Žuvininkystė

Paprastasis vilkešeris

Paprastasis vilkešeris

Paprastasis vilkešeris

Pakrantėse ir upių žiotyse, kuriose daug mikroorganizmų, gyvenantis paprastasis vilkešeris jau seniai auginamas tradiciniais akvakultūros būdais. Žuvims įplaukus į lagūnas ar įrengtus baseinus (dažnai su druskingu vandeniu), būdavo užtveriamas kelias, kad jos negalėtų išplaukti. Būtent taip šios žuvys iki šiol auginamos sūriosiose Italijos lagūnose (angl. „valliculture“) ir aplink pietų Ispanijos upių žiotis esančiose šlapžemėse (isp. „esteros“). Uždaryti vilkešeriai maitindavosi natūraliai, kol juos sužvejodavo, tačiau gausiai besimaitindamos žuvys dažnai išsekindavo lagūnos ekosistemą. Kai kuriose vietovėse baseinai būdavo pripildomi vietos žvejų sugautų nesubrendusių žuvų. Tačiau XX a. septintajame dešimtmetyje, vis labiau mažėjant žuvų jauniklių, Viduržemio jūros mokslininkai, atsižvelgdami į Šiaurės Europos lašišų auginimo pavyzdį, sukūrė intensyviojo auginimo sistemą, grindžiamą sudėtingu žuvivaisos metodu ir specialių pašarų gamyba.

Paprastasis vilkešeris © ScandFish
Lotyniškas pavadinimas: Dicentrarchus labrax
Gamyba (ES-27): 57 893 t (2007 m.), 92 % pasaulinės gamybos
Vertė (ES-27): 304 mln. eurų (2007 m.)
Pagrindinės šalys augintojos Europos Sąjungoje: Graikija, Ispanija, Italija, Prancūzija
Pagrindinės šalys augintojos pasaulyje: Graikija, Turkija, Ispanija, Italija, Prancūzija, Kroatija
Informacinis lapas

Dauginimasis

Vilkešeriai visiškai veisiami žuvivaisos ūkiuose iš ūkiuose atrinktų veislinių žuvų.

Siekiant pailginti vilkešerių neršto ciklą, naudojamas fotomanipuliacijos metodas: pailginus dirbtinės šviesos laiką, paskatinamas šios rūšies žuvų sezoninis seksualinis elgesys. Patinėlio apvaisinti kiaušinėliai surenkami nuo nerštui naudojamos talpyklos paviršiaus ir perkeliami į inkubatorius. Juose po 48 valandų išsirita lervos. Jos perkeliamos į auginimo baseinus.

Auginimas

Vilkešerių auginimas – sudėtingas procesas, ištobulintas XX a. septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose vykdant ilgalaikes mokslinių tyrimų programas.

Sukūrus auginimo metodus, devintajame dešimtmetyje Viduržemio jūroje buvo galima pradėti auginti vilkešerius ir doradas. Žuvivaisos ūkiuose naudojamos gana sudėtingos technologijos, todėl reikia puikiai parengtų darbuotojų, kurie galėtų palaikyti lervų augimui tinkamas sąlygas, užtikrinti, kad gerai veiktų recirkuliacinė sistema, pasirūpinti žuvų šėrimu ir kt. Todėl dalies žuvivaisos ūkių specializacija – būtent šis pirmasis auginimo etapas. Nors yra vertikaliosios integracijos atvejų, paprastai Europos žuvivaisos ūkiai yra nepriklausomi ir parduoda žuvų jauniklius penėjimo ūkiams. Auginimo etapai paprastai yra trys.

Lervų auginimas. Išsiritusi lerva per 6 dienas suvartoja savo trynio maišelį. Tada ji pradedama šerti specialiais pašarais, sudarytais iš jūros dumblių ir verpečių (mikroskopinio zooplanktono). Kai lervos užauga iki tam tikro dydžio, jos pradedamos maitinti artemijomis (nedideliais vėžiagyviais, gyvenančiais lagūnose, deltose ir upių žiotyse). Šis gyvasis pašaras visuomet auginamas žuvivaisos ūkyje.

Atpratinimas. Po 40–50 dienų lervos perkeliamos į baseinus, kuriuose jos po truputį pratinamos prie baltymų gausaus pašaro, kurį daugiausia sudaro žuvų taukai ir žuvų miltai. Beveik tokiu pačiu pašaru mažomis granulėmis vilkešeriai šeriami ir visą likusį auginimo laiką. Šiais pirmais itin svarbiais lervų gyvenimo mėnesiais šiuo baltymingu pašaru ir aukšta vandens kokybe užtikrinama, kad lervos augtų kuo geriau ir kuo daugiau jų išgyventų.

Jauniklių auginimas. Po 3–4 savaičių mailius perkeliamas į jauniklių auginimo baseiną. Jame jis šeriamas granulėmis, kol po maždaug dviejų mėnesių užauga iki 2–5 g ir gali būti perkeliamas į penėjimo ūkį.

Penėjimas

Jauniklių pirkimas iš žuvivaisos ūkių – viena svarbiausių pasikartojančių žuvų ūkių investicijų. Bent svarbiausiose Europos šalyse augintojose (t. y. Viduržemio jūroje ir Kanarų salose) žuvys penimos vandenyje panardintose ir netoli kranto esančiose varžose.

Taip pat yra ūkių, kuriuose vilkešeriai auginami sausumoje įrengtuose baseinuose, kuriuose paprastai įdiegta recirkuliacinė sistema, kontroliuojanti vandens temperatūrą, todėl vilkešerius galima auginti ir šiauresnėse platumose. Vilkešeriai šeriami granulėmis, sudarytomis daugiausiai iš žuvų miltų ir žuvų taukų, taip pat augalų ekstraktų. Laisvėje jie gali užaugti iki 1 m ilgio ir sverti 12 kg, tačiau nelaisvėje augantys vilkešeriai paprastai surenkami ir pjaunami, kai ima sverti 300–500 g. Jų auginimas iki tokio svorio trunka nuo pusantrų iki dvejų metų, priklausomai nuo vandens temperatūros. Be to, tebeveikia ir pusiau intensyviu žuvų auginimu užsiimančių ūkių, kuriuose auginimas grindžiamas tradicinės ekstensyviosios akvakultūros metodais. Juose iš žuvivaisos ūkių pirktas mailius suleidžiamas į lagūnas ir pakrančių tvenkinius ir šeriamas pramoniniais pašarų papildais.

Vartojimas

Papjauti vilkešeriai paprastai parduodami švieži ir išdarinėti daugiausiai prekybos centrams ir restoranams.