Fiskeri

Guldbrasen

Guldbrasen

Guldbrasen

Traditionelt blev guldbrasen opdrættet ekstensivt i laguner og brakvandsdamme, især i det norditalienske saltvandsdambrug og de såkaldte esteros i Sydspanien. Men i 1980'erne begyndte man med stort held at reproducere guldbrasen kunstigt og udvikle intensive opdrætssystemer, især i bure til havs. Guldbrasen, der kan takke sit metalskinnende hoved for sit navn, er nu blevet en af de vigtigste fisk i europæisk akvakultur.

Guldbrasen © ScandFish

Latinsk navnSparus aurata
Produktion (EU-27) – 84 590 t (2007), 67 % af produktionen på verdensplan.
Værdi (EU-27) – 363 mio. EUR (2007).
Største producentlande i EU – Grækenland, Spanien og Italien.
Største producentlande på verdensplan – Grækenland, Tyrkiet og Spanien.
Informationsblad

Reproduktion

Tidligere udvalgte man sunde avlsfisk i deres naturlige omgivelser, men i dag stammer æggene oftest fra fisk, som opdrættes i fiskefarme.

Det er vigtigt at kontrollere antallet af hunner og hanner i hver reproduktionssæson, fordi denne fisk skifter køn i løbet af sin levetid. Den er en han i de første tre leveår og hun resten af livet. De voksne fisk gøres klar til reproduktion ved at styre dagslysets længde. Hannen befrugter hunnens æg, som ligger i vandoverfladen. Æggene indsamles og overføres til inkubationsbassiner, hvor de klækker 48 timer senere.

Yngelopdræt

Opdræt af bars og guldbrasen ligner hinanden og sker i samme, ofte selvstændige klækkerier.

Den nyudklækkede larve er mikroskopisk og består for halvdelens vedkommende af blommesækken, som fisken bruger til foder. Sækken indeholder en bred vifte af næringsstoffer såsom proteiner, aminosyrer, glykogener og phospholipider. Seks dage efter klækningen kan larven efter at have ædt sin blommesæk begynde selv at tage føde til sig, og herefter opdrættes den på samme måde som yngel af bars, dvs. at dens føde består af mikroskopiske alger og dyreplankton (rotifera), senere af artemia og endelig proteintilskud (se under » Bars«).

Opfedning

Guldbrasen opdrættes ofte i ekstensive systemer sammen med multe, bars og ål og lever af den føde, der findes i økosystemet.

I halvekstensive systemer tilføres der industrifoder til opdrætsområdet som supplement til den naturligt forekommende føde. I intensive systemer opfedes guldbrasen med industrifoder i bassiner på land eller – for størstedelen af produktionens vedkommende – i bure i Middelhavet og ud for De Kanariske Øer. Gennemsnitligt når en guldbrasen sin salgbare størrelse efter ca. halvandet år. Guldbrasen aflives ved varmebehandling, men overføres til kar med iskoldt vand for at afkorte deres lidelser.

Forbrug

Guldbrasen findes i forskellige størrelser på markedet, men »portionsudgaven« vejer ofte 400-600 g og sælges hel eller renset og fersk.

De største markeder er Italien og Spanien, men bliver mere og mere populær i Nordeuropa. De eksisterende markeder er ved at være mættede, og man begynder derfor at afsøge mulighederne for nye forarbejdede produkter såsom de store eksemplarer på over 1 kg (til restauranter) samt som fileter og dybfrost.