Rybné hospodárstvo

Kapor rybničný

Kapor rybničný

Kapor rybničný

Kapor pochádza z Ďalekého východu. Ťažko však určiť, kedy došlo k jeho privezeniu do Európy. Pravdepodobne v rímskej dobe. Až v stredoveku sa však rozšíril jeho chov vo vodách nížinnej Európy. Táto ryba sa stala vyhľadávaným zdrojom bielkovín počas mnohých pôstnych dní, ktoré sú súčasťou kresťanského náboženstva. Nie je teda náhodou, že chov kapra sa zdokonalil práve v kláštoroch. Už vtedy vôľa ponechať najkrajšie jedince na reprodukciu viedla ku genetickej selekcii, ktorá dala vznik robustnej, na mäso bohatej ryby s pozoruhodnou dlhovekosťou, ktorú poznáme dnes, a to aj v prírodných ekosystémoch. Poloextenzívny chov v rybníkoch sa začal v 19. storočí a praktizuje sa aj v súčasnosti najmä v strednej Európe, kde je kapor stále veľmi významnou súčasťou tamojšej gastronómie.

Kapor rybničný © ScandFish

Latinský názovCyprinus carpio
Produkcia (EÚ 27) – 66 330 t (2007); 2 % svetovej produkcie
Hodnota (EÚ 27) – 140 miliónov EUR (2007)
Hlavní producenti EÚ – Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko
Hlavní svetoví producenti – Čína, Indonézia, Mjanmarsko
Informačný leták

Reprodukcia

Generačné jedince vybraté na základe fyzických vlastností sa vylovia z rybníka v období neresu.

Samiciam a samcom sa ručne vytrú ikry a mlieč, ktoré sa následne umelo zmiešajú v oplodňovacej nádobe. Oplodnené ikry sa umiestnia do inkubačných liahní, kde sa po 3 až 5 dňoch liahne plôdik. Stáročiami genetickej selekcie vznikli mnohé miestne varianty. Tieto sú od šesťdesiatych rokov minulého storočia predmetom genetických štúdií, ktorých cieľom je získať najproduktívnejšie krížence, najlepšie prispôsobené rôznorodým existujúcim podmienkam chovu od severu až po juh Európy.

Chov plôdika

Plôdik sa krátko po vyliahnutí premiestni do malých plytkých kadí, napájaných vodou teplou 18 až 24 °C, bohatou na zooplanktón, ktorým sa plôdik živí po spotrebovaní svojho žĺtkového vaku.

V tejto nádrži zostáva približne jeden mesiac, až kým nie je schopný plávať. Následne sa prvýkrát premiestni do prirodzeného prostredia, t. j. do malého plytkého rybníka. Každoročnou starostlivosťou sa v rybníku podporil rast mikrorias a zooplanktónu, ktoré sú jedinou vyhovujúcou potravou pre plôdik kapra. Plôdik zostáva v rybníku približne jeden rok, kde sa postupne začína dokrmovať veľmi jemným kŕmnym práškom obsahujúcim rybiu múčku a rastlinnú múčku v rovnakom pomere. Po dosiahnutí veľkosti približne 3 cm sa plôdik vyloví a vysádza do rybníkov pre mladé jedince.

Chov mladých jedincov

Po jarnom premiestnení zostávajú mladé kapry v tomto každý rok pripravovanom rybníku až do zimy.

At first, the pond’s natural production of plankton, vegetation, molluscs, worms and small crustaceans is enough to feed the young carp. Soon, however, this food supply must be enhanced, generally with a vegetable supplement. At the start of the winter, the pond is cleaned and the carp are transferred to a wintering tank. They enter into a period of reduced activity during which they feed little or even not at all in the coldest climates. The carp then measure around 10 cm long and weigh 30 to 40 g.

Výkrm

Na jar v treťom roku života sa kapry vysadia do veľkých rastových rybníkov, kde žijú v prirodzenom ekosystéme, ale súčasne sa dokrmujú granulovaným krmivom na báze rybej múčky a oleja, rastlinnej múčky a vitamínových a minerálnych doplnkov.

Pri zimnom čistení rybníka sa odlovia a v závislosti od veľkosti sa dodávajú na trh alebo sa premiestnia do rybníka na prezimovanie, kde počkajú na ďalší rok výkrmu… alebo na výber medzi generačné ryby. Kapor vo vysokom veku môže vážiť až 40 kg a merať až 1 m. Tržná veľkosť sa však zvyčajne pohybuje od 30 do 50 cm pri hmotnosti okolo 1,5 kg.

Konzumácia

V súčasnosti sa kapor produkuje hlavne v krajinách strednej Európy, kde je súčasťou tradičných jedál počas koncoročných alebo veľkonočných sviatkov.

Ľudia ho zvyčajne kupujú živého, aby sa počas niekoľkých dní prečistil v čistej vode a tým sa zbavil svojej bahennej chuti. Producenti sa v súčasnosti snažia o diverzifikáciu svojej ponuky a zriaďujú malé spracovateľské jednotky zamerané na polopripravené výrobky (porciované, čerstvé, údené, filety alebo plátky) alebo na výrobky pripravené podľa tradičných receptov. Významná časť produkcie smeruje na zarybňovanie rybníkov určených na rekreačný rybolov.