Fiske

Ål

Ål

Ål

Ålen har alltid varit omtyckt i det europeiska köket, från Vita havet till Svarta havet. Den har därför sedan länge ingått i en traditionell extensiv odling som går ut på att man håller fångade ålar i dammar. Den italienska odlingen i dammar med bräckt vatten har varit kärnan i den europeiska ålproduktionen. Men ålen blir alltmer sällsynt. Den är upptagen som allvarligt hotad på Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlista och omfattas sedan 2007 av en återhämtningsplan. Eftersom ålen för närvarande inte förökar sig i fångenskap bygger vattenbruksproduktionen på fångst av unga ålar som får växa till under intensivuppfödning i recirkulerande system, främst i Nederländerna, Danmark och Italien.

Ål © ScandFish


Latinskt namnAnguilla anguilla
Produktion (EU-27) – 8 164 ton (2007); 97 % av världsproduktionen.
Värde (EU-27) – 73 miljoner euro (2007).
Viktigaste producentländer i EU – Nederländerna, Danmark och Italien.
Viktigaste producentländer i världen - De tre ovannämnda + Kina och Japan.

Reproduktion

Ålen förökar sig inte i fångenskap. Det är viktigt att känna till att ålarna endast tillbringar sitt juvenila stadium i europeiska vattendrag, sjöar och dammar. När de blir lekmogna (6–12 år för hanar och 9–18 år honor) återvänder de till sin unika födelseplats: Sargassohavet, i Atlanten utanför Floridas kust (USA), där de fortplantar sig för att sedan aldrig återvända.

Larverna stannar i Sargassohavet i ett eller två år innan de följer med Golfströmmen ända till Europas kuster, en resa som tar 200–300 dagar. De anländer till södra Europa i början av vintern, medan det dröjer till försommaren därpå innan de kommer fram till Nordeuropa. De omvandlas då till genomskinlig glasål, med en storlek på 6–12 cm. De stannar kvar i flodmynningarna, där de lever på plankton. Sedan sprider de sig gradvis upp i vattendrag och sjöar där de utvecklas till gulål.

Yngeluppfödning

De unga ålarna fångas på larvstadiet i flodmynningar i Portugal, Spanien, Frankrike och Storbritannien. Fisket regleras av EU:s återhämtningsplan från 2007 som innebär att en stor andel av larvfångsten (60 % från och med 2013) ska användas i program för att återuppbygga det vilda beståndet.

När larverna levererats till vattenbrukarna får de tillbringa några veckor i karantän och behandlas för eventuella sjukdomar. De utfordras med sin naturliga föda (t.ex. fiskägg) och får gradvis övergå till en pasta som bygger på fiskmjöl och fiskolja. När de väger 5 g flyttas de över till uppfödningsbassänger där de utfordras med små pellets av fiskmjöl och växtextrakt.

Uppfödning

När ålarna väger 50 g flyttas de antingen till dammar för extensiv uppfödning eller till stora bassänger med recirkuleringsteknik för intensiv uppfödning. I båda fallen utfodras de artificiellt med pellets av fiskmjöl och vegetabiliskt mjöl.

Ålen är lite besvärlig på så sätt att tillväxten varierar kraftigt från individ till individ. Därför måste man med jämna mellanrum sortera ålarna efter storlek och vid behov flytta dem till en annan bassäng med rätt storleksgrupp. Det brukar ta två till tre år innan ålarna är tillräckligt stora för att kunna släppas ut på marknaden – eller sättas ut i ekosystemet igen. Det är viktigt att påpeka att odlingarna i dagsläget spelar en avgörande roll för att man ska kunna öka bestånden i våra vattendrag under vetenskaplig övervakning.

Användning

Ålen återfinns i alla europeiska matlagningstraditioner och den äts och tillagas på en mängd olika sätt. Efter slakt förs ålen till en beredningsenhet, ofta vid själva vattenbruket, där den rensas och styckas, för att sedan säljas färsk eller bearbetad på något sätt (rökt, marinerad, grillad, i bitar, i filéer, konserverad eller fryst).