Visserij

Goudbrasem

Goudbrasem

Goudbrasem

Traditioneel werd de goudbrasem op extensieve wijze gekweekt in kustlagunes en brakke vijvers, met name in de Noord-Italiaanse lagunes en de esteros in het zuiden van Spanje. In de jaren ’80 slaagde men er evenwel in de goudbrasem kunstmatig voort te planten, waarna ook intensieve kweeksystemen werden opgezet, vooral in kooien op zee. Sindsdien is de goudbrasem, zo genoemd vanwege zijn zilverkleurige kop, uitgegroeid tot een van de belangrijkste vissen in de Europese aquacultuur.

 Goudbrasem © ScandFish
Latijnse naamSparus aurata
Productie (EU-27) – 84 590 t (2007); 67% van de wereldproductie.
Waarde (EU-27) – 363 miljoen € (2007).
Belangrijkste producenten EU – Griekenland, Spanje, Italië.
Belangrijkste producenten wereld – Griekenland, Turkije, Spanje.
Infoblad

Voortplanting

Vroeger werden gezonde paaivissen geselecteerd in hun natuurlijke milieu, maar tegenwoordig zijn de meeste goudbrasemeitjes afkomstig van kweekvissen.

Elk voortplantingsseizoen opnieuw moet het aantal mannetjes en vrouwtjes strikt worden gecontroleerd, want deze hermafrodiete vis verandert tijdens zijn leven van geslacht: de eerste drie jaar van zijn leven is hij een mannetje, daarna wordt hij een vrouwtje. Volwassen vissen worden op de voortplanting voorbereid via fotomanipulatie (beheersing van de duur van het daglicht). Het mannetje bevrucht de eitjes van het vrouwtje, die naar het wateroppervlak drijven. Daar worden ze verzameld en naar incubatiebakken gebracht, om 48 uur later uit te komen.

Kweek van pootvis

De pootvissen van de zeebaars en de goudbrasem worden ongeveer op dezelfde manier en in dezelfde broedbanken gekweekt, zij het meestal apart.

De pas uitgekomen larve is microscopisch klein en bestaat ook nog voor de helft uit een dooierzak waarmee de vis zich voedt. Deze zak bevat tal van voedingsreserves: eiwitten, aminozuren, glycogenen, fosfolipiden. Zes dagen nadat hij is uitgekomen, kan de larve, die zijn dooierzak inmiddels heeft opgegeten, zelf voedsel gaan zoeken: vanaf dat moment wordt hij net zo gekweekt als de pootvisjes van de zeebaars, op een dieet dat eerst bestaat uit microscopische algen en zoöplankton (rotiferen), later uit pekelkreeftjes en uiteindelijk uit inerte, eiwitrijke voedingsstoffen (zie fiche „ Zeebaars”).

Afmesten

In de extensieve systemen worden goudbrasems gewoonlijk samen gekweekt met harders, zeebaarzen en palingen, en voeden ze zich langs natuurlijke weg.

In de semi-extensieve systemen wordt het kweekgebied bemest om de beschikbaarheid van natuurlijke voeding te vergroten, waarna tevens industriële voedingscomplementen worden verstrekt. In de intensieve systemen worden goudbrasems met industriële korrels afgemest in bassins op het land of, voor het merendeel van hun productie, in kooien in de Middellandse Zee en bij de Canarische Eilanden. Goudbrasems bereiken hun commerciële grootte gemiddeld na anderhalf jaar. Het afmaken gebeurt met een thermische schok: de vissen worden in bakken ijskoud water gelegd om hun lijden te verkorten.

Consumptie

De goudbrasem kan bij uiteenlopende grootten worden verhandeld.

De in „porties” geconsumeerde goudbrasem weegt meestal tussen 400 en 600 g en wordt vers verkocht, in zijn geheel of gestript. De grootste afzetmarkten zijn Italië en Spanje, maar de vis wordt ook steeds geliefder in Noord-Europa. Nu de bestaande markten tekenen van verzadiging beginnen te vertonen, gaat men op zoek naar nieuwe verwerkte producten, zoals exemplaren van meer dan 1 kg (voor restaurants), filets en diepvriesproducten.