Fiskeri

Almindelig karpe

Almindelig karpe

Almindelig karpe

Karpen stammer fra Østen, men det er svært at sige, hvornår den kom til Europa, sandsynligvis allerede i romertiden. Men først i middelalderen begyndte man at opdrætte denne fisk i Central- og Østeuropa, bl.a. i Ungarn. Fisken blev en værdsat kilde til proteiner i den kristne befolknings lange fasteperioder. Det er således ikke et tilfælde, at det var klostrene, som udviklede dette opdræt. Allerede dengang forbeholdt man de fineste eksemplarer til reproduktion og foretog dermed en genetisk udskillelse, som har ført til denne robuste, kødrige fisk med den imponerende lange levetid, som vi kender i dag, ikke kun i opdræt, men også i det naturlige økosystem. Det halvintensive opdræt i damme fra begyndelsen af det 19. århundrede praktiseres fortsat i dag, især i Centraleuropa, hvor karpen stadig indgår som en vigtig del af den lokale gastronomi.

Almindelig karpe © ScandFish

Latinsk navnCyprinus carpio
Produktion (EU-27) – 66 330 t (2007), 2 % af produktionen på verdensplan.
Værdi (EU-27) – 140 mio. EUR (2007).
Største producentlande i EU – Tjekkiet, Polen, Ungarn og Tyskland.
Største producentlande på verdensplan – Kina, Indonesien og Myanmar.
Informationsblad

Reproduktion

Avlsfisk, der udvælges på grundlag af deres fysiske karakteristika, fanges i deres dam i gydesæsonen.

Æg og sæd stryges manuelt og blandes til kunstig befrugtning i et kar. Derefter overføres de til små inkubationskar, hvor de klækker efter 3-5 dage. Århundreders genetiske selektion har ført til mange forskellige lokale stammer. Siden 1960'erne har man undersøgt disse stamfamilier genetisk for at fremavle de mest ydedygtige krydsninger og dem, der er mest velegnet til de forskellige opdrætsbetingelser, der findes fra nord til syd i Europa.

Opdræt af fiskeyngel

Så snart larverne er klækket, overføres de til små, lave kar, hvor vandet er 18-24 °C og indeholder masser af dyreplankton, som udgør deres føde, når de har fortæret indholdet af blommesækken.

Her bliver de omkring en måned, indtil de kan svømme. Nu overføres de for første gang til et naturligt miljø i en lille, lavvandet dam. En gang om året renses dammen på en måde, der fremmer udviklingen af mikroalger og dyreplankton, som er den eneste form for føde, der passer til karpeyngel. Karpeynglen bliver i dammen i en måneds tid, mens de gradvist vænnes til et foder bestående af meget fint pulver af lige dele fiskemel og hvedemel. Når de måler omkring 3 cm, indsamles de og overføres til en ungfiskedam.

Opdræt af ungfisk

Ungfiskene overføres om foråret til en dam, der hvert år behandles til dette formål, og her bliver de, indtil det bliver vinter.

I begyndelsen producerer dammen nok plankton, planter og bløddyr, orm og små skaldyr til at dække ungkarpernes foderbehov. Men hurtigt bliver det nødvendigt at supplere med et fodertilskud, oftest vegetabilsk. I begyndelsen af vinteren oprenses dammen, og karperne overføres til overvintringsbassiner. Her går de ind i en periode med lavt aktivitetsniveau og har derfor ikke brug for særlig meget foder, i de koldeste egne slet intet. Nu måler karpen ca. 10 cm og vejer 30-40 g.

Opfedning

I karpernes tredje leveår overføres de om foråret til store opfedningsdamme, hvor de lever af økosystemet, men også får fodertilskud i form af piller af fiskemel og -olie, hvedemel samt vitamin- og mineraltilskud.

De indsamles i forbindelse med vinterens oprensning af dammene, og alt efter deres størrelse sælges eller overføres de til overvintringsdamme til det næste års opfedning – eller til udvælgelse til gydefisk. En alderstegen karpe kan veje helt op til 40 kg og måle op til 1 m, men den sælges normalt, når den måler 30-50 cm og vejer omkring 1,5 kg.

Forbrug

I dag produceres karpen især i Centraleuropa, hvor den indgår som en fast bestanddel i de traditionelle festmåltider til nytår og påske.

Normalt købes fisken, mens den stadig er levende, således at den kan gå i rent vand i et par dage for at komme af med smagen af mudder. I dag forsøger producenterne at diversificere deres udbud med små forarbejdningsenheder, hvor de tilbyder halvtilberedte produkter (opskårne, ferske eller røgede, i fileter eller hele sider) eller tilberedt efter de traditionelle opskrifter. En stor del af produktionen går desuden til damme til lystfiskeri.