NEIŠSKIRIAMI
Žuvis parduok, pirk ir valgyk tik tausiai

About

About

NEIŠSKIRIAMI

Šimtmečiais mes, europiečiai, mėgaujamės mūsų vandenų žuvims.

Žuvys mus maitina ir padeda išlikti sveikiems.

Žuvys aprūpina mus darbu.

Žuvys yra mūsų ekonomikos ramstis.

Kai savo jūrose žvejojame žuvis, turime taip pat nepamiršti tausoti jų išteklių, kad išsaugotume gerą ekosistemų būklę ir galėtume toliau žūklauti ateityje.

Europos Sąjunga yra nustačiusi pažangiausius žuvininkystės valdymo ir akvakultūros standartus. Per pastarąjį dešimtmetį mūsų vykdoma politika turėjo teigiamą poveikį šiaurės rytų Atlanto regionui, kuriame įsigali tausi žvejyba. Tačiau dar reikia dirbti, kad šiuo sėkmingu pavyzdžiu būtų sekama visoje Europoje.

2013 m. Europos Komisija drauge su valstybių narių vyriausybėmis ir Europos Parlamentu susitarė dėl naujos bendrosios žuvininkystės politikos, kuria skatinami Europos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriai ir dėl kurios šie sektoriai aplinkos, ekonominiu ir socialiniu požiūriais bus tausesni.

Kadangi esame didžiausi žuvų produktų importuotojai, turime ir toliau rodyti pavyzdį kitiems ne tik savo vandenyse. 

Siekdami tvarumo kiekvienas turime savo užduotį.

Kad žvejyba taptų tausesnė, svarbu pakeisti žuvų vartojimo įpročius. Kaip vartotojai ir rinkos dalyviai turime suvokti, kad tai, ką, kada ir kaip valgome, kada ir kaip perkame ir parduodame jūros gėrybes, turi didžiulę įtaką šiam brangiam maisto šaltiniui.

Šioje svetainėje pateikiama informacijos, kuri padės jums pasirinkti jūros gėrybes iš tų žvejybos rajonų, kur žuvų populiacijoms negresia išnykimas, kur žvejojama atsakingai ir vykdoma tvari gamyba. Pateikiama:

Visi galime kažką pakeisti. Net vienas mažas žingsnelis stengiantis valgyti, pirkti, arba pardavinėti tausios žuvininkystės produktus padės užtikrinti, kad mūsų vaikai ir būsimos kartos mėgautųsi žuvimis taip pat, kaip mes šiandien.