Onafscheidelijk
Eet, koop en verkoop duurzame vis

About MedFish4Ever

About MedFish4Ever

De Middellandse Zee in gevaar

De visstand in de Middellandse Zee loopt razendsnel terug. Sommige visbestanden staan zelfs al op instorten. In totaal wordt momenteel 93 % van de bestanden overbevist. Dat wordt niet alleen geconstateerd door de vissers, die steeds minder vis vangen, maar ook door de wetenschappers, die de situatie al jaren monitoren.

In de Middellandse Zee leven naar schatting 10.000-12.000 mariene soorten maar die uitzonderlijke biodiversiteit komt nu danig in gevaar. Schuldigen zijn de vervuiling, de klimaatverandering maar bovenal de overbevissing. Als we niet snel gezamenlijk in actie komen, zou de schade wel eens onomkeerbaar kunnen zijn. Bestanden die van fundamenteel belang zijn voor de visserijsector zullen dan volledig instorten.

We moeten nu iets doen

Aangezien het hier om een gedeelde hulpbron gaat, zou dit voor iedereen een groot verlies zijn, maar voor de vissers en met name de kleinschalige visserij zouden de gevolgen rampzalig zijn. Hun hele levensonderhoud is er immers van afhankelijk, en een traditionele manier van leven zou erdoor kunnen verdwijnen. Aanhoudende winstgevendheid, hand in hand met duurzaamheid, zou dan ook het streefdoel moeten zijn om de visserijsector terug op gang te helpen.

Wat wordt er al gedaan?

In 2003 ondertekenden de Middellandse Zeelanden in Venetië een verklaring die de basis legde voor een beter wetenschappelijk onderzoek, bescherming van kwetsbare gebieden en beperking van de visserij-inspanning. De lidstaten van de EU reduceerden hun vloten in een poging een duurzame visserij te garanderen. Onze wetgeving bevat zowel nationale als internationale visserijbeheersplannen, vangstbeperkingen en milieuvereisten. En dankzij een intense multilaterale samenwerking worden alle landen aan de Middellandse Zee aangemoedigd zich aan dezelfde regels te houden.

De ervaring leert dat succes zeker mogelijk is - als we onze problemen maar gezamenlijk aanpakken. Het opmerkelijke herstel van het tonijnbestand in de Middellandse Zee is een goed voorbeeld. Gemeenschappelijke maatregelen om die visserijtak beter te beheren heeft daar tot concrete resultaten geleid. Voor de eerste keer in jaren worden de tonijnquota's nu zelfs verhoogd.

Maar er moet meer gebeuren. Naast de noodzaak van een betere uitvoering en regulering van bestaande maatregelen lanceert commissaris Vella daarom een specifieke mediterrane strategie om de situatie van de visbestanden in de Middellandse Zee te verbeteren.

Een belangrijk onderdeel van die strategie is dat we ons bewust zijn van de noodzaak en de dimensies van het voorliggende probleem, maar ook moeten we allemaal, ook de landen in het zuiden en oosten van het Middellandse Zeegebied, onmiddellijk en vastberaden optreden. Uit recente bijeenkomsten is gebleken dat er zeker wel een politieke wil is om te handelen. De Ministeriële vergadering met alle landen van het Middellandse Zeegebied op 27 april moet de impuls leveren voor een brede aanpak.

Hoe kunt u helpen?

De kleinschalige visserij en de kustgemeenschappen, maar ook de nationale autoriteiten, beleidmakers, belanghebbenden, industrievloten, ngo's en wetenschappers kunnen verder ook maatregelen nemen die de burgers zelf raken. Het nationaal, Europees en multilateraal beleid moet met één stem spreken om op korte, middellange en lange termijn doelstellingen te formuleren.

De boodschap is duidelijk: iedereen moet zijn deel van de verantwoordelijkheid dragen. Ook wij consumenten moeten onze betrokkenheid tonen als we echte, blijvende veranderingen en een gezonde, rendabele visserij tot stand willen brengen. Het gaat er niet alleen om bestaande banen te behouden, maar ook om nieuwe werkgelegenheid te scheppen.

MEDFISH4EVER - Ons erfgoed, onze toekomst

Help het beschermen.