NELOČLJIVA VEZ
Jejmo, kupujmo in prodajajmo ribe iz trajnostnih virov

Gojimo v EU - Akvakultura

Gojimo v EU - Akvakultura

Ribe, gojene v EU: zdrava, sveža in lokalna hrana

Vemo, da imajo ribe veliko beljakovin, da so dobre za srce ter vir vitaminov in hranilnih snovi. Hkrati ni skrivnost, da v naših morjih ulovimo preveč rib in zato ogrožamo ribje staleže. 

Ribogojstvo ali akvakultura nam pomaga ohranjati staleže prostoživečih rib, saj se povpraševanje po ribah povečuje – tako v EU kot v svetu. Ribogojstvo je ena od najhitreje rastočih panog na svetu, saj vsako leto proizvaja približno polovico konzumnih rib v svetu in število še narašča. Preprosto povedano, brez ribogojstva ne bi bilo dovolj rib, da bi nahranili svetovno prebivalstvo. To bi pomenilo, da bi v morjih morali uloviti še več rib, kar bi ogrozilo dolgoročno trajnost staležev prostoživečih rib.

Gojene ribe so lokalna hrana

Ne samo, da so ribe vir kakovostnih beljakovin, proizvodi iz akvakulture so lokalni – pomagajo pri razvoju lokalnega gospodarstva. Trenutno v EU uvažamo 68 % morskih sadežev, samo 10 % jih pridelamo v naših ribogojnicah. V evropski akvakulturi je neposredno zaposlenih več kot 80 000 ljudi, to število pa naj bi se še povečalo, saj vse več morske hrane pridelamo v ribogojnicah v EU. Z novo reformo ribiške politike in usmerjeno finančno podporo bo Evropska unija podprla rast panoge, ustvarila več možnosti za zaposlitev in zagotovila, da bodo ribe, gojene v Evropi, še naprej visokokakovostna, zdrava in trajnostna morska hrana.

Dejavnost ribogojstva 

Akvakultura zajema gojenje sladkovodnih in morskih organizmov in od nedavnega tudi različnih vrst alg. Akvakultura povsod v Evropi proizvaja številne vrste rib, lupinarjev, rakov in alg. Pri tem se uporabljajo različne metode, od tradicionalnih, kot so vrvi, mreže in tanki, do bolj zahtevnih sistemov kroženja vode. Približno polovica proizvodnje EU so lupinarji, pri čemer je največ povpraševanja po školjkah in ostrigah, medtem ko morske ribe, kot so losos, orada, brancin, predstavljajo približno četrtino proizvodnje. Sladkovodne ribe, denimo morska postrv in krap, predstavljajo približno petino proizvodnje.

Tako kot za kmetijstvo tudi za akvakulturo velja, da so prednostne naloge proizvodnja zdrave hrane za potrošnike, ohranjanje dobrega počutja živali in varstvo okolja. Za ribogojstvo potrebujemo čisto vodo in dobre sanitarne razmere. Mnogokrat je pri vzreji rib ali lupinarjev v okolju dovolj hranilnih snovi, po potrebi pa ribogojci dodajajo krmo, da zagotovijo uravnoteženo in zdravo prehrano rib. Pri tem se spoštujejo strogi evropski okoljski standardi ter standardi varstva potrošnikov, tako da ribogojstvo v EU zagotavlja trajnostne, varne, sveže, lokalno gojene in zlahka sledljive proizvode.