PATRÍME K SEBE
jedzte, kupujte a predávajte produkty udržateľného rybolovu

Akvakultúra v EÚ

Akvakultúra v EÚ

Ryby chované v EÚ: zdravá a čerstvá alternatíva z miestnych zdrojov

Všetci vieme, že ryby obsahujú množstvo bielkovín, sú dobré pre naše zdravie a predstavujú bohatý zdroj vitamínov a živín. Nie je však žiadnym tajomstvom, že naše moria zaťažujeme nadmerným rybolovom a ohrozujeme zásoby našich rýb. 

Chov rýb alebo akvakultúra môže pomôcť pri zmierňovaní tohto tlaku na voľne žijúce ryby, pokiaľ ide o uspokojenie nášho neustále rastúceho dopytu po rybách v EÚ a na celom svete. Chov rýb je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví potravinárskeho priemyslu a produkuje asi polovicu skonzumovaných rýb ročne vo svetovom meradle, pričom tento trend rastie. Jednoducho povedané, bez akvakultúry by sme nemali dostatok rýb na nasýtenie svetovej populácie. Znamenalo by to viac rýb ulovených z našich morí a ohrozenie dlhodobej udržateľnosti populácie voľne žijúcich rýb.

Produkty akvakultúry z lokálnych zdrojov

Okrem toho, že sú zdrojom kvalitných bielkovín v našej strave, sú produkty akvakultúry lokálnymi zdrojmi, ktoré môžu prispievať k rozvoju miestnych hospodárstiev. V súčasnosti dovážame do EÚ 68 % produktov rybárstva určených na konzumáciu a len 10 % našej spotreby pochádza z chovu v EÚ. Európske odvetvie akvakultúry už priamo zamestnáva viac než 80 000 ľudí a očakáva sa, že tento počet sa zvýši, keďže čoraz viac produktov rybárstva pochádza od chovateľov z EÚ. Prostredníctvom svojej nedávno reformovanej rybárskej politiky a cielenej finančnej podpory Európska únia podporí rast tohto odvetvia, vytvorí viac pracovných príležitostí a zabezpečí, že všetky chovné ryby vyprodukované v Európe budú aj naďalej vysokokvalitnými, zdravými a udržateľnými produktmi rybárstva.

Ako funguje chov rýb 

Akvakultúra je chov sladkovodných a morských živočíchov, a najmä v poslednom období, aj rôznych druhov rias. Uskutočňuje sa v celej Európe a získavajú sa ňou mnohé druhy rýb, mäkkýšov, kôrovcov a rias. V akvakultúre sa využívajú viaceré metódy chovu, či už tradičné (napríklad povrazy, siete a nádrže), alebo zložitejšie (systémy recirkulácie vody). Približne polovicu produkcie EÚ predstavujú mäkkýše a kôrovce, pričom slávky a ustrice patria medzi najobľúbenejšie. Morské ryby ako losos, pagel a ostriež tvoria približne štvrtinu produkcie. Ďalšiu pätinu tvoria sladkovodné ryby ako napríklad pstruh a kapor.

Rovnako ako v poľnohospodárstve, hlavnými prioritami zostávajú výroba zdravých potravín pre spotrebiteľov, ako aj dobré životné podmienky zvierat a ochrana životného prostredia. Chovatelia rýb potrebujú čistú vodu a hygienické podmienky na chov. V mnohých prípadoch si ryby alebo mäkkýše a kôrovce dokážu nájsť živiny, ktoré potrebujú, vo svojom prostredí. Ak je to však potrebné, poľnohospodári im poskytujú dodatočné krmivo na zabezpečenie vyváženej a zdravej stravy. Toto všetko sa musí uskutočňovať v súlade s prísnymi európskymi environmentálnymi normami a normami na ochranu spotrebiteľov, aby ryby chované v EÚ boli udržateľné, čerstvé, bezpečné, z miestnych chovov a ľahko identifikovateľné.