NEDALĀMS
Ēd, pirkt un pārdot Ilgtspējīga Zivis

Sell

Sell

Ko pārdot

Radiet pievienoto vērtību: tirgojot zivis, ievērojiet vides aizsardzības principus. Tādējādi ilgs mūžs būs gan jūsu biznesam, gan okeānu ekosistēmai.

Kāpēc būtu jāpārdod ilgtspējīgā veidā iegūtas zivis?

Jo patērētājiem aizvien vairāk rūp, no kurienes pārtika nākusi. Pirms 10 gadiem šis jautājums nebūt nebija patērētāju prātā, bet tagad tas gan ir, un šī tendence nemazināsies.

Jo aizvien vairāk cilvēku ir gatavi maksāt augstāku cenu, ja viņi zina, ka pārtika iegūta ar ilgtspējīgām metodēm.

Jo ilgtspējīgas jūras veltes nozīmē, ka ilgtspējīga ir arī pati nozare. Preci saņemot no ilgtspējīgiem avotiem, jūs gādājat par pašreizējā tirgus saglabāšanu un to, ka varēsiet tirgoties arī nākotnē. Dažādojot preču klāstu, jūs arī atvērsiet durvis uz jauniem tirgiem.

Zivju tirgotājs pārdod ne vien preci, bet arī stāstu par savu preci. Tas ir stāsts par to, no kurienes zivs nākusi, kā tā nozvejota vai izaudzēta, un stāsts par cilvēkiem, kas šo zivi sagādājuši.

Šajās pārmaiņās jāiesaistās arī nozarei, un tās jāstimulē, patērētājiem piedāvājot ilgtspējīgu izvēli un viņus mudinot uzdot jautājumus par savu pārtiku. Pārdodiet ilgtspējīgā veidā iegūtas zivis, lai jūs varētu būt lepni par savu preci un ieguldījumu pārmaiņās.

Kā varu pārdot ilgtspējīgā veidā iegūtas zivis?

Ilgtspējības principa ieviešana jūsu restorānā, veikalā vai tirgus stendā ir gan iespējama, gan izdevīga.

Ir daudzas pasaules mēroga sertifikācijas sistēmas. Ja kādā no tām sertificēsiet savas preces, patērētāji zinās, ka zivis ir pārbaudījuši neatkarīgi eksperti. Līdz ar to patērētājiem būs pārliecība, ka viņi izdarījuši labu izvēli. Izpētiet kura sertifikācijas sistēma ir viscaurskatāmākā un vispiemērotākā jūsu precēm.

Lielu ieguldījumu ilgtspējībā varat dot, patērētājiem piedāvājot mazāk pazīstamas zivis, kas nav apdraudētas, un tādējādi viņus izglītojot un iedrošinot. Ir daudzas organizācijas, kas var palīdzēt, sniedzot informāciju par ilgtspējīgu izcelsmi.

Stāstiet patērētājiem, kāpēc pārdodat tieši šīs zivis, kur un no kā tās iepērkat, parādiet viņiem savu apņēmību piedalīties pārmaiņās.

Esiet tirgus līderis ilgtspējības jomā, kopīgi ar klientiem aizsargājot jūru, preču kvalitāti un savu nozari.