Kalandus

Euroopa angerjas

Euroopa angerjas

Euroopa angerjas

Angerjas on Euroopa köögis alates Valgest merest kuni Musta mereni olnud väga kõrgelt hinnatud liik. Juba ammusest ajast on angerjat kasvatatud traditsioonilisel ekstensiivsel viisil, mis seisneb kinnipüütud angerjate hoidmises tiikides. Euroopa angerjatoodangus on pikka aega olnud kesksel kohal angerja kasvatamine Itaalia vallides . Paraku jääb angerjaid järjest vähemaks. Liik on kantud tõsiselt ohustatud liigina Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu (IUCN) punasesse raamatusse, alates 2007. aastast reguleerib angerjaga seonduvat Euroopa taastuskava. Kuivõrd angerjas siiani vangistuses ei paljune, põhineb angerjakasvatus noorkalade väljapüügil ning nende intensiivsel kasvatamisel veeringlusega varustatud süsteemis, eeskätt tegeldakse angerjakasvatusega Madalmaades, Taanis ja Itaalias.

Euroopa angerjas © ScandFish

Ladinakeelne nimetusAnguilla anguilla
Toodang (EL 27) – 8164 t (2007), 97% ülemaailmsest toodangust.
Väärtus (EL 27) – 73 miljonit eurot (2008)
Peamised ELi tootjad – Madalmaad, Taani, Itaalia
Peamised tootjad maailmas – Samad + Hiina, Jaapan

Paljunemine

Angerjas ei paljune vangistuses. Seejuures elutsevad Euroopa jõgedes, järvedes ja tiikides üksnes noorisendid. Kui angerjad jõuavad suguküpsuse staadiumi (isased 6–12aastaselt ja emased 9–18aastaselt), pöörduvad nad tagasi oma unikaalsesse sünnipaika – Sargasso merre Atlandi ookeanis Florida lahes (USA), kus nad paljunevad ja kust nad tagasi ei pöördu.

Maimud jäävad sünnipaika üheks kuni kaheks aastaks, seejärel kanduvad Golfi hoovusega Euroopa rannikuni. Selleks teekonnaks kulub 200–300 päeva. Angerjate saabumine langeb ajavahemikku talve algusest (Lõuna-Euroopas) kuni järgmise suve alguseni põhjapoolsemates meredes. Seejärel muutuvad angerjamaimud nn klaasangerjateks – 6–12 cm pikkusteks väikesteks läbipaistvateks angerjateks. Klaasangerjad elutsevad jõgede suudmealades ja toituvad planktonist. Järk-järgult tungivad nad maismaa jõgedesse, järvedesse ja tiikidesse, kus neist arenevad välja kollased angerjad.

Vastsete kasvatamine

Noored angerjad püütakse välja klaasangerjatena Portugali, Hispaania, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi jõesuudmetest. Seda püüki reguleerib 2007. aasta Euroopa taastuskava, mille kohaselt suunatakse oluline osa väljapüütud klaasangerjatest (alates 2013. aastast 60%) looduslike ökosüsteemide taasasustamise kavadesse.

Kasvatajatele edasiantud klaasangerjad veedavad esmalt paar nädalat karantiinis, vajaduse korral saavad nad ka ravi haiguste vastu. Angerjaid toidetakse loodusliku toiduga (näiteks kalamarjaga), järk-järgult harjutatakse neid kalajahust ja kalaõlist koosneva toiduga. Kui klaasangerjad kaaluvad juba 5 grammi, viiakse nad üle kasvatustiiki, kus neid toidetakse väikeste kalajahust ja taimeekstraktidest koosnevate graanulitega.

Nuumamine

Kui isendid kaaluvad juba 50 grammi, viiakse nad üle kas ekstensiivse kasvatuse tiikidesse või suurtesse veeringlustehnoloogiat kasutavatesse intensiivkasvatusbasseinidesse. Mõlemal juhul toidetakse angerjaid kunstliku toiduga, mis koosneb kalajahust ja taimsetest produktidest valmistaud kuivgraanulitest.

Üks probleem angerjatega on see, et eri isendite kasvukiirus võib märkimisväärselt erineda. Seetõttu tuleb angerjaid perioodiliselt sorteerida, suunates sama suurusega isendid samadesse basseinidesse. Täiskasvanud, turustamiskõlbliku (või ökosüsteemi tagasisuunamiseks sobiliku) suurusega isendite saamiseks läheb kaks kuni kolm aastat. Seejuures tuleb märkida, et kasvandustel on tänapäeval juhtiv roll teadlaste kontrolli all veekogude angerjatega taasasustamisel.

Tarbimine

Angerjat tarbitakse kõikides Euroopa riikides, selle valmistamisviise ja seda sisaldavaid retsepte on äärmiselt palju. Pärast tapmist suunatakse angerjad töötlusüksusesse, mis paikneb tihtipeale kasvandusega samas piirkonnas. Seal angerjad puhastatakse ja tükeldatakse, seejärel turustatakse värskelt või töödeldult (suitsutatult, marineeritult, valmistoiduna, tükkidena, fileeritult, konserveeritult või külmutatult).