PATRÍME K SEBE
jedzte, kupujte a predávajte produkty udržateľného rybolovu

MEDFISH4EVER - Call to Action - SK

MEDFISH4EVER - Call to Action - SK

#MedFish4ever je spoločnou a najvyššou prioritou. Či už pracujete vo verejnom, mimovládnom alebo súkromnom sektore, váš príspevok je dôležitý.

Ide o platformu, kde môžete predstaviť svoju činnosť a ukázať, ako ste sa sami v praxi zapojili. Vďaka týmto príspevkom bude slúžiť ako jedinečná možnosť na výmenu najlepších postupov a úspešných iniciatív, tak sa k nám pripojte a pošlite nám svoj príspevok.

Schéma činností

MedFish4Ever predstavuje spoločnú a dlhodobú cestu k udržateľnému rybolovu v Stredozemnom mori pre prosperujúce spoločenstvá a ekosystémy.

Dosiahnuť to možno rôznymi spôsobmi, pričom všetky sú potrebné a vzájomne sa doplňujú. Chceli by sme spropagovať všetky vykonané činnosti, aby sme ukázali váš príspevok a zapojili aj ostatných.

V záujme urýchlenia výsledkov a zosúladenia vyplňte, prosím, priložený formulár s opisom svojich činností a pošlite ho späť na info@medfish4ever.com

Podporujú

1. Subjekty a organizácie verejného sektora

Zakia Driouche, Moroccan Minister for Fisheries, interview at MedFish4Ever launch

Zakia Driouche, marocká generálna tajomníčka pre rybárstvo
Ministerstvo poľnohospodárstva a námorného rybárstva, Maroko

Gesine Meissner (MEP) interview at MedFish4Ever launch

Poslankyňa EP Gesine Meissner, tiež predsedníčka medziskupiny pre moria, rieky, ostrovy a pobrežné oblasti
Medziskupina Európskeho parlamentu pre moria, rieky, ostrovy a pobrežné oblasti (Searica)

2. Odvetvie a trhy

Christian Decugis interview at MedFish4Ever launch

Christian Decugis, riaditeľ organizácie Low Impact Fishers of Europe pre oblasť Stredozemného mora
Low Impact Fishers of Europe (LIFE, Európski rybári s malým vplyvom)

3. Neziskové organizácie

Marco Lambertini, Director General of WWF International, interview at MedFish4Ever launch

Marco Lambertini, generálny riaditeľ Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) International
Svetový fond na ochranu prírody (WWF)

Lasse Gustavsson interview speaks of Oceana's support for the MedFish4Ever campaign

Lasse Gustavsson, prvý viceprezident a generálny riaditeľ organizácie OCEANA v Európe
OCEANA

Rupert Howes, CEO of MSC, interview at MedFish4Ever launch

Rupert Howes, výkonný riaditeľ Riadiaceho výboru pre námorníctvo
Marine Stewardship Council (MSC, Riadiaci výbor pre námorníctvo)