Rybolov

Mořan zlatý

Mořan zlatý

Mořan zlatý

Mořan zlatý se tradičně choval extenzivně v příbřežních lagunách a brakických rybnících především v rámci chovu v severní Itálii (vallicoltura) nebo v tzv. esteros, lagunách v jižní části Španělska. V osmdesátých letech dvacátého století se však podařilo rozmnožit mořana zlatého v zajetí, díky čemuž se rozvinuly systémy intenzivního chovu, především v mořských klecích. Mořan zlatý, který za svůj druhový název vděčí zlatému zabarvení hlavy, se tak stal jednou z hlavních ryb evropské akvakultury.

Pražman zlatý © ScandFish
Latinský názevSparus aurata
Produkce (EU-27) – 84 590 t (2007); 67 % světové produkce.
Hodnota (EU-27) – 363 milionů EUR (2007).
Hlavní země produkce v EU – Řecko, Španělsko, Itálie.
Hlavní světové země produkce – Řecko, Turecko, Španělsko.
Přehled údajů

Rozmnožování

Zdravé plemenné ryby se dříve vybíraly v přirozeném prostředí.

Dnes se však jikry mořana nejčastěji získávají z ryb chovaných na farmě. V každém reprodukčním období je nezbytné kontrolovat počet samců a samic. U mořana zlatého se totiž vyskytuje protandrický hermafroditismus, tzn. že ryba mění v průběhu života pohlaví: v prvních 3 letech života je samcem, po zbytek života pak samicí. Dospělé ryby se připravují pro rozmnožování pomocí fotomanipulace (řízení délky doby, kdy mají denní světlo). Samec oplodní jikry samice, jež plavou na vodní hladině. Ty se pak sbírají a přemisťují do inkubačních nádrží, kde se o 48 hodin později líhnou.

Odchov

Odchov mořana zlatého se podobá odchovu mořčáka evropského a provádí se v týchž líhních, obvykle odděleně. Čerstvě vylíhnutý potěr má mikroskopickou velikost. Polovinu těla tvoří žloutkový váček, z něhož se organismus zpočátku živí.

Tento váček obsahuje řadu výživných zásob: bílkoviny, aminokyseliny, glykogeny a fosfolipidy. Po šesti dnech od vylíhnutí se může larva, jež pohltila žloutkový váček, začít krmit sama: je chována stejně jako potěr mořčáka, krmí se mikroskopickými řasami a zooplanktonem (vířníci), poté žábronožkami a nakonec neživou potravou velmi bohatou na bílkoviny (viz stránka „ mořčák evropský“).

Vykrmování

V rámci extenzivního systému jsou mořani zlatí chováni společně s cípaly, mořčáky a úhoři a krmí se přirozenou cestou.

V poloextenzivních systémech se voda v chovné oblasti obohacuje o průmyslový doplněk stravy, aby se zvýšilo množství přirozené potravy. V intenzivních systémech se mořani zlatí vykrmují v pozemních nádržích nebo u podstatné části produkce, ve Středozemním moři a na Kanárských ostrovech, v mořských klecích průmyslovými granulemi. Mořani zlatí se uvádějí na trh po roce a půl, kdy dosáhnou požadované velikosti. Usmrcují se tepelným šokem: přemistí se do kádí naplněných ledovou vodou, aby se jim zkrátilo utrpení.

Konzumace

Mořan zlatý se může prodávat v různých velikostech. V porcovaném stavu váží nejčastěji 400 až 600 g a prodává se čerstvý vcelku nebo vykuchaný.

Hlavní trhy jsou v Itálii a Španělsku, ale tato ryba je stále více ceněna v severní Evropě. Na stávajících trzích je poptávka uspokojena a začínají se zkoumat možnosti nových zpracovaných produktů, jako například velké ryby přesahující hmotnost 1 kg (pro restaurace), ale také filety a mražené výrobky.