mikroskopickými riasami a zooplanktónom (vírniky), neskôr žiabronôžkami a nakoniec neživou, vysoko proteínovou potravou (pozri list „ Morský okúň“).

Výkrm

V extenzívnom systéme sa pražmy zlaté chovajú väčšinou spoločne s mugilami, okúňmi a úhormi a kŕmia sa prirodzene.

V poloextenzívnych systémoch sa chov zúrodňuje s cieľom zvýšiť dostupnosť prirodzenej potravy a súčasne sa dokrmuje priemyselnými krmivami. V intenzívnych systémoch sa pražmy kŕmia priemyselnými granulami v pozemných nádržiach alebo v klietkach na mori vo väčšine produkcie v Stredozemí a na Kanárskych ostrovoch. V priemere dosahujú pražmy zlaté svoju trhovú veľkosť po roku a pol. Pražmy sa porážajú termickým šokom: vložia sa do kadí s ľadovou vodou aby sa skrátilo ich utrpenie.

Konzumácia

Pražma zlatá, ktorá sa môže predávať v rôznych veľkostiach a konzumuje sa v „porciách“, váži najčastejšie 400 až 600 g a predáva sa celá alebo vypitvaná a chladená.

Hlavnými trhmi sú Taliansko, Španielsko, ale čoraz viac ju oceňujú aj v severnej Európe. Keďže existujúce trhy vykazujú známky presýtenia, začínajú sa hľadať iné formy výrobkov, ako napríklad veľké jedince nad 1 kg (pre reštaurácie) alebo filety a mrazené výrobky.