NELOČLJIVA VEZ
Jejmo, kupujmo in prodajajmo ribe iz trajnostnih virov

About

About

NELOČLJIVA vez

Ljubezenska zgodba med ribami in prebivalci Evrope traja že stoletja.

Ribe nas hranijo in krepijo naše zdravje.

Ribe so naš vir preživetja.

Zagotavljajo našo blaginjo.

Poskrbeti moramo, da bo v morju ostalo še dovolj rib, saj bomo le tako ohranili zdravo ravnotežje ekosistemov in se tudi v prihodnosti ukvarjali z  ribolovom.

Evropska unija je na področju upravljanja ribolovnih virov in standardov za ribogojstvo vodilna v svetu. V zadnjem desetletju smo z našo politiko pozitivno vplivali na ribolovna območja,  denimo na območje severno-vzhodnega Atlantika, kjer se vedno več staležev rib lovi trajnostno. Vendar je treba storiti več, da bi bil ribolov podobno uspešen tudi drugod po Evropi.

Leta 2013 se je Evropska komisija skupaj z državami članicami in Evropskim parlamentom dogovorila o skupni ribiški politiki, ki naj bi okrepila evropsko ribištvo in ribogojstvo ter spodbudila okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnost sektorja.

Evropska unija mora kot največja svetovna uvoznica ribiških proizvodov dajati zgled drugim, ki ne lovijo v naših vodah. 

Vsi smo odgovorni za ohranjanje trajnostnega ribolova.

Da bi ribolov postal bolj trajnosten, moramo spremeniti prehranske navade. Zavedati se moramo, da kot potrošniki in akterji na trgu vplivamo na ta dragoceni prehranski vir že s tem, kaj, kdaj in kako jemo, kupujemo in prodajamo morske proizvode.

Informacije na tem spletišču nam pomagajo izbrati morske sadeže, ki izvirajo iz zdravih staležev in katerih ribolov je odgovoren in trajnosten. Na voljo so:

Vsi lahko nekaj storimo. Tudi en sam majhen korak – da jemo , kupujemo, ali prodajamo  trajnostne morske sadeže – bo omogočil našim otrokom in prihodnjim generacijam, da nadaljujejo ljubezensko zgodbo z ribami.