Fiske

Lax

Lax

Lax

Odlingen av lax går tillbaka till 1800-talet då kläckningsmetoder utvecklades i Storbritannien. Då handlade det om att ta fram ungfiskar som skulle sättas ut i vattendrag för sportfiske. Men det var i Norge på 1960-talet som de första vattenbruken installerade sina flytande burar i fjordarna, för att producera och sälja vuxna laxar. Det blev en succé. Sedan dess har odlingen utvecklats, först i Europa och därefter i alla tempererade vatten på både norra och södra halvklotet, med utgångspunkt i en hybridstam som utvecklats genom att lax från det norska beståndet har korsats med olika lokala bestånd. Den snabba produktionsökningen ledde i slutet av 1990-talet till problem eftersom marknaden mättades. Krisen ledde till stora omstruktureringar inom sektorn.

Lax © ScandFish
Latinskt namnSalmo salar
Produktion (EU-27) – 142 350 ton (2007); 10 % av världsproduktionen.
Värde (EU-27) – 662 miljoner euro (2007).
Viktigaste producentländer i EU – Storbritannien och Irland.
Viktigaste producentländer i världen – Norge (736 168 ton – 2007), Chile och Kanada.
Faktablad

Reproduktion

Laxens reproduktion sker helt och hållet i fångenskap, med hjälp av noggrant utvalda avelsdjur som är födda i fångenskap. Äggen samlas in från mogna honor och blandas med hanens mjölke för att befruktas. Därefter placeras de i en kläckningsbassäng. Ynglen kläcks 4–6 veckor efter befruktningen.

Yngeluppfödning

Ynglen föds upp i två etapper som motsvarar laxens utvecklingsstadier i sötvatten.

Den första etappen motsvarar larvstadiet och varar i 4–6 veckor. Under den perioden förbrukas gulesäcken och larverna blir tillräckligt stora för att kunna äta själva och utvecklas till stirr. Nu inleds den andra etappen: stirren flyttas över till en sötvattensbassäng (eller en flytande bur i en sjö) där de kommer att stanna i två år medan de utvecklas till smolt.

Uppfödning

Laxarna (eller smolten) flyttas till en havsanläggning och placera i flytande burar där de får stanna i ungefär två år, tills de har uppnått kommersiell storlek (ungefär 2 kg).

Laxen är en rovfisk och utfodras med pellets som består av fiskmjöl och fiskolja (50 %), men även andra ingredienser, som växtextrakt (t.ex. spannmål, bönor eller soja) och vitaminer, mineralsalter och astaxanthin, som är det pigment (naturligt eller syntetiskt) som är nödvändigt för att laxen ska hålla sig frisk och få sin typiska färg. Fodrets sammansättning och utfodringsmönstret är tillsammans med vattenbrukets läge och skörde- och slaktmetoder faktorer som på ett avgörande sätt påverkar slutproduktens kvalitet.

Användning

De flesta moderna företag tar hand om laxen från ägg till slakt. Därefter går produkten vidare till bearbetningsföretag som framför allt säljer den färsk, styckad eller rökt, i skivor. En växande andel av produktionen säljs också som färdiga rätter, frysta eller konserverade. I dag ingår lax i hundratals beredningar som säljs i stormarknader.