Den goda fisken
Ät, köp och sälj hållbar fisk

About

About

Den goda fisken

I århundraden har vi européer älskat fisk.

Fisk är nyttig mat.

Fisket skapar jobb.

Fisket ger oss välstånd.

Vi måste därför se till att inte fiska upp all fisk i havet för att bevara friska ekosystem och trygga det framtida fisket.

EU är världsledande när det gäller fiskeriförvaltning och normer för vattenbruk. De senaste tio åren har EU-politiken förbättrat situationen i bland annat Nordostatlanten, där allt fler bestånd fiskas på ett hållbart sätt. Men mer behöver göras i övriga Europa.

År 2013 enades EU-kommissionen, medlemsländerna och Europaparlamentet om en ny gemensam fiskeripolitik. Målet är att göra den europeiska fiskenäringen mer hållbar – miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Som världens största importör av fiskeriprodukter måste vi också fortsätta att vara en förebild för andra delar av världen. 

Vi kan alla bidra till en hållbar utveckling.

Genom att välja rätt fisk och skaldjur kan vi bidra till att göra fisket mer hållbart. Som konsumenter och marknadsaktörer måste vi inse att vad, när och hur vi äter, köper och säljer fisk och skaldjur har en enorm betydelse för fiskets framtid.

På den här webbplatsen kan du få hjälp att välja produkter som kommer från friska bestånd och som fiskas och produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Här finns

Vi kan alla göra skillnad. Även ett litet steg – att äta, köpa eller sälja produkter från hållbart fiske – bidrar till att våra barn och framtida generationer kan fortsätta att njuta av god fisk.