Rybné hospodárstvo

Ustrica obrovská

Ustrica obrovská

Ustrica obrovská

Ustrica obrovská, pôvodom z Japonska, bola do Európy privezená v sedemdesiatych rokoch po vymiznutí ustrice portugalskej ( Crassostrea angulata ), ktorá sa stala obeťou niekoľkých, po sebe nasledujúcich epidémií. Vďaka rýchlemu rastu a prispôsobivosti rôznym prostrediam je ustrica obrovská v súčasnosti najviac chovanou ustricou na svete, a najmä v Európe. Iný druh ustrice chovanej v Európe – ustrica jedlá ( Ostrea edulis ) sa nachádza ešte ďaleko od svojej pôvodnej produkčnej úrovne, potom ako sa stala obeťou dvoch epizootických nákaz v rokoch 1920 a 1980.

Ustrica obrovská © ScandFish
Latinský názovCrassostrea gigas
Produkcia (EÚ 27) – 142 000 t (2007), 4. miesto v rámci svetovej produkcie
Hodnota (EÚ 27) – 295 miliónov EUR (2007)
Hlavní producenti EÚ – Francúzsko (1. výrobca v Európe a 4. na svete), Írsko, Španielsko, Portugalsko
Hlavní svetoví producenti (mimo Európy) – Čína, Južná Kórea, Japonsko
Informačný leták

Reprodukcia

Veľká časť globálneho zásobovania pochádza z lariev ulovených v prirodzenom prostredí. Niektoré larvy ustríc však pochádzajú z liahní.

V takomto prípade sa generačná populácia necháva v mori. Celú zimu sa v pravidelných intervaloch odoberajú skupiny dospelých jedincov, ktoré sa umiestňujú do nádrží. Tento odber je náhodný, pretože pohlavie ustríc sa nedá určiť (ustrica vykazuje znaky postupného hermafroditizmu, v tom zmysle, že v závislosti od rokov sa z nej stáva samec alebo samica). Uvoľňovanie gamét sa dosahuje na jar pomocou teplotného šoku alebo laceráciou. Gaméty šiestich alebo viacerých samíc sa oplodnia spermiami od rovnakého počtu samcov. Pre správny priebeh liahnutia je nevyhnutné, aby mala voda približne 21 °C a nebola príliš slaná. Larvy sa vysadia do nádrží s uzavretým okruhom a kŕmia sa pestovanými riasami. Väčšina liahní sa v súčasnosti sústreďuje na produkciu triploidov, t. j. ustríc, ktoré sa po termickom šoku počas oplodnenia stanú sterilnými, čo im bráni v tom, aby sa v budúcnosti stali menej kvalitnými ustricami nazývanými „laiteuses“.

Zachytávanie

Ustrica v lete vyprodukuje veľké množstvo lariev. Tieto larvy sú unášané prúdom a hľadajú miesto, kde by sa prichytili.

Chovatelia na ich zachytávanie používajú podklady nazvané zberače, ktoré sú umiestnené na strategických miestach: plastové podklady (trubice, misky, lamely…) alebo rímske škridle, bridlicové platne, mušle. Keď sa larva vyformuje, oddelí sa zo zberného podkladu a je k dispozícii na chov. V prípade liahní sa larva pripravená na prichytenie na podklad stáva tmavšou a teda viditeľnejšou cez svoju ulitu. Práve vtedy sa uskutočňuje zachytávanie: do nádrží sa umiestni čistý a pevný podklad na „pozbieranie“ ustríc.

Chov

V závislosti od prostredia (amplitúda pohybov morskej hladiny, hĺbka vody…) a tradícií sa uprednostňujú štyri hlavné metódy pestovania ustríc.

Pestovanie vo výške: ustrice obrovské sa umiestnia v mori do košov pripevnených na stoloch v prílivovej zóne na zemi.

Pestovanie na plocho: ustrice sa položia priamo na dno prílivovej zóny.

Pestovanie v hĺbke alebo pestovanie v kontajneroch: ustrice sa nahusto rozmiestnia do ohrád, ktoré sa môžu nachádzať až v 10 m hĺbke.

Pestovanie v rade: ustrice sa chovajú na lanách ako slávky, čo umožňuje ich chov na otvorenom mori. Keďže sú stále pod vodou, rastú rýchlejšie. Táto metóda sa používa pri pestovaní vo vodách bez pohybu morskej hladiny a na otvorenom mori.

Ustrice obrovské sa prirodzene živia planktónom nachádzajúcim sa v morskej vode, ktorý neustále filtrujú. Môžu sa preto chovať iba na miestach spĺňajúcich súbor kritérií týkajúcich sa prúdov, hĺbky a výskytu planktónu, vo všeobecnosti v blízkosti ústí riek, v lagúnach alebo v pobrežných rybníkoch. Počet koncesií sa určuje vedecky podľa dostupného množstva planktónu. Ustrice dosahujú svoju tržnú hmotnosť po 18 až 30 mesiacoch. Metódy zberu sa líšia v závislosti od jednotlivých typov chovu: ustrice pestované vo výške sa zbierajú uvoľnením košov zo stolov; ustrice pestované na plocho sa zbierajú pri odlive hrabľami alebo bagrom, ak to umožňuje výška hladiny; ustrice pestované v hĺbke sa vyťahujú bagrami so zdvihom až 500 kg.

Zušľachťovanie

V niektorých produkčných nádržiach sa môžu zušľachťovať dospelé ustrice, aby nadobudli špecifickú kvalitu mäsa.

Ustrice sa umiestnia do plytkých ílovitých nádrží prirodzene napájaných morskou vodou, kde vďaka prítomnosti špecifickej riasy Navicula ostrea nadobudnú zelené sfarbenie mäsa. Takisto sa môžu umiestniť do zušľachťovacích ohrád v prílivovej zóne, kde získajú pevné a biele mäso. Pri ustriciach chovaných v hĺbke sa používa technika konečnej úpravy: namáčanie, ktoré spočíva v umiestnení ustríc do ohrád, ktoré sú pravidelne mimo vody, čím je ustrica prinútená nechať svoju ulitu zatvorenú.

Konzumácia

Väčšina ustríc sa produkuje a konzumuje vo Francúzsku, s veľmi špecifickými zvykmi týkajúcimi sa konzumácie (ustrice sa konzumujú živé).

Zvláštnosťou konzumácie ustríc je sezónnosť: vo Francúzsku sa polovica ustríc skonzumuje počas koncoročných sviatkov, od novembra do januára. Ustrice obrovské sú kalibrované od 0 do 5. Čím menšie číslo, tým väčšia ustrica. Ustrice „fines“ sú priemerne bohaté na vodu a ustrice „spéciales“ sú mäsitejšie.