Rybné hospodárstvo

Losos atlantický

Losos atlantický

Losos atlantický

Počiatky chovu lososa atlantického siahajú do 19. storočia, keď v Spojenom kráľovstve zdokonalili techniky jeho liahnutia. Išlo o produkciu mladých lososov určených na zarybňovanie riek pre športový rybolov. Ale až v roku 1960 v Nórsku prvé morské farmy inštalovali svoje plávajúce klietky vo fjordoch, ktorých cieľom bolo dodávať na trh dospelé lososy. A bol to úspech. Chov sa rozvinul najskôr v Európe, neskôr vo všetkých miernych moriach na obidvoch pologuliach a základom sa stal hybridný variant, ako výsledok kríženia nórskeho variantu s ostatnými miestnymi variantmi. Rýchle zvýšenie produkcie prinieslo na konci deväťdesiatych rokov minulého storočia problémy s nasýtením trhu. Táto kríza bola dôvodom na mnohé reštrukturalizačné zmeny v odvetví.

Losos atlantický © ScandFish
Latinský názovSalmo salar
Produkcia (EÚ 27) – 142 350 t (2007), 10% svetovej produkcie.
Hodnota (EÚ 27) – 662 miliónov EUR (2007).
Hlavní producenti EÚ – Spojené kráľovstvo, Írsko.
Hlavní svetoví producenti – Nórsko (736 168 t – 2007), Čile, Kanada.
Informačný leták

Reprodukcia

Reprodukcia lososa atlantického prebieha plne v zajatí zo starostlivo vybratých generačných jedincov z chovu. Ikry sa získavajú zo samíc pripravených na výter a oplodnia sa zmiešaním s mliečom od samca. Potom sa premiestnia do liahní. Plôdik sa liahne 4 až 6 týždňov po oplodnení.

Odchov plôdika

Odchov plôdika prebieha v dvoch etapách, ktoré zodpovedajú štádiám vývoja lososa v sladkej vode.

Prvá etapa, na poličkách, zodpovedá larválnemu štádiu trvajúcemu 4 až 6 týždňov, až kým sa plôdik zbaví svojho žĺtkového vaku a stane sa z neho mladý losos schopný samostatne prijímať potravu. Vtedy nastáva druhá etapa: mladý losos sa presunie do nádrže so sladkou vodou (alebo do plávajúcej klietky na jazere), kde zostáva jeden alebo dva roky, čas potrebný na získanie takých biologických vlastností, ktoré mu umožnia prežiť v morskej vode.

Výkrm

Mladý losos (smolt) sa následne preloží na morskú farmu do plávajúcej klietky, kde zostáva približne 2 roky, aby dosiahol svoju tržnú hmotnosť (približne 2 kg).

Táto dravá ryba sa kŕmi granulami z rybej múčky a oleja (50 %), ale súčasne aj z iných zložiek, ako rastlinné múčky a výťažky (obilie, bôb, sója…), vitamíny, minerálne soli a astaxantín, pigment (prírodný alebo syntetický) nevyhnutný pre zdravie lososa a jeho typické sfarbenie. Zloženie krmiva, rytmus kŕmenia, ale aj stav samotnej farmy a proces výlovu a porážania sú prvky, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú kvalitu koncového produktu.

Konzumácia

Väčšina moderných podnikov sa o lososa stará od ikry až po zabitie. Produkty ďalej preberajú spracovateľské podniky, ktoré ich predávajú najmä chladené, porciované, údené alebo na plátky. Stále rastúci podiel produkcie sa predáva ako polotovary, mrazené výrobky alebo konzervy. Losos je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou stoviek produktov predávaných v obchodných reťazcoch.