PATRÍME K SEBE
jedzte, kupujte a predávajte produkty udržateľného rybolovu

Školský projekt „Akvakultúra v EÚ“

Školský projekt „Akvakultúra v EÚ“

Školský projekt – Spoznávanie európskej akvakultúry

Hoci je akvakultúra – čiže chov rýb – najrýchlejšie rastúcim odvetvím potravinárskej výroby na svete, prekvapuje, že pre mnohých ľudí mimo tohto odvetvia je veľkou neznámou.

Školský projekt „Akvakultúra v EÚ“ má zvýšiť informovanosť o sektore akvakultúry medzi európskymi tínedžermi (vo veku od 12 do 18 rokov). Projekt priblíži študentom chov rýb, vďaka čomu sa dozvedia aj o jeho vplyve na ich okolie.

Študenti preskúmajú jeho úlohu vo výrobe potravín a ochrane životného prostredia. Zároveň spoznajú rôzne podnikateľské a kariérne príležitosti, ktoré akvakultúra ponúka.

Projekt prináša široké možnosti pre školský výskum a spoznávanie rôznych morských i sladkovodných rýb, mäkkýšov, kôrovcov a rias, ktoré sa produkujú, ako aj rôznych tradičných aj modernejších spôsobov produkcie.

Projekt v súčasnosti pilotne prebieha v 20 školách v 10 krajinách EÚ (Česká republika, Francúzsko, Grécko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko).

 

Producenti z odvetvia akvakultúry navštívia školy

Hlavnou časťou projektu je návšteva miestneho chovateľa rýb v škole. Študenti tak budú mať príležitosť porozprávať sa s odborníkom, rozvíjať svoj vlastný výskum a zúčastniť sa pútavej a interaktívnej besedy s návštevníkom.

Pre učiteľov bol vytvorený projektový materiál, ktorý vám poskytne všetko potrebné na naplánovanie a realizáciu projektu, počínajúc prvou lekciou, besedou až po nadväzujúce činnosti, ktoré môžete zamerať na ktorúkoľvek tému, napríklad na výživu a varenie, prírodné vedy a technológiu alebo komunikáciu a umenie. 

/fisheries/inseparable/sk/file/schoolskitphoto2pngschools_kit_photo2.png

Zapojte sa

Všetky školy sú vítané.
Materiál, ktorý pripravia vaši študenti, sa bude pravidelne zverejňovať na našich účtoch v sociálnych médiách.

Pravidelne nás informujte na adrese:
mare-communication@ec.europa.eu

Školský materiál

Viac o projekte sa dozviete v tejto brožúrke.

Zoznam odborníkov v oblasti akvakultúry v EÚ, ktorých môžu školy kontaktovať.

Upozorňujeme, že Európska únia nemôže uhradiť žiadne náklady.