Den goda fisken
Ät, köp och sälj hållbar fisk

Odlad i EU - Skolprojektet

Odlad i EU - Skolprojektet

Skolprojekt – Lär om europeiskt vattenbruk

Detta kan mycket väl vara den snabbast växande sektorn inom livsmedelsproduktion globalt sett, men vattenbruk, eller närmare bestämt fiskodling, är förvånande nog fortfarande ganska  okänt utanför branschen.

Skolprojektet ”Odlad i EU” har tagits fram för att öka kunskapen om vattenbrukssektorn bland  tonåringar i Europa (12-18 år). Projektet syftar till att öka elevernas kunskap om fiskodling och dess påverkan på det lokala samhället.

Eleverna får möjlighet att utforska vattenbrukets  roll inom livsmedelsproduktion och miljöskydd. De lär sig också om möjligheter till affärsverksamhet och karriärutveckling.

Projektet ger stort utrymme för eleverna att söka information om och upptäcka olika arter av söt- och saltvattenfisk, blötdjur, skaldjur och alger som produceras och vilka traditionella och mer moderna produktionsmetoder som används.

Projektet är nu ute på försök i 20 skolor i tio EU-länder (Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Polen, Spanien och Storbritannien).

 

Vattenbruksproducenter tillbaka i skolbänken

En central del av projektet utgörs av  ett besök av en lokal fiskodlare. Eleverna får därigenom möjlighet att prata med en expert på området, fördjupa sin egen forskning och delta i en rolig och interaktiv gästlektion.

Ett projektmaterial har tagits fram som ger lärarna allt de behöver för att planera och driva projektet. Det omfattar allt från den första lektionen till besöket av en expert och uppföljning av olika aktiviteter, som t.ex. kan fokusera på näringslära och matlagning, vetenskap och teknologi, kommunikation och humaniora osv. 

/fisheries/inseparable/sv/file/schoolskitphoto2pngschools_kit_photo2.png

Engagera dig!

Material som tas fram av dina elever kommer regelbundet att läggas ut på våra sociala medier.

Skriv till oss på:
mare-communication@ec.europa.eu

Projektmaterial

Information om projektet

Lista över vattenbrukare i EU som skolor kan kontakta

Observera att eventuella kostnader inte täcks av Europeiska unionen.