Visserij

Kabeljauw

Kabeljauw

Kabeljauw

Kabeljauw neemt een belangrijke plaats in in de gastronomische cultuur van Europa. Ondanks de bevoorradingsproblemen door de uitdunning van bepaalde wilde bestanden, is de vraag nog altijd groot en daarom lijkt het kweken van kabeljauw een interessante commerciële mogelijkheid. In de jaren ’80 bogen Noorse wetenschappers zich over de mogelijkheid om kabeljauw te gaan kweken. Tegelijkertijd begonnen Noorse zalmkwekers, op zoek naar diversificatie, zich toe te leggen op het afmesten van wilde kabeljauwen die op zee waren gevangen, hetgeen een verfijning van de voedingstechnieken inhield. Maar het zou nog tot het jaar 2000 duren tot de kabeljauwteelt werkelijk op gang kwam (vooral in Noorwegen), met de eerste productie van jonge exemplaren in broedbanken. Ook in Schotland en Ierland hebben zalmkwekers deze activiteit met redelijk succes op gang kunnen brengen, profiterend van de gelijkenissen tussen de afmestingstechnieken voor zalm en kabeljauw.

Kabeljauw © ScandFish
Latijnse naamGadus morhua
Productie (EU-27) – 2 560 t (2007); 21% van de wereldproductie.
Waarde (EU-27) – 9,2 miljoen € (2007).
Belangrijkste producenten EU – Ierland, Verenigd Koninkrijk.
Belangrijkste producenten wereld – Noorwegen, IJsland, Ierland, Verenigd Koninkrijk.

Voortplanting

Na de slacht wordt de kabeljauw aan een verwerkingsbedrijf geleverd dat de vis vers, schoongemaakt en gesneden verkoopt.

De voortplantingscyclus wordt kunstmatig nagebootst via fotomanipulatie, een techniek die erin bestaat het seizoensgebonden seksuele gedrag van de soort te sturen door de duur van de kunstmatige „zonnestraling” te verlengen. Het voordeel hiervan is dat het hele jaar door eitjes en vissen worden geproduceerd. De eitjes worden op natuurlijke wijze door de mannetjes bevrucht, waarna ze van het wateroppervlak worden geschept. Vervolgens worden ze in een incubator geplaatst met zeewater van ongeveer 5 ºC met een opwaartse stroming. Na 12 tot 14 dagen komen ze uit.

Kweek van pootvis

In de natuur legt het vrouwtje een miljoen eitjes waarvan er maar weinig overleven. Dit komt door de vele roofvijanden, het kannibalisme van de kabeljauw, het specifieke dieet van de pootvissen en hun gevoeligheid voor infecties, zeestromingen, waterkwaliteit en -temperatuur (verschillend naargelang van het ontwikkelingsstadium) enz.

Het kweken van pootvis voor de kabeljauw dient dus gericht te zijn op het verkrijgen van een dusdanige technische perfectie dat de impact van deze parameters beperkt wordt en een industrieel aanvaardbaar overlevingspercentage wordt bereikt.

Larventeelt – 3 of 4 dagen nadat ze zijn uitgekomen, hebben de larven (0,2 mg) hun dooierzak opgegeten. Op dit moment worden ze overgebracht naar bassins waar ze hun eerste voeding krijgen. Deze bassins zijn gevuld met zeewater van 11 °C met een continue stroming. Zij worden ongeveer 2 maanden lang gevoed met rotiferen (een microscopisch zoöplankton dat in de broedbank wordt geproduceerd), totdat ze een gewicht van 0,2 g hebben bereikt.

Kraamkamer – Nu worden de pootvissen overgebracht naar grotere bassins, waar ze eveneens in zeewater met een continue stroming leven. Ongeveer 2 maanden lang worden ze geleidelijk overgezet op een inerte, eiwitrijke voeding, in de vorm van een zeer fijn, geagglomereerd poeder (soms ook wel met in de broedbank geproduceerde pekelkreeftjes). Ook worden ze gevaccineerd, onder andere tegen vibriose, een ziekte die veel doden maakt onder kabeljauwen. Vanaf dit stadium worden de jonge kabeljauwen voortdurend volgens een mechanisch procédé gesorteerd en op maat gescheiden (classificatie), want de grotere exemplaren hebben de neiging de kleinere op te eten

Groei van juveniele exemplaren – Wanneer ze 2 g wegen, worden de pootvissen verplaatst naar grote bassins waar ze worden gevoed met korrels, gemaakt van vismeel en visolie, en met plantaardige eiwitcomplementen. Bij een gewicht van om en nabij de 30-40 g worden ze ingeënt tegen bacteriële infecties. De classificatie wordt voortgezet, om het sterftecijfer door kannibalisme te beperken. De jonge kabeljauwen blijven 5 à 10 maanden lang in deze grote bassins, net zolang tot ze een gewicht van 50 tot 200 g hebben bereikt. Het gewicht waarop ze naar de kooien worden overgebracht hangt geheel af van de temperatuur van het water, het seizoen, de grootte van de kooi, de mazen van het net enz.

Afmesten

Het afmesten geschiedt in drijvende kooien van hetzelfde type als bij zalm, of in bassins aan land die een recirculatiesysteem gebruiken. De kabeljauwen worden gevoed met korrels vismeel en visolie en plantenextracten. Zij worden gevangen en geslacht wanneer zij 3 à 4 kg wegen, na ongeveer 2 jaar afmesten.

Consumptie

Once slaughtered, the cod are delivered to a processing unit which sells them fresh, cleaned and cut up. Cod farming has developed in Norway, where a number of salmon breeders have moved into this market using various methods: sea cages, land-based tanks, normal, organic, etc. The activity is being developed in Iceland, the Faeroe Islands and Canada.

De kabeljauwteelt begon in Noorwegen, waar verscheidene zalmkwekers dit marktsegment in uiteenlopende vormen hebben ontwikkeld: in kooien op zee, in bassins op het land, normaal, organisch enz. De activiteit is momenteel ook in ontwikkeling in IJsland, op de Faröer-eilanden en in Canada. In de Europese Unie is een grootschalig experiment gevoerd op de Shetland-eilanden (Verenigd Koninkrijk), dat in 2008 op een financieel debakel is uitgelopen. Op het ogenblik zijn er weer nieuwe ontwikkelingen gaande in Ierland en Schotland. De toekomst van deze activiteit hangt sterk af van de ontwikkeling van de kabeljauwtoevoer door de visserij in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan en op de Noordpool.