INSEPARABLE
Kul, Ixtri u Biegħ Ħut Sostenibbli

Proġett skolastiku “Imrobbi fl-UE”

Proġett skolastiku “Imrobbi fl-UE”

Proġett Skolastiku - Nitgħallmu dwar l-Akkwakultura Ewropea

Jista’ jkun li huwa s-settur bl-aktar tkabbir rapidu fil-produzzjoni tal-ikel madwar id-dinja, iżda l-akkwakultura, jew il-pixxikultura, tibqa’ b’mod sorprendenti mhux magħrufa għal ħafna nies li ma jagħmlux parti mill-industrija.

Il-proġett skolastiku Imrobbi fl-UE tfassal biex iżid l-għarfien dwar is-settur tal-akkwakultura fost l-adolexxenti Ewropej (12-18-il sena). Il-proġett ser iqarreb l-istudenti lejn il-pixxikultura u permezz tiegħu sejrin jiskopru kif din taffettwa l-komunità lokali tagħhom.

Sejrin jesploraw l-irwol tagħha fil-produzzjoni tal-ikel u fil-konservazzjoni tal-ambjent. U sejrin jiskopru l-opportunitajiet ta’ negozju u ta’ karriera differenti li toffri l-akkwakultura.

Hemm ħafna skop għar-riċerka tal-istudenti u għall-iskoperta tal-ħut tal-baħar u tal-ilma ħelu, il-molluski, il-krustaċji u l-algi differenti li huma prodotti u l-metodi tradizzjonali u aktar moderni ta’ produzzjoni differenti użati.

Il-proġett bħalissa qiegħed jiġi ppruvat f’20 skola madwar 10 pajjiż tal-UE (ir-Repubblika Ċeka, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Polonja, Spanja, u r-Renju Unit).

 

Lura l-iskola għall-produtturi tal-akkwakultura

Parti ewlenija mill-proġett hija żjara fuq il-post minn pixxikultur lokali, li ser tipprovdi lill-istudenti bl-opportunità li jitkellmu ma’ espert, li jibnu fuq ir-riċerka tagħhom stess, u li jieħdu sehem f’sessjoni divertenti u interattiva għall-viżitaturi.

Ġie ddisinjat kitt tal-proġett għall-għalliema biex jagħtik dak kollu li għandek bżonn biex tgħinhom jippjanaw u jmexxu l-proġett, mill-ewwel lezzjoni, għaż-żjara, sal-attivitajiet ta’ segwitu li jistgħu jiffokaw fuq kwalunkwe ħaġa min-Nutrizzjoni u t-Tisjir, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, jew il-Komunikazzjoni u l-Arti. 

 

/fisheries/inseparable/mt/file/schoolskitphoto2pngschools_kit_photo2.png

Involvi ruħek

L-iskejjel kollha huma mħeġġin biex jipparteċipaw.
l-materjal prodott mill-istudenti tiegħek ser jittella’ b’mod regolari fuq il-kontijiet tal-midja soċjali tagħna.

Żommna aġġornati fuq: mare-communication@ec.europa.eu

Kitt għall-iskejjel

Aktar dettalji dwar dan il-proġett jistgħu jinstabu f’dan il-ktejjeb.

Lista ta' professjonisti fis-settur tal-akkwakultura fl-UE li l-iskejjel jistgħu jikkuntattjaw.

Jekk jogħġbok innota li kwalunkwe spiża ma tistax tiġi koperta mill-Unjoni Ewropea.