Visserij

Paling

Paling

Paling

Paling is sinds jaar en dag een populair gerecht in de Europese keuken, van de Witte Zee tot aan de Zwarte Zee. De paling wordt dan ook al eeuwenlang gekweekt volgens een traditionele extensieve kweekmethode, waarbij de vissen kunstmatig in vijvers worden gehouden. De Italiaanse kweek in lagunes vormde lange tijd het zwaartepunt van de palingproductie in Europa. Maar de soort wordt almaar schaarser. Volgens de Rode Lijst van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen (IUCN) wordt de soort ernstig bedreigd en daarom is hij sinds 2007 voorwerp van een Europees herstelplan. Aangezien de paling zich in gevangenschap niet voortplant, steunt de aquacultuurproductie momenteel volledig op de vangst van jonge palingen die vervolgens in intensieve kwekerijen met recirculatiesystemen worden opgekweekt, vooral in Nederland, Denemarken en Italië.

Paling © ScandFish


Latijnse naamAnguilla anguilla
Productie (EU-27) – 8 164 t (2007); 97% van de wereldproductie.
Waarde (EU-27) – 73 miljoen € (2007).
Belangrijkste producenten EU – Nederland, Denemarken, Italië.
Belangrijkste producenten wereld – Idem + China, Japan.

Voortplanting

Palingen planten zich niet voort in gevangenschap. In de Europese rivieren, meren en vijvers zijn alleen vissen in het juveniele stadium te vinden. Zodra ze geslachtsrijp zijn (6 tot 12 jaar voor mannetjes en 9 tot 18 jaar voor vrouwtjes), keren zij terug naar de plek waar zij allemaal geboren zijn: de Sargassozee, in de Atlantische Oceaan voor de kust van Florida (VS), om daar kuit te schieten en te sterven.

Hun larven blijven er op hun beurt één tot twee jaar, en worden daarna op de Golfstroom geleidelijk naar de Europese kusten gevoerd. Na een reis van 200 tot 300 dagen komen ze hier aan. In het zuiden van Europa komt dit overeen met het begin van de winter en in het noorden met het begin van de daaropvolgende zomer. Hier ontwikkelen ze zich tot „glasalen”, kleine transparante aaltjes van 6 tot 12 cm. Eerst leven ze in de getijdengebieden, waar zij zich met plankton voeden, maar later trekken ze naar de in het laagland gelegen rivieren, meren en vijvers, alwaar ze zich ontwikkelen tot „gele alen”.

Kweek van pootvis

Jonge palingen worden gevangen in hun glasaalstadium, in de riviermondingen van Portugal, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze visserij wordt gereglementeerd door het Europese herstelplan van 2007, waarin is vastgelegd dat een groot deel van de gevangen glasalen (vanaf 2013 60%) moet worden gebruikt voor herstel van de wilde populatie.

Na levering aan de kwekers blijven de glasalen enkele weken in quarantaine en worden zieke exemplaren behandeld. Zij ontvangen natuurlijke voeding (bijv. viskuit) en worden geleidelijk aan overgezet op een pasta op basis van vismeel en visolie. Wanneer ze 5 g wegen, worden ze overgebracht naar kweekbassins, waar de jonge exemplaren gevoed worden met korreltjes vismeel en plantenextracten.

Afmesten

Wanneer zij 50 g wegen, worden zij overgebracht naar extensieve kweekvijvers of intensieve kweekbassins die werken met een recirculatietechnologie. In beide gevallen worden zij kunstmatig gevoed met droge korrels van plantaardig meel en vismeel.

Palingen vertonen het nadeel dat hun groei van exemplaar tot exemplaar zeer verschillend is. Daarom moeten ze regelmatig op maat worden gesorteerd zodat de palingen in elk bassin ongeveer dezelfde grootte hebben. De palingen zijn pas na twee tot drie jaar groot genoeg om op de markt te kunnen worden gebracht… of uitgezet te kunnen worden in de natuur. De aquacultuur speelt namelijk op het ogenblik een fundamentele rol bij het herstel – onder wetenschappelijk toezicht - van de visstand in de waterlopen.

Consumptie

Paling vormt een belangrijk onderdeel van de Europese gastronomie, waar de vis op tal van manieren en volgens de meest uiteenlopende recepten wordt gegeten. Na de slacht gaan de palingen naar een verwerkingsbedrijf, vaak op hetzelfde terrein als de kwekerij, waar zij worden schoongemaakt en versneden, en vervolgens vers of verwerkt (gerookt, gemarineerd, bereid, in stukken, in filets, in conserven of diepgevroren) worden verkocht.