Kalandus

Merikoger

Merikoger

Merikoger

Kuld-merikokre kasvatati tavapäraselt ekstensiivselt rannikulaguunides ja mereveega tiikides, eeskätt oli see levinud Itaalia vallide ja Lõuna-Hispaania esterote puhul. Kuid 1980. aastatel hakati kuld-merikokre edukalt tehistingimustes paljundama ning arendati välja intensiivsed, eeskätt ujuvpuure kasutavad kasvatusmeetodid. Kuld-merikoger, kes on saanud oma nimetuse hõbedaselt sädeleva pea järele, on muutunud Euroopa vesiviljeluse kõige olulisemaks kalaks.

Kuld-merikoger © ScandFish

Ladinakeelne nimetusSparus aurata
Toodang (EL 27) – 84 590 t (2007), 67% ülemaailmsest toodangust.
Väärtus (EL 27) – 363 miljonit eurot (2007).
Peamised ELi tootjad – Kreeka, Hispaania, Itaalia.
Peamised tootjad maailmas – Kreeka, Türgi, Hispaania.
Teabeleht

Paljunemine

Terved sugukalad valiti omal ajal välja looduskeskkonnast.

Tänapäeval saadakse kuld-merikogre mari üldjuhul kasvandustest pärinevatelt isenditelt. Iga paljunemisperioodi puhul tuleb kontrollida isaskalade arvu, sest selle kala näol on tegemist hermafrodiidiga, kes vahetab elu jooksul oma sugu – esimesel kolmel eluaastal on kuld-merikoger isaskala, edasi kuni elu lõpuni aga emaskala. Täiskasvanud isendid valmistatakse paljunemiseks ette valgustusega mõjutamise teel (muudetakse valge aja kestust). Isaskalad viljastavad emaskalade heidetud marja, mis hõljub veepinnal. Mari kogutakse ja paigutatakse inkubeerimisbasseinidesse, kus 48 tunni pärast kooruvad vastsed.

Vastsete kasvatamine

Huntahvena ja kuld-merikogre vastsete kasvatamine on sarnane ja toimub samades haudejaamades, mis on üldjuhul eraldiseisvad ettevõtted.

Koorunud vastsed on mikroskoopilised ja peaaegu poole nende kehast moodustab rebukott, mida vastne kasutab toiduks. Rebukott sisaldab mitmeid olulisi toitainevarusid: valke, aminohappeid, glükogeene, fosfolipiide. Kuus päeva pärast koorumist on vastsed rebukoti varud ammendanud ja võivad hakata iseseisvalt toituma – vastseid kasvatatakse samalaadselt huntahvena vastsetega, toites neid esmalt mikroskoopiliste vetikate ja zooplanktoniga (keriloomad), seejärel arteemiatega ja lõpuks kõrge valgusisaldusega tasakaalustatud söödaga (vt huntahvena teabelehte).

Nuumamine

Ekstensiivse kasvatamise korral kasvatatakse kuld-merikokre tavaliselt koos meripoisurite, huntahvenate ja angerjatega ning nad toituvad looduslikult.

Poolekstensiivse kasvatamise korral lisatakse kasvatusalasse loodusliku toidu kättesaadavuse suurendamiseks ka tööstuslikku sööta. Intensiivse kasvatamise korral nuumatakse kuld-merikokresid tööstuslike söödagraanulitega maismaal asuvates basseinides või valdavalt Vahemere ja Kanaari saarte piirkonnas, ujuvpuurides. Üldjuhul saavutavad kuld-merikogred turustamiseks sobiliku pikkuse pooleteise aasta pärast. Kuld-merikogred tapetakse termilise šoki abil – kannatuste vähendamiseks paigutatakse nad jääveega täidetud paakidesse.

Tarbimine

Kuld-merikokre võib turustada erinevas suuruses, üldjuhul on turustatavate isendite kaal 400–600 grammi ning kala müüakse tervena või roogitult ja värskelt.

Peamised kuld-merikogre turud on Itaalias ja Hispaanias, kuid järjest kõrgemalt on seda liiki hakatud hindama ka Põhja-Euroopas. Et olemasolevad turud ilmutavad küllastumise märke, on üha rohkem hakanud levima ka töödeldud tooted, muuhulgas ka suured isendid kaluga üle 1 kg (restoranide jaoks) ning fileeritud kala ja külmutatud tooted.