NIEROZŁĄCZNI
jedz, kupuj i sprzedawaj ryby z zasobów zrównoważonych

About

About

PATRÍME K SEBE

Ryby a ľudia žijú v Európe už po stáročia v svornosti.

Ryby sú našou obživou a pomáhajú nám udržať si zdravie.

Ryby nám poskytujú pracovné miesta.

Ryby nám pomáhajú prosperovať.

Pri love rýb z našich morí musíme dbať na to, aby ich v mori stále zostalo dostatočné množstvo na zachovanie zdravia našich ekosystémov a udržanie rybolovu aj v budúcnosti.

Európska únia je svetovým lídrom v oblasti riadenia rybárstva a noriem pre akvakultúru. V uplynulých rokoch mali naše politiky pozitívny vplyv v oblastiach, ako je napríklad severovýchodný Atlantik, kde sa čoraz viac rýb loví udržateľným spôsobom. Viac úsilia však treba vynaložiť na dosiahnutie podobného úspechu v celej Európe.

V roku 2013 sa Európska komisia spolu s vládami členských štátov a Európskym parlamentom dohodli na novej spoločnej rybárskej politike na posilnenie odvetví európskeho rybárstva a akvakultúry a na zvýšenie ich ekologickej, hospodárskej a sociálnej udržateľnosti.

Ako najväčší svetový dovozca produktov rybolovu musíme naďalej zostať príkladom pre ostatných aj mimo našich vlastných vôd. 

Všetci musíme prispieť k udržateľnosti.

Zmeny v spotrebe rýb sú kľúčové pri zabezpečení lepšej udržateľnosti rybolovu. Ako spotrebitelia a trhové subjekty si musíme uvedomovať, že to, aké morské živočíchy, kedy a ako konzumujeme, kupujeme či predávame, má obrovský vplyv na tento vzácny zdroj potravy.

Na tejto webovej lokalite nájdete informácie, ktoré vám pomôžu pri výbere morských živočíchov zo zdravých populácií, ktoré sú ulovené zodpovedne a trvalo udržateľným spôsobom. Nájdete tu:

Všetci môžeme prispieť k zmene. Aj malý krok v súvislosti s konzumáciou, nákupom, či predajom udržateľných potravín pochádzajúcich z našich morí pomôže zabezpečiť, aby naše deti a budúce generácie mohli žiť s rybami v rovnakom súlade ako my v súčasnosti.