Αλιεία

Το λαβράκι

Το λαβράκι

Το λαβράκι

Το λαβράκι, το οποίο ζει κοντά σε ακτές και σε εκβολές ποταμών πλούσιες σε μικροοργανισμούς, αποτελεί από παλιά αντικείμενο παραδοσιακών μορφών υδατοκαλλιέργειας, όπως η ιταλική vallicoltura και οι καλλιέργειες στα esteros (αλίπεδα) της νότιας Ισπανίας, που εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Οι εν λόγω μορφές υδατοκαλλιέργειας βασίζονταν στην εξής αρχή: οι εκτροφείς άφηναν τα λαβράκια να εισέλθουν σε διαμορφωμένες λιμνοθάλασσες ή υδάτινες λεκάνες (συνήθως σε αλυκές) και ύστερα έφρασσαν τη

Το λαβράκι © ScandFish
Λατινική ονομασία: Dicentrarchuslabrax
Παραγωγή (ΕΕ-27) – 57.893 τόνοι (2007) ήτοι 92 % της παγκόσμιας παραγωγής.
Αξία (ΕΕ-27) – 304 εκατομμύρια ευρώ (2007).
Κύριες χώρες παραγωγής σε επίπεδο ΕΕ – Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία.
Κύριες χώρες παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο – Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία.
Ενημερωτικό δελτίο

Αναπαραγωγή

Η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου είδους γίνεται αποκλειστικά σε εκκολαπτήρια, με τη βοήθεια γεννητόρων επιλεγμένων στα ιχθυοτροφεία.

Προκειμένου να επιμηκυνθεί ο κύκλος αναπαραγωγής του συγκεκριμένου είδους ιχθύος χρησιμοποιείται η τεχνική των φωτοπεριοδικών πρωτοκόλλων, η οποία συνίσταται ουσιαστικά στην ενεργοποίηση της εποχικής σεξουαλικής συμπεριφοράς του είδους μέσω της ρύθμισης της διάρκειας του τεχνητού «ηλιακού φωτός». Τα αυγά, τα οποία γονιμοποιούνται από το αρσενικό, συλλέγονται στην επιφάνεια της δεξαμενής αναπαραγωγής και τοποθετούνται σε δεξαμενές επώασης όπου εκκολάπτονται 48 ώρες αργότερα. Οι προνύμφες μεταφέρονται στη συνέχεια σε δεξαμενές ιχθυδιογονίας.

Ιχθυδιογονία

Η ιχθυδιογονία του συγκεκριμένου είδους με σκοπό την εντατική εκτροφή του ακολουθεί μια περίπλοκη διαδικασία η οποία αποτέλεσε αντικείμενο μακροχρόνιων προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Η τελειοποίηση της εν λόγω διαδικασίας ήταν αυτή που επέτρεψε ουσιαστικά την έναρξη της εκτροφής του συγκεκριμένου είδους (όπως και της τσιπούρας) στη Μεσόγειο κατά τη δεκαετία του 1980. Η εκκόλαψη περιλαμβάνει πτυχές με υψηλό βαθμό τεχνικής δυσκολίας και απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό που να είναι σε θέση να ελέγχει τις καλές συνθήκες ανάπτυξης των προνυμφών, να εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος ανακυκλοφορίας του νερού, να παράγει την τροφή, κτλ. Τα ανωτέρω οδήγησαν σε εξειδίκευση αυτού του πρώτου σταδίου της διαδικασίας εκτροφής. Αν και υπάρχουν κάποιες καθετοποιημένες μονάδες, τα ευρωπαϊκά εκκολαπτήρια είναι ως επί το πλείστον ανεξάρτητα και πωλούν τα νεαρά λαβράκια στις φάρμες πάχυνσης. Η ιχθυδιογονία εξελίσσεται συνήθως σε τρία στάδια:

Καλλιέργεια προνυμφών – Ο λεκιθικός σάκος της προνύμφης εξαντλείται 6 ημέρες μετά την εκκόλαψη. Σε αυτήν ακριβώς τη φάση, η προνύμφη λαμβάνει πολύ ειδική διατροφή, με βασικά συστατικά αρχικά τα φύκια και τα τροχόζωα (μικροσκοπικό ζωοπλαγκτόν), και στη συνέχεια, όταν το επιτρέπει το μέγεθός της, τις αρτέμιες (μικρό μαλακόστρακο που ζει σε λιμνοθάλασσες, δέλτα και εκβολές ποταμών). Η ζωντανή αυτή τροφή παράγεται πάντοτε εντός του εκκολαπτηρίου.

Απογαλακτισμός – Μετά από 40 έως 50 ημέρες, η προνύμφη μεταφέρεται σε μονάδες απογαλακτισμού όπου συνηθίζει σταδιακά σε διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, με βασικά συστατικά κατά κύριο λόγο το ιχθυέλαιο και το ιχθυάλευρο. Η τροφή που παρέχεται στη φάση αυτή, η οποία έχει τη μορφή μικροσκοπικών κόκκων, μοιάζει πάρα πολύ με την τροφή που θα λαμβάνει το λαβράκι καθ’ όλη την υπόλοιπη διάρκεια της εκτροφής του. Αυτή ακριβώς η βασισμένη στις πρωτεΐνες δίαιτα, καθώς και η ποιότητα του νερού, εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη και επιβίωση των προνυμφών κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων κρίσιμων μηνών.

Εκτροφή γόνου – Τρεις έως τέσσερις εβδομάδες αργότερα, τα ιχθύδια μεταφέρονται στη μονάδα εκτροφής γόνου. Εκεί, τρέφονται με ιχθυοτροφή σε κόκκους προκειμένου να φτάσουν, περίπου δύο μήνες αργότερα, το βάρος των 2 έως 5 γραμμαρίων το οποίο θα τους επιτρέψει να μεταβούν στη φάρμα πάχυνσης.

Πάχυνση

Η αγορά γόνων από τα εκκολαπτήρια συνιστά μια από τις σημαντικότερες περιοδικές επενδύσεις των μονάδων εκτροφής.

Η πάχυνση γίνεται μέσα σε πλωτούς κλωβούς τοποθετημένους σε μικρή απόσταση από την ακτή, τουλάχιστον όσον αφορά το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής παραγωγής (δηλαδή τη Μεσόγειο και τα Κανάρια νησιά). Υπάρχουν επίσης φάρμες που εκτρέφουν τα λαβράκια σε δεξαμενές στην ξηρά. Οι δεξαμενές αυτές τροφοδοτούνται συνήθως με νερό μέσω ενός συστήματος ανακυκλοφορίας, το οποίο καθιστά δυνατό τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού και την εκτροφή του εν λόγω είδους σε βορειότερα γεωγραφικά πλάτη. Τα λαβράκια τρέφονται με τροφή σε κόκκους η οποία περιέχει κατά κύριο λόγο ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, αλλά και φυτικά εκχυλίσματα. Σε συνθήκες ελευθερίας, το λαβράκι μπορεί να φτάσει σε μήκος το ένα μέτρο και σε βάρος τα 12 κιλά. Όμως, το λαβράκι εκτροφής συλλέγεται και θανατώνεται συνήθως όταν φτάνει τα 300 έως 500 γραμμάρια, κάτι που επιτυγχάνεται μετά από 1,5 έως δύο χρόνια ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού. Για λόγους πληρότητας, επισημαίνεται στο σημείο αυτό επιπλέον η επιμονή ορισμένων μονάδων ημι-εντατικής εκτροφής, που προέρχονται από την παραδοσιακή εκτατική υδατοκαλλιέργεια, να γεμίζουν τις λιμνοθάλασσες και τις παράκτιες υδάτινες λεκάνες με ιχθύδια από εκκολαπτήρια, η πάχυνση των οποίων έχει γίνει με βιομηχανικά συμπληρώματα διατροφής.

Κατανάλωση

Αφού θανατωθεί, το λαβράκι εκτροφής πωλείται ως επί το πλείστον νωπό και καθαρισμένο κατά κύριο λόγω μέσω των υπεραγωγών και των εστιατορίων.