Fiske

Blåmussla och medelhavsblåmussla

Blåmussla och medelhavsblåmussla

Blåmussla och medelhavsblåmussla

Musselodling är den första organiserade skaldjursodling som det finns belägg för i Europa: en odling på träpålar nämns i Frankrike 1235. Sedan dess har musselodlingarna spritts över artens hela utbredningsområde, dvs. längs hela den europeiska kusten. Först längs Atlantkusten i norr, med blåmusselodlingar, sedan längre söderut vid den iberiska halvön och därefter Medelhavet, med odlingar av medelhavsblåmusslan, som odlas ända fram till Svarta havet. De olika odlingsmetoderna förfinades i slutet av 1800-talet, då musselodlingen utvecklades som en billig proteinkälla. Musslor har blivit en mycket populär rätt i Västeuropa.

Blåmussla och medelhavsblåmussla © ScandFish
Latinskt namnMytilus edulis (blåmussla)
Produktion (EU-27) – 175 934 ton (2007); 86 % av världsproduktionen.
Värde (EU-27) – 231 miljoner euro (2007).
Viktigaste producentländer i EU – Frankrike, Nederländerna, Irland och Storbritannien.
Viktigaste producentländer i världen – Samma länder.

Latinskt namnMytilus galloprovincialis (medelhavsblåmussla)
Produktion (EU-27) – 306 934 ton (2007).
Värde (EU-27) – 86 265 000 euro (2006).
Viktigaste producentländer i EU – Spanien och Italien.
Viktigaste producentländer i världen – Samma länder.
Faktablad

Fångst

De båda europeiska musselarterna odlas i sin naturliga miljö. Beroende på breddgrad släpper musslan ut sina larver någon gång mellan mars och oktober och larverna driver sedan med strömmarna.

På mindre än 72 timmar har larverna vuxit så pass mycket att de inte kan hålla sig flytande längre, utan söker ställen att sätta sig fast på. Till skillnad från ostron fäster musslor sig inte direkt på underlaget utan de sätter sig fast med trådar som kallas byssus. Det vanligaste sättet att fånga mussellarverna är med hjälp av ett rep som placeras på en utvald plats beroende på strömmar och tillgång till mikroorganismer. I maj–juli tas repen upp och flyttas till själva odlingarna. I kallare vatten går det inte att fånga mussellarver på det här sättet, utan unga musslor hämtas från naturliga bankar.

Uppfödning

Oavsett vilken metod som används odlas musslor alltid i planktonrika områden.

Musslan fångar själv sin naturliga föda av mikroorganismer genom att kontinuerligt filtrera havsvattnet. Uppfödningen fram till skörd tar ungefär ett år. Fyra odlingsmetoder används längs den europeiska kusten:

På marken eller genom spridning (främst i Nederländerna) – Ungmusslorna sprids på grunda bankar, vanligtvis i vikar eller skyddade områden och de fäster sig på botten. Skörden sker med skrapor från särskilda båtar.

På pålar – Musslorna odlas på rader av träpålar i tidvattenområdet. Tre till fem meter långa ledningar eller slangar fyllda med mussellarver lindas och fästs på pålen. Det hela täcks sedan av ett nät för att hindra musslorna från att ramla av när de växer på pålen. Musslorna skördas manuellt eller mekaniskt genom att klasar av musslor skrapas av från sitt fäste.

På rep (i Spanien och i Medelhavet) – Musslorna fästs på rep som hänger ner i vattnet från en fast eller flytande ställning. Den här tekniken är anpassad till områden med svagt tidvatten, som Medelhavet, men den har också börjat användas i Atlanten i och med att man har utvecklat en teknik för att odla musslor ute till havs, t.ex. i Frankrike, Irland och Belgien. Musslorna skördas genom att repen tas upp ur vattnet och musselklasarna skrapas av.

På ställningar – På vissa ställen odlas musslorna på samma sätt som ostron, i kassar på ställningar i tidvattenområdet, eller till och med på land.

Användning

Musslor äts i allmänhet kokta, men är också uppskattade råa, precis som ostron. De säljs främst levande, men saluförs även som bearbetade produkter, konserverade eller marinerade.