Den goda fisken
Ät, köp och sälj hållbar fisk

Odlad i EU - Vanliga frågor

Odlad i EU - Vanliga frågor

Varför behövs fisk- och skaldjursodling?

Det är nyttigt med fisk, men det finns inte tillräckligt med vilda fisk- och skaldjursbestånd för att tillgodose efterfrågan. Fiskodling och hållbart fiske går hand i hand. Båda behövs för att vi ska ha tillräckligt med fisk som tillgodoser den ökande befolkningens efterfrågan utan att äventyra de vilda fiskbestånden.
EU importerar 68 procent av all den fisk och de skaldjur som vi konsumerar. En stor del kommer från odlingar,  men bara 10 procent odlas i EU. Mer odlad fisk på tallriken betyder mindre press på de vilda fiskbestånden, mindre importberoende, fler jobb och mer tillväxt i den lokala ekonomin.

Vilka arter odlas i EU?

Runt 50 procent av vattenbruksproduktionen i EU är skaldjur. Populärast är blåmusslor och ostron. Saltvattensfisk som lax, brax och havsabborre står för cirka 27 procent och sötvattensfisk som öring och karp för 23 procent.
Men det odlas också många andra arter i EU, bland annat venusmusslor, kammusslor, hummer, tilapia, stör (kaviar) och även omtyckta arter som piggvar, torsk och tunga. Algproduktionen är under utveckling. 
Läs mer:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/species/index_sv.htm

Hur odlas fisk och skaldjur?

Skaldjur som blåmusslor och ostron odlas på rep, pålar och bordsliknande strukturer. De kräver rent vatten och tar näring från det omgivande vattnet. Saltvattensfisk som lax och havsabborre odlas i stora nätkassar upphängda vid ytan. Sötvattensfisk som öring odlas normalt i tankar i vattendrag. Annan sötvattensfisk som karp odlas i sjöar eller stora dammar.
Läs mer:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aquaculture_methods/index_sv.htm

Är det sant att vattenbruket är miljöfarligt?

All mänsklig verksamhet, även vattenbruket, måste skötas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Liksom alla andra livsmedelsproducenter måste fiskodlarna uppfylla gällande miljö- och hälsokrav. EU:s miljöregler är bland de tuffaste och mest effektiva i världen. Men fiskodlarnas miljöroll är större än så: fiskodlingsdammar hjälper exempelvis till att bevara viktiga naturlandskap och livsmiljöer för vilda fåglar och hotade arter.
Skaldjuren bidrar till renare kustvatten genom att ta upp näringsämnen som annars skulle försämra vattenkvaliteten. Sist men inte minst är hållbarhet ett bra försäljningsargument som fiskodlarna kan använda, eftersom de är noga med att övervaka och skydda miljön.

Är odlad fisk verkligen lika nyttig som vild?

EU har stränga regler som ser till att maten är säker, bland annat gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel. För odlad och vild fisk gäller samma gränsvärden. Ett strikt kontrollsystem ser till att all mat som hamnar på våra bord är säker, vare sig den kommer från EU eller någon annanstans.

Det går åt mer än 1 kg vild fisk för att producera 1 kg odlad lax. Är det meningsfullt att mata odlad fisk med vild fisk?

Att odla fisk (t.ex. lax) som naturligt livnär sig på annan fisk är givetvis ett problem för hållbarheten. Alternativa lösningar och bättre foderutnyttjande gör att mängden vild fisk som används per kilo odlad fisk minskar kontinuerligt. Bortsett från hållbarheten har fiskodlarna också ett ekonomiskt intresse av att minska användningen av vild fisk eftersom den är så dyr. EU vill hjälpa branschen att fortsätta minska användningen av vild fisk.
Det bör också påminnas om att hälften av EU:s vattenbruksproduktion (räknat i volym) kommer från skaldjur som inte kräver tillsatt foder. Dessutom livnär sig många av de odlade fiskarterna inte på annan fisk.

Vad gör EU för att stödja vattenbruket?

EU har nyligen reformerat sin fiskeripolitik och satsar på stöd till vattenbruk. De nya riktlinjerna innehåller gemensamma prioriteringar och allmänna mål för EU:s fiskodlingsbransch. Fokus ligger på

  • höga kvalitets-, hälso- och miljökrav
  • bättre tillgång till mark och vatten
  • mindre byråkrati
  • stärkt konkurrenskraft.

EU kommer att ge ekonomiskt stöd (via Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF) för att se till at fiskodlarna får bästa möjliga förutsättningar för sin verksamhet. EU vill också investera i forskning om miljöpåverkan, hälsofrågor, fiskfoder, avel och reproduktion – nyckelfrågor för en hållbar utveckling av EU:s vattenbruk.