Rybné hospodárstvo

Slávka jedlá a slávka stredomorská

Slávka jedlá a slávka stredomorská

Slávka jedlá a slávka stredomorská

Slávka je prvým potvrdeným organizovane chovaným lastúrnikom v Európe: pestovanie na drevených koloch sa vo Francúzsku spomína už v roku 1235. Odvtedy sa chov slávok rozšíril do celej oblasti, kde sa tento druh vyskytuje, t. j. na celom európskom pobreží. Najskôr na atlantickom pobreží so slávkou jedlou, neskôr na ibersko-atlantickom pobreží a v Stredozemí so slávkou stredomorskou, ktorá sa chová aj v Čiernom mori. Rôzne chovné techniky sa zdokonalili na konci 19. storočia, v období rozvoja chovu slávok ako lacného zdroja bielkovín. Slávka sa stala v západnej Európe veľmi populárnym jedlom.

Slávka jedlá a slávka stredomorská © ScandFish
Latinský názovMytilus edulis (slávka jedlá)
Produkcia (EÚ 27) – 175 934 t (2007); 86 % svetovej produkcie
Hodnota (EÚ 27) – 231 miliónov EUR (2007)
Hlavní producenti EÚ – Francúzsko, Holandsko, Írsko, Spojené kráľovstvo
Hlavní svetoví producenti – tí istí

Latinský názovMytilus galloprovincialis (slávka stredomorská)
Produkcia (EÚ 27) – 306 934 t (2007)
Hodnota (EÚ 27) – 86 265 000 EUR (2006)
Hlavní producenti EÚ – Španielsko, Taliansko
Hlavní svetoví producenti – tí istí
Informačný leták

Zachytávanie

Obidva európske druhy slávok sa pestujú v ich prirodzenom prostredí. V marci až októbri, v závislosti od zemepisnej šírky, slávka vyprodukuje larvy unášané morským prúdom.

Larvy sa za do 72 hodín natoľko zväčšia, že nie sú schopné vznášať sa a hľadajú miesta na rôznych podkladoch, aby sa prichytili. Slávky sa na rozdiel od ustríc neprichytávajú priamo, ale prostredníctvom vlákien, nazývaných byssus. Najčastejšie používaným prostriedkom na zachytávanie lariev je lano, ktoré sa umiestni na miesto určené podľa prúdov a výskytu mikroorganizmov. V máji až júli sa laná vyberú a premiestnia do vlastného chovu. V niektorých veľmi studených vodách zachytávanie lariev nie je možné, a preto sa mladé slávky odoberajú z miesta ich prirodzeného výskytu.

Chov

Nezávisle od používanej chovnej metódy, chov slávok sa vždy uskutočňuje v oblastiach bohatých na planktón.

Slávka sa prirodzene živí týmito mikroorganizmami stálym filtrovaním morskej vody. Chov až do zberu trvá približne jeden rok. Na európskom pobreží sa používajú štyri metódy:

Na plocho alebo rozsievaním (najmä v Holandsku) – Mladé slávky sa rozdelia na plytké piesočné lavice, vo všeobecností v zátokách alebo na chránených miestach a prichytia sa na zem. Zber sa vykonáva bagrovaním so špeciálne upravenými plavidlami.

Na koloch (vo Francúzsku nazývaných „bouchots“) – Tento druh pestovania slávok sa realizuje na zoradených drevených koloch v prílivovej oblasti. 3 až 5 m zachytávacieho lana alebo valca naplneného larvami sa obtočí okolo pripevnených kolov. Všetko prekrýva sieť, aby sa zamedzilo padaniu postupne rastúcich slávok. Zber sa vykonáva ručným alebo mechanickým zoškrabávaním, ktorým sa oddeľujú strapce slávok z ich dreveného podkladu.

Na lanách (v Španielsku a v Stredozemí) – Slávky sú prichytené na lanách, ktoré vertikálne visia vo vode z pevnej alebo plávajúcej konštrukcie. Táto technika je prispôsobená moriam s nízkym prílivom a odlivom, ako Stredozemné more, ale s rozvojom chovu slávok na otvorenom mori sa už začína používať aj v Atlantickom oceáne, ako napríklad vo Francúzsku, Írsku a v Belgicku. Zber sa vykonáva zoškrabovaním po vybratí lán z vody.

Na stole – V niektorých oblastiach sa slávky pestujú ako ustrice v košoch na stoloch pripevnených v prílivovej zóne alebo na zemi.

Konzumácia

Slávka sa vä?šinou konzumuje varená, ale vyh?adávaná je aj surová, ako ustrica. Predáva sa najmä živá, ale aj vo forme spracovaných výrobkov, v konzerve alebo v náleve.