INSEPARABLE
Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sell

Sell

Защо да продаваме продукти от устойчиво рибарство?

Защото потребителите все повече се интересуват от произхода на храната си. За по-голямата част от тях това не бе приоритет преди 10 години, но сега е и се очаква тенденцията да продължи.

Защото все повече хора са готови да заплащат по-висока цена, ако знаят, че храната им е произведена по устойчив начин.

Защото тези продукти означават устойчива стопанска дейност. Снабдяването с риба от устойчиви запаси позволява да се запази съществуващият пазар и да се гарантира неговото бъдеще. То също така дава възможност за отваряне на вратите към нови пазари чрез разнообразяване на вашата продуктова гама.

Защото продажбата на риба е продажба на продукт, но и продажба на история. История за произхода на рибата, начина, по който е произведена, и жените и мъжете участвали в това.

Защото секторът трябва да е неразделна част от тази промяна и да помага за нейното осъществяване, като предоставя устойчив избор на потребителите и ги насърчава да задават въпроси за своята храна. Гордейте се с вашия продукт и с вашия принос за тази промяна.

Как да продаваме продукти от устойчиво рибарство?

Следването на устойчива политика във вашия ресторант, във вашия магазин или на вашата сергия на пазара е възможно и доходоносно.

Ако получите сертификат за устойчивост за вашите продукти от някоя от многобройните схеми по света, потребителите ще знаят, че вашите рибни продукти са проверени от външни експерти. Така те ще са спокойни, че правят добър избор. Потърсете коя схема е най-прозрачна и подходяща за вашия продукт.

Можете също така да играете огромна роля по отношение на устойчивостта на рибните запаси, като образовате и вдъхновявате клиентите си, предлагайки им не толкова известни видове риба, които не са обект на прекомерен улов. Съществуват много национални организации, които могат да ви помогнат да се снабдявате с продукти от устойчиво рибарство.

Информирайте клиентите си за начина, по който продавате, откъде и от кого купувате стока и им покажете колко сте ангажирани.

Бъдете пазарен лидер по отношение на устойчивостта и работете заедно със своите клиенти за опазване на моретата, за качеството на вашите продукти и за вашия сектор.