INSEPARABLE
Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sell

Sell

Prečo predávať produkty udržateľného rybárstva?

Pretože spotrebiteľov čoraz viac zaujíma, odkiaľ potraviny pochádzajú. Pred desiatimi rokmi sa väčšina spotrebiteľov o tieto skutočnosti nezaujímala. Dnes to už neplatí a zdá sa, že tento trend bude pokračovať ďalej.

Pretože čoraz viac ľudí je ochotných zaplatiť viac, ak vedia, že ich potraviny boli vyprodukované trvalo udržateľným spôsobom.

Pretože produkty udržateľného rybárstva znamenajú udržateľné podnikanie. Ak ponúkate produkty z udržateľných zásob rýb, udržíte si existujúci trh a zabezpečíte ho do budúcnosti. Znamená to takisto otvorenie sa novým trhom prostredníctvom diverzifikácie ponuky výrobkov.

Pretože predávať ryby znamená nielen predávať produkt, ale aj jeho príbeh. Príbeh o tom, odkiaľ ryby pochádzajú, ako boli vyprodukované, ako aj o ľuďoch v jeho pozadí.

Pretože priemysel by mal byť neoddeliteľnou súčasťou tejto zmeny. Mal by k nej prispieť vytvorením možností pre udržateľné rozhodnutia spotrebiteľov a viesť ich k tomu, aby sa o potravinách informovali. Buďte hrdý na svoje výrobky a váš príspevok k tejto zmene.

Ako môžem predávať produkty udržateľného rybárstva?

Ponúkať produkty pochádzajúce z udržateľného rybárstva vo vašej reštaurácii, obchode alebo v stánku je nielen možné, ale aj ziskové.

Ak získate certifikát trvalej udržateľnosti pre vaše výrobky v rámci jedného z mnohých celosvetových systémov, budú spotrebitelia vedieť, že vaše produkty boli nezávisle skontrolované a overené, a môžu si byť istí, že ich rozhodnutia sú správne. Informujte sa, ktorý systém je najtransparentnejší a najvhodnejší pre vaše produkty.

Takisto môžete výrazne prispieť k udržateľnosti zásob rýb tým, že budete vzdelávať a inšpirovať zákazníkov a ponúknete im menej známe druhy rýb, ktoré nie sú nadmerne lovené. Existuje mnoho vnútroštátnych organizácií, ktoré vám môžu pomôcť v súvislosti s produktami udržateľného rybárstva.

Informujte svojich zákazníkov o tom, ako predávate svoje produkty, kde ich nakupujte a od koho, a ukážte im, že ste v tejto veci angažovaný.

Staňte sa lídrom na trhu udržateľnosti a spolu s vašimi zákazníkmi prispejte k ochrane morí, kvalite vašich výrobkov, ako aj vášho odvetvia.