PATRÍME K SEBE
jedzte, kupujte a predávajte produkty udržateľného rybolovu

Buy

Buy

Nákup

Vyberajte si produkty udržateľného rybolovu. Chráňte tento cenný zdroj a objavte nové chute.

Prečo kupovať produkty udržateľného rybárstva?

Pretože vieme, že ako spotrebitelia ovplyvňujeme naším výberom každý krok od výlovu rýb až po ich konzumáciu. Tým, že budeme trvať na udržateľných produktoch pri každom nákupe rýb, môžeme ovplyvniť ponuku.

Pretože týmto spôsobom nielen dosiahneme želaný cieľ, ale môžeme si byť istí, že prispievame k ochrane toho, čo si ceníme.

Pretože dnes môžeme jednoduchšie ako kedykoľvek predtým zistiť, čo kupujeme. Nové pravidlá označovania v rámci spoločnej rybárskej politiky Európskej únie pomôžu spotrebiteľom odhaliť, odkiaľ presne ryby pochádzajú.

Pretože ak kupujeme udržateľne, vieme, že ryby boli ulovené zodpovedne. Od roku 2015 sa začne s postupným ukončením nehospodárnej praxe odhadzovania úlovkov, ktorá bude do roku 2019 úplne odstránená. To znamená, že rybárske plavidlá budú musieť vyložiť celý svoj úlovok, vďaka čomu sa menej známe druhy rýb stanú široko dostupnými, namiesto toho, aby boli odhodené.

Pretože máme mnoho možností. Akvakultúra má rovnako dôležitú úlohu pri zabezpečovaní zdravej, výživnej a udržateľnej stravy z morských živočíchov v našich jedálničkoch a pri zmierňovaní tlaku na voľne žijúce zásoby rýb. V EÚ môžeme kúpiť lososy, pstruhy, ostrieže morské, kapry, jesetery, mušle a ustrice popri mnohých ďalších obľúbených druhoch morských živočíchov chovaných podľa prísnych environmentálnych a zdravotných predpisov.

Ako kupovať produkty udržateľného rybárstva?

V tejto oblasti existuje množstvo odporúčaní pre spotrebiteľov. Otázkou teda je, ako si pri nákupe rýb vybrať?

Váš obchodník s rybami, predajca alebo reštaurácia vám môžu pomôcť, ak chcete zistiť, odkiaľ ryba pochádza, ako bola ulovená alebo vyprodukovaná. Takisto môžu objasniť, či je kúpa danej ryby udržateľnou voľbou. „Čerstvé produkty“ často znamenajú „miestne produkty“ a naopak.

Pri rozhodovaní o alternatívnych druhoch rýb a zásobách rýb, ktoré nie sú ohrozené nadmerným rybolovom, vám pomôžu aj odborné informácie a príručky pre spotrebiteľov regionálnych a národných orgánov či priemyselných alebo mimovládnych organizácií. Požiadajte vášho miestneho producenta, akým spôsobom uskutočňuje lov rýb a ako prispieva k udržateľnosti.

Systémy označovania vám môžu pomôcť pri rozhodovaní, či sú balené ryby v supermarketoch vyprodukované udržateľným spôsobom. Keďže ide o nezávislé systémy, odporúčame, aby ste sa podrobnejšie informovali o metódach certifikácie.

Informujte sa, ale zostaňte ostražitý. Robte vlastné úsudky. Požiadajte vášho miestneho obchodníka s rybami alebo supermarket o radu.

Nákup produktov udržateľného rybárstva môže priniesť zmeny vo vašom výbere. Pomôže vám to však objaviť, čo všetko nám naše moria, jazerá a rieky ponúkajú.