NIEROZŁĄCZNI
jedz, kupuj i sprzedawaj ryby z zasobów zrównoważonych

Wyhodowane w UE - Akwakultura

Wyhodowane w UE - Akwakultura

Ryby wyhodowane w UE: zdrowy, świeży i lokalny wybór

Wszyscy wiemy, że ryby zawierają dużo białka, są korzystne dla serca i stanowią bogate źródło witamin i składników odżywczych. Jednocześnie nie jest tajemnicą, że morza są przełowione, a zasoby ryb – zagrożone. 

Chów i hodowla ryb (akwakultura) może przyczynić się do zmniejszenia przełowienia ryb dziko żyjących, zaspokajając jednocześnie stale rosnący popyt na ryby – zarówno w UE, jak i na całym świecie. Chów i hodowla ryb jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów produkcji żywności, dostarczając około połowy ryb spożywanych rocznie na świecie, przy czym liczba ta stale rośnie. W uproszczeniu – bez akwakultury nie byłoby wystarczająco dużo ryb, aby wyżywić ludzi na świecie. Oznaczałoby to konieczność zwiększenia połowów i zagroziłoby długoterminowej równowadze zasobów ryb dziko żyjących.

Ryby hodowlane to ryby lokalne

Poza dostarczaniem wysokiej jakości białka w diecie, produkty akwakultury mają charakter lokalny i mogą pomóc w rozwijaniu lokalnych gospodarek. Obecnie Unia Europejska importuje 68 proc. spożywanych przez nas ryb i owoców morza, a tylko 10 proc. to ryby i owoce morza z hodowli w Europie. W europejskim sektorze akwakultury zatrudnionych jest bezpośrednio ponad 80 tys. ludzi, a liczba ta prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ coraz więcej spożywanych przez nas ryb i owoców morza dostarczanych jest przez unijnych hodowców. Dzięki nowej, zreformowanej polityce rybołówstwa oraz ukierunkowanej pomocy finansowej Unia Europejska będzie wspierać rozwój tego sektora, tworzyć większą liczbę miejsc pracy i zapewniać, że wszystkie gatunki ryb hodowanych w Europie to zdrowa, wysokiej jakości żywność produkowana w zrównoważony sposób.

Jak wygląda hodowla ryb? 

Akwakultura oznacza produkcję żywności pochodzenia morskiego i obejmuje hodowlę zwierząt morskich i słodkowodnych, a także – od niedawna – różnego rodzaju alg. Praktykowana jest w całej Europie i produkuje wiele gatunków ryb, mięczaków, skorupiaków i alg. W akwakulturze wykorzystuje się szereg różnych metod hodowli, także tych bardziej tradycyjnych, takich jak liny, sieci i zbiorniki, lub bardziej zaawansowanych, takich jak systemy z recyrkulacją wody. Około połowa unijnej produkcji to mięczaki i skorupiaki, przy czym najbardziej popularne są małże i ostrygi, natomiast ryby morskie, takie jak łosoś, dorada i labraks, stanowią około jednej czwartej produkcji. Jedną piątą stanowią ryby słodkowodne, jak pstrągi i karpie.

Podobnie jak w rolnictwie priorytetem akwakultury pozostaje produkcja zdrowej żywności dla konsumentów, a także ochrona dobrostanu zwierząt i poszanowanie środowiska naturalnego. Sukces hodowli ryb zależy od czystej wody i sanitarnych warunków życia zwierząt. W wielu przypadkach ryby i bezkręgowce wodne znajdują potrzebne im substancje odżywcze w środowisku naturalnym, ale w razie konieczności hodowcy dostarczają dodatkową paszę, aby zapewnić im zdrowe i zrównoważone pożywienie. Wszystko to odbywa się zgodnie z surowymi normami europejskimi w zakresie środowiska i ochrony konsumentów, tak aby hodowla ryb w UE odbywała się w sposób zrównoważony i lokalny, zapewniała identyfikowalność ryb, a same ryby były świeże i zdrowe.