Fiske

Karp

Karp

Karp

Karpen kommer ursprungligen från Fjärran östern, men det är svårt att säga när den infördes i Europa. Sannolikt under romartiden. Men det var under medeltiden som den började odlas mer allmänt på det europeiska inlandet. Karpen blev en uppskattad proteinkälla under de många fastedagar som kristendomen föreskrev. Det var alltså säkert ingen slump att det var i klostren som karpodlingen utvecklades. Redan vid den tiden ledde önskan att spara de vackraste exemplaren till ett genetiskt urval som har skapat den tåliga, köttiga och imponerande långlivade fisk vi har i dag, även i det vilda ekosystemet. Den halvextensiva odlingen i dammar i början av 1800-talet används fortfarande i våra dagar, främst i Centraleuropa, där karpen fortfarande är en mycket vanlig matfisk.

Karp © ScandFish

Latinskt namnCyprinus carpio
Produktion (EU-27) – 66 330 ton (2007); 2 % av världsproduktionen.
Värde (EU-27) – 140 miljoner euro (2007).
Viktigaste producentländer i EU – Tjeckien, Polen, Ungern och Tyskland.
Viktigaste producentländer i världen – Kina, Indonesien och Myanmar.
Faktablad

Reproduktion

Avelsdjuren väljs ut på grundval av sina fysiska egenskaper och fångas i dammarna när lekperioden börjar.

Ägg och mjölke plockas ut manuellt från honan och hanen och blandas artificiellt i en befruktningsbassäng. Därefter placeras äggen i små kläckerier där de kläcks efter 3–5 dagar. Århundraden av genetiskt urval har gett upphov till en mängd lokala stammar. Sedan 1960-talet har dessa stammar studerats genetiskt i syfte att få fram de hybrider som ger bäst avkastning och som är bäst anpassade till de många odlingsvillkor som finns i hela Europa.

Yngeluppfödning

Så snart de har kläckts flyttas larverna till små grunda tankar med en vattentemperatur på 18–24 °C och rikligt med zooplankton som larverna äter när de har förlorat sin gulesäck.

De får stanna i den här tanken i ungefär en månad tills de kan simma. Därefter får de göra sin första flytt till en naturlig miljö, till en liten grund damm. Dammen behandlas varje år för att gynna utvecklingen av mikroalger och zooplankton som är den enda fungerande födan för karpyngel. Här stannar ynglen i ungefär en månad, medan de gradvis vänjs vid ett finfördelat foder som består av fiskmjöl och vegetabiliskt mjöl. När de är ungefär 3 cm långa samlas ynglen in och flyttas till en ungfiskdamm.

Ungfiskuppfödning

På våren flyttas ungkarparna till en särskild damm som förbereds varje år för dem och de får sedan stanna kvar där till vintern.

Till en början räcker dammens naturliga produktion av plankton, växter, blötdjur maskar och små kräftdjur för att föda ungkarparna. Men ganska snart krävs tillskott av främst vegetabiliskt foder. I början av vintern rensas dammen och karparna flyttas till en övervintringsbassäng. Det går in i ett tillstånd av mycket låg aktivitet och äter lite, eller inte alls i kallare områden. Vid det här laget är karpen ungefär 10 cm lång och väger 30–40 g.

Uppfödning

På våren under deras tredje levnadsår flyttas karparna till stora uppfödningsdammar där de lever av dammens ekosystem men också stödutfodras med pellets av fiskolja, fiskmjöl, vegetabiliskt mjöl samt vitamin- och mineraltillskott.

Inför vinterbehandlingen av dammen samlas karparna in och beroende på storlek går de till försäljning eller flyttas till övervintringsdammen för att få växa till sig ytterligare ett år, eller användas som avelsdjur. En gammal karp kan väga upp till 40 kg och bli 1 m lång. Men normalt går den till försäljning vid en längd på 30–50 cm och en vikt på omkring 1,5 kg.

Användning

Nuförtiden odlas karp framför allt i Centraleuropa där den är ett traditionellt inslag på matbordet vid nyår och påsk.

Man brukar köpa karpen levande och hålla den i rent vatten i några dagar för att bli av med gyttjesmaken. Producenterna försöker nu bredda sitt utbud genom små bearbetningsanläggningar för att kunna erbjuda delvis beredda produkter (styckade, färska eller rökta, fileade eller skivade) eller beredda enligt traditionella recept. En stor andel av produktionen går också till utplantering i dammar som används för fritidsfiske.