Rybolov

Losos obecný

Losos obecný

Losos obecný

Počátky chovu lososa obecného sahají do 19. století, kdy byly ve Spojeném království zavedeny postupy chovu v líhni. Tehdy bylo cílem chovat nedospělé jedince k vysazení do řek pro sportovní rybolov. V roce 1960 však v Norsku první mořské farmy umístily do fjordů plovoucí klece, aby mohly prodávat dospělé lososy. A byly úspěšné. Chov se tedy rozvinul nejprve v Evropě, poté ve všech mírných mořích na obou polokoulích díky linii kříženců, jež vznikli z kříženého oplodnění norské linie různými místními liniemi. Kvůli rychlému nárůstu produkce došlo na konci devadesátých let dvacátého století k nasycení trhu. V důsledku této krize došlo k významné restrukturalizaci tohoto odvětví.

Losos obecný © ScandFish
Latinský názevSalmo salar
Produkce (EU-27) – 142 350 t (2007); 10 % světové produkce.
Hodnota (EU-27) – 662 milionů EUR (2007).
Hlavní země produkce v EU – Spojené království, Irsko.
Hlavní světové země produkce – Norsko (736 168 t – 2007), Chile, Kanada.
Přehled údajů

Rozmnožování

Rozmnožování lososa obecného probíhá v plném rozsahu v zajetí. Plemenné ryby se pečlivě vybírají (jde o jedince, kteří také pocházejí z chovu v zajetí). Jikry se samicím odebírají těsně před nakladením. Oplodnění probíhá tak, že se smíchají se samčím mlíčím. Oplozené jikry se přemístí do inkubační nádrže. Potěr se vykulí po 4 až 6 týdnech od oplodnění.

Odchov

Odchov probíhá ve dvou fázích, jež odpovídají stadiu vývoje lososa ve sladké vodě.

V první fázi jde o chov na mřížkách a odpovídá larválnímu stadiu, jež trvá 4 až 6 týdnů (tzn. dokud se potěr živí ze svého žloutkového váčku). Poté potěr vyroste, jde už o juvenilní jedince, kteří jsou schopní se krmit sami. V tomto okamžiku začíná druhá fáze: mladí lososi se přemístí do nádrže se sladkou vodou (nebo do plovoucí klece do jezera), kde zůstávají po dobu jednoho roku až dvou let, což je doba potřebná k tomu, aby získali biologických vlastností, díky nimž ryby mohou žít v mořské vodě.

Vykrmování

Strdlice (mladí lososi) se přemisťují do mořské farmy, do plovoucích klecí. Tam zůstanou přibližně 2 roky, než dosáhnou obchodní velikosti (asi 2 kg).

Tyto masožravé ryby se krmí granulemi z rybí moučky a tuku (50 %), ale také z jiných složek, jako rostlinné mouky a výtažků (obilí, boby, sója atd.), vitaminů, minerálních solí a astaxantinu, barviva (přírodního či syntetického) nezbytného pro zdraví lososů, díky němuž získávají typické zabarvení. Kvalitu koncového produktu zásadním způsobem ovlivňuje složení stravy a tempo krmení, ale také stav farmy a postup odlovu a usmrcování.

Konzumace

Většina moderních podniků se chovem lososa zabývá od jikry po usmrcení ryby. Produkt se pak převáží do zpracovatelských podniků, které ryby prodávají především v kusech čerstvé, rozkrájené či uzené. Stále větší část produktů se také prodává v podobě zmražených či konzervovaných připravených pokrmů. Losos je v současné době nedílnou součástí stovek různě upravených produktů prodávaných v supermarketech.