NELOČLJIVA VEZ
Jejmo, kupujmo in prodajajmo ribe iz trajnostnih virov

Know

Know

Vemo

Jejmo, kupujmo in prodajajmo morske sadeže iz trajnostnih virov in tako pomagajmo prihodnjim generacijam, da bodo nadaljevale ljubezensko zgodbo z ribami.

Know page quick tabs - SL

NELOČLJIVA vez

Ljubezenska zgodba med ribami in prebivalci Evrope traja že stoletja.

Ribe nas hranijo in krepijo naše zdravje.

Ribe so naš vir preživetja.

Zagotavljajo našo blaginjo.

Poskrbeti moramo, da bo v morju ostalo še dovolj rib, saj bomo le tako ohranili zdravo ravnotežje ekosistemov in se tudi v prihodnosti ukvarjali z  ribolovom.

Evropska unija je na področju upravljanja ribolovnih virov in standardov za ribogojstvo vodilna v svetu. V zadnjem desetletju smo z našo politiko pozitivno vplivali na ribolovna območja,  denimo na območje severno-vzhodnega Atlantika, kjer se vedno več staležev rib lovi trajnostno. Vendar je treba storiti več, da bi bil ribolov podobno uspešen tudi drugod po Evropi.

Leta 2013 se je Evropska komisija skupaj z državami članicami in Evropskim parlamentom dogovorila o skupni ribiški politiki, ki naj bi okrepila evropsko ribištvo in ribogojstvo ter spodbudila okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnost sektorja.

Evropska unija mora kot največja svetovna uvoznica ribiških proizvodov dajati zgled drugim, ki ne lovijo v naših vodah. 

Vsi smo odgovorni za ohranjanje trajnostnega ribolova.

Da bi ribolov postal bolj trajnosten, moramo spremeniti prehranske navade. Zavedati se moramo, da kot potrošniki in akterji na trgu vplivamo na ta dragoceni prehranski vir že s tem, kaj, kdaj in kako jemo, kupujemo in prodajamo morske proizvode.

Informacije na tem spletišču nam pomagajo izbrati morske sadeže, ki izvirajo iz zdravih staležev in katerih ribolov je odgovoren in trajnosten. Na voljo so:

Vsi lahko nekaj storimo. Tudi en sam majhen korak – da jemo , kupujemo, ali prodajamo  trajnostne morske sadeže – bo omogočil našim otrokom in prihodnjim generacijam, da nadaljujejo ljubezensko zgodbo z ribami.

Kaj so pravzaprav morski sadeži iz trajnostnih virov?

Morski sadeži iz trajnostnih virov so ribe, mehkužci ali raki, ulovljeni ali gojeni na način, ki ne škodi prostoživečim staležem ali okolju, v katerem živijo. To pomeni, da staleži niso prelovljeni in da njihov ulov ne ogroža ekosistemov. Drugače povedano, vzamemo samo tisto, kar nam narava ponuja na trajnostni podlagi. To je zelo pomembno zaradi dolgoročne uspešnosti in sposobnosti preživetja gospodarskih panog in skupnosti, ki so odvisne od ribištva, v Evropi in svetu.

Kaj lahko storimo?

Lahko postanemo ozaveščeni in odgovorni potrošniki in se pozanimamo o ribah, ki jih kupujemo. Prodajalca rib, natakarja ali prodajalca v trgovini lahko vprašamo o izvoru morske hrane, ki jo ponuja, in o tem, ali je ta vrsta rib prelovljena ter kako jo ulovijo ali gojijo. Lahko izvemo več o sezoni ulova nekaterih vrst, ki zagotavlja, da se ribe lahko razmnožujejo, ali ugotovimo, da ne smemo jesti mladih rib, saj je od njih odvisna prihodnost staleža.

Razmislimo lahko tudi o drugih možnostih izbire – trenutno kupujemo samo določene vrste, ki so zaradi tega ogrožene. Države lahko s predpisi vplivajo na potrošnjo, potrošniki pa lahko vplivamo s svojo izbiro. Če se odločimo za trajnostne proizvode, je to lahko pomembno sporočilo drugim proizvajalcem. Ključ za spremembo je v naših rokah.

Kako se pravilno odločimo?

Če smo ozaveščeni potrošniki in se pozanimamo o različnih možnostih, se lahko odločimo pravilno. Informacije lahko poiščemo v revijah, zloženkah in na spletu. Preverimo lahko, kaj je napisano na embalaži morskih proizvodov glede certifikacije in kaj to pravzaprav pomeni. V ribarnici lahko pogosto dobimo strokovna pojasnila in razmislimo o spremembi naših prehranskih navad. Na voljo so številna trajnostna živila iz trajnostnih virov, ki ne škodujejo okolju in so pogosto cenejša kot druge alternative. Izbira trajnostnih proizvodov je lahko tudi zelo okusna: spoznajmo manj znane vrste, odkrijmo ribe, ki so jih jedli naši dedki in babice, kuhanja se lotimo ustvarjalno.

Ali bodo ribe iz trajnostnih virov dražje?

Številne manj znane ribe iz trajnostne pridelave so dejansko cenejše. Nekatere priljubljene vrste bodo mogoče dražje, vendar bo denar namenjen ohranjanju vrst in ekosistemov ter zagotavljanju kakovostnih delovnih mest v Evropi in drugod. Zaradi obnovitve staležev bo v morju več rib, kar bo pomenilo večjo možnost ulova, manjše stroške za ribiče in nižje cene za potrošnike.

Kakšne informacije mora vsebovati označba na živilu?

Označb je več vrst, vsebujejo informacije o tem, kje in kako je bil morski sadež proizveden, denimo ali je iz akvakulture ali ulova ter kakšna vrsta ribolovnega orodja je bila uporabljena.

Kaj je prelov in ali moramo biti zaskrbljeni zaradi prelova staležev?

Prelov pomeni, da v morju ulovimo preveč rib. Obnovljivi viri so lahko obnovljivi (ali trajnostni), samo če upoštevamo ritem razmnoževanja in sposobnost obnovitve staleža. Ne sme nam biti vseeno, da so nekateri staleži prelovljeni, saj je med ekosistemi občutljivo ravnovesje in če se prevesi preveč v eno stran, to vpliva na vse morske organizme. Težave nato ni več mogoče obvladati in v nevarnosti je celotna vrsta. Obnovitev in razmnoževanje staležev bomo omogočili s tem, da bomo prenehali z ulovom majhnih staležev in se odločili za racionalni ribolov obsežnejših staležev.

Ali gre samo za način ribolova?

Na trajnost morskih sadežev vpliva način ribolova, kakor tudi naše prehranske navade. Pomembno je, kako evropske vlade in institucije ukrepajo, da bi izboljšale način in vrsto ribolova ter zmanjšale s tem povezane vplive na okolje. Vendar moramo za spodbujanje trajnosti spremeniti naše navade. Prizadevanje sektorja morajo z enako zavezanostjo in sodelovanjem podpreti tudi potrošniki. Za trajnost smo odgovorni vsi.

Kaj so zavržki?

Praksa zavržkov pomeni, da se nazaj v morje vržejo ulovoljene (pogosto mrtve) ribe. Za to je več razlogov, eden je ta, da ribiči težko ulovijo izključno ribe, ki jih želijo, zlasti kadar hkrati lovijo različne vrste rib. Zavrženje rib negativno vpliva na zdravje staležev. Zaradi škodljivega učinka zavrženja rib bo EU prepovedala to prakso in z novo skupno ribiško politiko podprla ribiče, ki izboljšujejo selektivnost svojega ribolovnega orodja in si prizadevajo, da bi trg kar najbolje izkoristil ulovljene ribe.

Ali je trajnost dobra poslovna praksa?

Trajnost, zlasti v povezavi s certifikacijo, dodaja vrednost proizvodom, saj potrošniki vedo, da z nakupom morskih sadežev spoštujejo okolje in zdravje ribjih staležev. Trajnost je za proizvode pozitivna in jim ne škodi. Trajnost običajno pomeni tudi boljšo kakovost. Odpira nove trge in povečuje število trgov. Zagotavlja tudi prihodnost ribiške panoge, saj bodo ribe na voljo v večjih količinah tudi v naslednjih letih.

Ali so akvakulturni proizvodi trajnostni?

Akvakultura lahko z izpolnjevanjem potreb po nekaterih vrstah rib zmanjša pritisk na ribolov prostoživečih staležev. EU je vodilna na področju prilagajanja obstoječih vrst na pogoje akvakulture in razvoja novih krmnih proizvodov in metod gojenja. Akvakultura je lahko tako kot druge panoge škodljiva, če njeno upravljanje ni odgovorno, vendar evropski predpisi zagotavljajo, da ribogojnice proizvajajo kakovostne, varne in trajnostne morske sadeže.

Predpisi EU zagotavljajo trajnost akvakulturnih proizvodov, preprečujejo škodo za ekosisteme in zagotavljajo proizvodnjo morskih sadežev v skladu z najvišjimi možnimi zdravstvenimi standardi ter standardi varstva okolja in dobrobiti živali. Zaradi standardov so lahko stroški višji, ribogojci v EU pa imajo lahko večje težave zaradi uvozne konkurence. Vendar je EU prepričana, da je trajnostna akvakultura del rešitve.

Kakšen je pomen nove skupne ribiške politike?

Skupna ribiška politika je sklop pravil o ribištvu in akvakulturi v EU. Določa usmeritve za vse, ki se ukvarjajo z ribolovom, gojenjem ali prodajo morskih sadežev v EU. Pravila za zagotavljanje trajnosti določajo količino ulova ter kako, kdaj in kje se lahko opravlja ribolov. Politika zagotavlja spoštovanje in izvajanje pravil, denimo glede nezakonitega ribolova, ki močno obremenjuje vse, ki se ukvarjajo s trajnostnim ribolovom. Politika prispeva k večji preglednosti in konkurenčnosti, zagotavlja okvir za delovanje trga ter podpira prilagajanje in sodelovanje med tržnimi akterji.

SKP je pomembna za usmerjanje evropskega ribištva k trajnostnemu upravljanju in pošilja jasno sporočilo našim partnerjem v tujini. Politika je bistvena v vedno bolj soodvisnem svetu, kjer smo vsi pomembni za zagotavljanje prihodnosti ribolova, ribičev in porabe rib. S skupno ribiško politiko ter s pomočjo sektorja in državljanov si EU prizadeva okrepiti svoj vodilni položaj pri upravljanju ribištva in standardov akvakulture.

Ali je Evropska unija edina, ki si prizadeva za trajnost ribištva?

Evropska unija pri spodbujanju trajnostnega ribolova sodeluje s številnimi organizacijami. EU pri sprejemanju ukrepov upošteva najboljše znanstvene nasvete različnih neodvisnih organov, denimo Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES).

EU poziva vse zainteresirane strani, od ribiških do nevladnih organizacij, nacionalne organe in druge deležnike, da sodelujejo pri pripravi nove zakonodaje. EU si prizadeva izboljšati okoljsko, gospodarsko in socialno trajnost sektorja ter zagotoviti varno prihodnost ribolova ter s tem povezanih delovnih mest in možnosti

Kampanja Neločljivi smo bo gradila na zavezah vseh akterjev ter na številnih in različnih pobudah državljanov in organizacij.