Rybołówstwo

Omułek i omułek śródziemnomorski

Omułek i omułek śródziemnomorski

Omułek i omułek śródziemnomorski

Hodowla omułków ma najdłuższą udokumentowaną historię w Europie: pojawiają się wzmianki o hodowli na drewnianych palikach prowadzonej we Francji w 1235 roku. Od tej pory hodowla omułków rozprzestrzeniła się w całym obszarze występowania gatunku, czyli na całym wybrzeżu europejskim. Najpierw objęła wybrzeże atlantyckie z omułkiem jadalnym, a następnie trafiła do Oceanu Atlantyckiego w Hiszpanii i do Morza Śródziemnego, gdzie hoduje się omułki śródziemnomorskie. Rejon hodowli tych ostatnich ciągnie się aż po Morze Czarne. Poszczególne techniki hodowlane były udoskonalane pod koniec XIX wieku, kiedy ta forma działalności zyskała uznanie jako tani sposób pozyskiwania źródeł białka. Omułek stał się wówczas bardzo popularnym daniem w Europie Zachodniej.

Omułek i omułek śródziemnomorski © ScandFish
Nazwa łacińskaMytilus edulis (omułek)
Produkcja (UE-27) – 175 934 t (2007); 86% produkcji światowej.
Wartość (UE-27) – 231 milionów euro (2007).
Główne państwa producenckie w UE – Francja, Holandia, Irlandia, Wielka Brytania.
Główne państwa producenckie na świecie – jw.

Nazwa łacińskaMytilus galloprovincialis (omułek śródziemnomorski)
Produkcja (UE-27) – 306 934 t (2007).
Wartość (UE-27) – 86 265 000 euro (2006).
Główne państwa producenckie w UE – Hiszpania, Włochy.
Główne państwa producenckie na świecie – jw.
Zestawienie informacji

Wyławianie

Oba gatunki europejskiego omułka są hodowane w środowisku naturalnym. Od marca do października, w zależności od szerokości geograficznej, omułek wypuszcza larwy, które następnie unoszą się z prądem morskim.

W ciągu mniej niż 72 godzin, larwy te rozrastają się i, jako że nie mogą już unosić się w wodzie, szukają miejsca przytwierdzenia na różnych podłożach. W odróżnieniu od ostryg, omułki nie przyczepiają się bezpośrednio, lecz wykorzystują w tym celu nici zwane bisiorami. Najczęściej stosowaną metodą wyławiania larw jest sznur umieszczony w wybranym miejscu w zależności od prądów morskich i bogactwa występowania mikroorganizmów. Od maja do lipca sznury te są zbierane i przenoszone do hodowli jako takich. W niektórych zbyt chłodnych akwenach nie jest możliwe wyławianie larw omułków. Wówczas pobiera się osobniki młodociane z naturalnych złóż.

Hodowla

Niezależnie od wybranej metody, hodowla omułków odbywa się zawsze w strefie bogatej w plankton.

Omułek żywi się bowiem naturalnie tymi mikroorganizmami, filtrując wodę morską. Omułki hodowane są około roku do czasu zbiorów. Istnieją cztery metody hodowli na wybrzeżach europejskich:

Na płaskim podłożu lub metodą rozproszoną (głównie w Holandii) – Osobniki młodociane są rozpraszane na płytkich ławach, zazwyczaj w zatokach lub miejscach osłoniętych, gdzie przytwierdzają się do podłoża. Zbiera się je metodą bagrowania, wykorzystując w tym celu specjalnie statki.

Na palikach (we Francji zwanych „bouchots”) – Hodowla w rzędach palików drewnianych umieszczonych w strefach pływowych. 3 do 5 m sznurów do wyłapywania lub siatek wypełnionych larwami owija się wokół palików i przymocowuje do dna. Całość przykryta jest siecią, żeby omułki nie spadały w miarę jak rosną na paliku. Omułki zbiera się ręcznie lub mechanicznie poprzez obieranie palików – operacja ta polega na odłączeniu grona omułków od drewnianego podłoża.

Na sznurach (w Hiszpanii i na Morzu Śródziemnym) – Omułki są przyczepione do sznurów zwisających pionowo w wodzie i umocowanych do stałej lub pływającej instalacji. Ta technika jest dostosowana do mórz z łagodnymi pływami, takich jak Morze Śródziemne. Zaczyna jednak także wkraczać do rejonów Oceanu Atlantyckiego, wraz z rozwojem hodowli omułków na pełnym morzu: we Francji, Irlandii oraz w Belgii. Omułki zbierane są metodą obierania, po usunięciu sznura z wody.

Na stołach – W niektórych miejscach omułki hodowane są podobnie jak ostrygi, w workach na stołach przytwierdzonych na równi pływowej lub bezpośrednio na dnie.

Wykorzystanie spożywcze

Omułek jest zazwyczaj spożywany po ugotowaniu, ale można go także jeść na surowo, jak ostrygi. Omułki sprzedaje się zazwyczaj żywe, ale również w postaci produktów przetworzonych– w konserwach lub marynowane.