Rybné hospodárstvo

Morský okúň

Morský okúň

Morský okúň

Morský okúň žijúci v blízkosti pobreží a ústí riek bohatých na mikroorganizmy bol oddávna predmetom tradičnej akvakultúry. Ryby sa nechávali vplávať do lagún alebo upravených nádrží (často vyparovacích soľných nádrží), ktoré sa následne uzavreli. Na takomto princípe funguje stále aktívna talianska „valikultúra“ a „esteros“ z juhu Španielska. Uväznené okúne sa až do výlovu kŕmili prirodzeným spôsobom, s tou nevýhodou, že vďaka ich žravosti im ekosystém lagúny často nestačil. V niektorých oblastiach sa do týchto nádrží umiestňovali mladé jedince ulovené miestnymi rybármi. Znižovanie počtu mladých jedincov a súčasne príklad rozvoja chovu lososa na severe Európy však v šesťdesiatych rokoch minulého storočia prinútili stredomorských vedcov vyvinúť systém intenzívneho chovu, založený na veľmi zložitej technike liahnutia a na produkcii špecifickej výživy.

Morský okúň © ScandFish
Latinský názov: Dicentrarchus labrax
Produkcia (EÚ 27) – 57 893 t (2007); 92 % svetovej produkcie
Hodnota (EÚ 27) – 304 miliónov EUR (2007)
Hlavní producenti EÚ – Grécko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko
Hlavní svetoví producenti – Grécko, Turecko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko
Informačný leták

Reprodukcia

Reprodukcia okúňa prebieha kompletne v liahňach a využívajú sa na ňu generačné jedince z chovu.

Na predĺženie reprodukčného cyklu okúňov sa využíva technika fotomanipulácie, ktorá spočíva vo vyvolávaní sezónneho sexuálneho správania druhu manipuláciou s dĺžkou umelého „slnečného“ svitu. Ikry oplodnené samcom sa pozbierajú z hladiny nádrže, v ktorej prebieha trenie, umiestnia sa do inkubačných nádrží, kde sa po 48 hodinách liahne plôdik. Plôdik sa následne premiestni do plôdikových nádrží.

Odchov plôdika

Odchov plôdika pre intenzívny chov sa riadi zložitým procesom, ktorým sa v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia zaoberali dlhodobé výskumné programy.

Práve jeho zdokonalenie umožnilo v osemdesiatych rokoch minulého storočia začať chov morského okúňa (a súčasne pražmy) v Stredozemí. Liahnutie zahŕňa vysoko technické aspekty a vyžaduje vysoko odborne vyškolený personál: treba dozerať na optimálne podmienky rastu plôdika, zabezpečiť optimálnu činnosť recirkulačného systému, zabezpečovať výrobu krmiva atď. Výsledkom je špecializácia tejto prvej etapy chovného procesu. Aj keď existujú príklady vertikálnej integrácie, európske liahne sú vo všeobecnosti nezávislé a predávajú mladé jedince do výkrmných fariem. Odchov plôdika prebieha vo všeobecnosti v troch etapách:

Plôdikové štádium – Plôdik stráca svoj žĺtkový vak 6 dní po vyliahnutí. V tomto momente sa začína kŕmiť veľmi špecifickou potravou najskôr na báze rias a vírnikov (mikroskopický zooplanktón) a neskôr, keď to umožňuje jeho veľkosť, na báze žiabronôžok (malý kôrovec žijúci v lagúnach, deltách a v ústiach riek). Táto žijúca potrava sa produkuje vždy v liahni.

Odstavenie – Plôdik sa po 40 až 50 dňoch premiestni do odstavnej jednotky, kde si postupne navyká na vysoko proteínové krmivo prevažne na báze rybieho oleja a múčky. Toto krmivo podávané vo forme miniatúrnych granúl je takmer identické s krmivom, ktorú bude okúň dostávať po celý zvyšok chovu. Práve tento vysoko proteínový režim spoločne s kvalitou vody zabezpečujú maximálny rast a prežitie plôdika počas prvých kľúčových mesiacov.

Chov mladých jedincov – O 3 až 4 mesiace neskôr sa plôdik premiestni do jednotky chovu mladých jedincov. Tu sa kŕmi granulami, až kým približne za dva mesiace nedosiahne hmotnosť 2 až 5 g, keď sa môže presunúť do výkrmnej farmy.

Výkrm

Nákup mladých jedincov z liahní je jednou z najväčších návratných investícií chovných fariem.

Výkrm aspoň vo veľkej časti európskej produkcie (t. j. v Stredozemí a na Kanárskych ostrovoch) prebieha v plávajúcich klietkach umiestnených v malej vzdialenosti od pobrežia. Súčasne existujú farmy chovajúce okúne v nádržiach na súši, vo všeobecnosti napájaných recirkulačným systémom, umožňujúcim kontrolovať teplotu vody a chovať morského okúňa v severnejších zemepisných šírkach. Okúne sa kŕmia granulami, skladajúcimi sa prevažne z rybej múčky a oleja, ale súčasne aj z rastlinných výťažkov. Morský okúň môže vo voľnej prírode dosiahnuť dĺžku 1 m a 12 kg hmotnosť, okúne z chovu sa však vylovujú a porážajú, keď dosiahnu 300 až 500 g, čo trvá jeden a pol až dva roky v závislosti od teploty vody. Zároveň treba spomenúť niekoľko poloinzenzívnych chovov odvodených od tradičnej extenzívnej akvakultúry, kde sa lagúny a pobrežné rybníky zarybňujú plôdikom z chovu, ktorý sa dokrmuje priemyselným potravinovým doplnkom.

Konzumácia

Morský okúň sa po zabití vo všeobecnosti predáva čerstvý a očistený, najmä prostredníctvom veľkých reťazcov a v reštauráciách.