Den goda fisken
Ät, köp och sälj hållbar fisk

Odlad i EU - Vattenbruk

Odlad i EU - Vattenbruk

Fisk som odlats i EU: ett nyttigt, färskt och lokalt alternativ

Fisk är rikt på proteiner, bra för hjärtat och en viktig källa till vitaminer och andra näringsämnen. Men vi tar upp för mycket fisk från haven och äventyrar fiskbestånden. 

Fiskodlingar, eller vattenbruk, kan bidra till att minska trycket på de vilda fiskbestånden när vi ska tillgodose den allt större efterfrågan på fisk i EU och världen. Fiskodling är en av världens största livsmedelssektorer och står för runt hälften av all fisk som konsumeras varje år, och det lär snart bli ännu mer. Utan vattenbruk skulle det helt enkelt inte finnas tillräckligt med fisk till världens befolkning, och man skulle tvingas ta upp mer fisk från haven och på längre sikt äventyra de vilda fiskbestånden.

Odlad fisk är lokal fisk

Odlad fisk ger oss inte bara bra proteiner utan är också en lokal produkt som utvecklar den lokala ekonomin. I EU importerar vi för närvarande 68 procent av all den fisk och de skaldjur som vi äter. Bara 10 procent odlar vi själva. Mer än 80 000 människor jobbar redan i fiskodlingsbranschen i EU, och siffran väntas öka i och med att fiskodlarna står för en allt större andel av den fisk vi äter. Med hjälp av sin nya fiskeripolitik och riktat ekonomiskt stöd vill EU få sektorn att växa, skapa fler jobb och se till att vi fortsätter att odla fisk och skaldjur av hög kvalitet på ett hållbart sätt.

Hur fungerar odlingen? 

Med vattenbruk menas odling av vattenlevande organismer, t.ex. havs- eller sötvattenlevande djur och på senare tid även olika typer av alger. Vattenbruk bedrivs i hela Europa för att producera många olika arter av fisk, skaldjur, kräftdjur och alger. För detta används flera olika odlingsmetoder, både traditionella med rep, nät och tankar och mer sofistikerade som recirkulerande system. Runt hälften av EU:s produktion är skaldjur. Populärast är blåmusslor och ostron. En fjärdedel av produktionen är saltvattensfisk som lax, brax och havsabborre. Sötvattensfisk som öring och karp står för en femtedel.

Precis som i jordbruket prioriterar EU hälsosam mat för konsumenterna samt djur- och miljöskydd. Fiskodlarna måste ha rent vatten och bra hygien. I många fall får fisken och skaldjuren de näringsämnen som de behöver från naturen, men ibland måste odlarna tillsätta foder för att sörja för en balanserad och hälsosam kost. Allt sker i enlighet med EU:s stränga miljö- och konsumentskyddsregler, som ser till att all fisk som odlas i EU är hållbar, färsk, säker, lokalt producerad och lätt att spåra.