Ribištvo

Brancin

Brancin

Brancin

Brancin, ki živi v bližini obal in estuarijev, bogatih z organizmi, je že dolgo vključen v tradicionalno ribogojstvo. Ribe so pustili vstopiti v lagune ali urejene bazene (pogosto soline), nato pa zaprli dostop. To je načelo italijanske „valikulture“ in esteros na jugu Španije, ki delujejo še danes. Ujeti brancini so se tako vse do ulova prehranjevali naravno, težava pri tem pa je bila, da je njihova požrešnost pogosto skoraj uničila lagunski ekosistem. V nekaterih krajih so te bazene naselili z mladicami, ki so jih ulovili lokalni ribiči. Vendar pa so sredozemski znanstveniki v 60. letih prejšnjega stoletja zaradi vse manjšega števila mladic in na podlagi razvoja ribogojstva lososa na severu Evrope razvili postopek intenzivnega gojenja, ki temelji na uvedbi zelo kompleksne tehnike vališča in proizvodnji posebne hrane.

Brancin © ScandFish
Latinsko ime: Dicentrarchus labrax
Proizvodnja (EU-27) – 57 893 t (2007); 92 % svetovne proizvodnje.
Vrednost (EU-27) – 304 milijoni EUR (2007).
Glavne države proizvajalke EU – Grčija, Španija, Italija, Francija.
Glavne svetovne države proizvajalke – Grčija, Turčija, Španija, Italija, Francija, Hrvaška.
Informativni list

Razmnoževanje

Brancin se v celoti razmnožuje v vališču s plemenkami, izbranimi v ribogojnicah.

Za podaljšanje razmnoževalnega ciklusa brancina se uporablja fotomanipulacija, s katero se sproži sezonsko spolno vedenje vrste, tako da se vpliva na dolžino umetnega „osončenja“. Ikre, ki jih je oplodil samec, se poberejo s površine drstnega bazena in prenesejo v inkubacijske bazene, v katerih se čez 48 ur izvalijo. Ličinke se nato prenesejo v bazene za „Vzreja zaroda“.

Vzreja zaroda

Zarod brancina za intenzivno gojenje se vzreja po zapletenem postopku, ki je bil v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja predmet dolgotrajnih programov znanstvenih raziskav.

Prav uvedba tega postopka je v 80. letih prejšnjega stoletja omogočila začetek ribogojstva brancina (in tudi orade) v Sredozemlju. Vališče je tehnično zelo zahtevno, zato je zanj potrebno visoko usposobljeno osebje: skrbeti je treba za ugodne razmere za rast ličink, zagotavljati optimalno delovanje sistema recirkulacije, proizvajati hrano itd. To je privedlo do specializacije te prve faze postopka gojenja. Čeprav obstajajo primeri vertikalnega povezovanja, pa so evropska vališča na splošno neodvisna in mladice prodajajo ribogojnicam za pitanje. Vzreja zaroda na splošno poteka v treh fazah:

Gojenje ličink – ličinka izgubi rumenjakovo vrečko šest dni po izvalitvi. V tem času prejema prav posebno hrano, najprej na osnovi alg in kotačnikov (mikroskopski zooplankton), nato, če ji to dovoljuje velikost, na osnovi solinskih rakcev (rakec, ki živi v lagunah, deltah in estuarijih). Ta živa hrana se vedno proizvaja v vališču.

Odstavitev – ličinka se po od 40 do 50 dneh prenese v odstavitveno enoto, kjer se počasi privaja na zelo beljakovinsko hrano, predvsem na osnovi ribjega olja in moke. Ta hrana, ki jo dajejo v obliki zelo majhnih zrn, je zelo podobna hrani, ki jo bo brancin prejemal med preostalim obdobjem gojenja. Ta beljakovinski sistem in tudi kakovost vode zagotavljata maksimalno rast in preživetje ličink v teh odločilnih prvih mesecih.

Gojenje mladic – tri do štiri tedne pozneje zarod prestavijo v enoto za gojenje mladic. Tu jih hranijo z zrni, tako da čez približno dva meseca dosežejo težo od 2 do 5 g, potem pa so lahko premeščene v ribogojnice za pitanje.

Pitanje

Nakup mladic v vališčih je ena od največjih ponavljajočih se naložb ribogojnic. Mladice se pitajo v plavajočih kletkah, nameščenih nedaleč od obale, kar velja za večji del evropske proizvodnje (to je v Sredozemlju in na Kanarskih otokih).

Obstajajo tudi ribogojnice, ki brancine gojijo v bazenih na kopnem, ki so običajno opremljeni s sistemom recirkulacije, kar omogoča nadzor nad temperaturo vode in gojenje brancina v bolj severnih krajih. Brancine hranijo z zrni, ki vsebujejo predvsem ribje olje in moko, pa tudi rastlinske izvlečke. Na svobodi lahko zrastejo 1 m in tehtajo 12 kg, toda gojene brancine običajno ulovijo in usmrtijo, ko tehtajo od 300 do 500 g, to težo pa dosežejo v času od enega leta in pol do dveh let, odvisno od temperature vode. Za popolno sliko je treba opozoriti tudi na ohranjanje nekaterih polintenzivnih gojišč, ki izhajajo iz tradicionalnega ekstenzivnega ribogojstva ter v katerih se lagune in obalni ribniki naselijo z zarodom iz vališča, ki ga pitajo z dodatkom industrijske hrane.

Potrošnja

Ko brancine usmrtijo, jih običajno prodajajo sveže in očiščene, predvsem v hipermarketih in restavracijah.