NERAZDVOJNI
Jedimo, kupujmo i prodavajmo održivu ribu

MEDFISH4EVER

MEDFISH4EVER

MEDFISH4EVER
Naša baština, naša budućnost
medfish4ever_hr

Ugroženo Sredozemno more

Smanjuju se riblji fondovi Sredozemnog mora. Neki od njih su na rubu osiromašenja. Sve u svemu, 93 % ribljih fondova prekomjerno je iskorišteno. Ne samo ribari čiji se ulov sve više smanjuje, nego i znanstvenici koji kroz godine nadziru situaciju ukazuju na sve siromašnije riblje fondove.

Približno 10 000 - 12 000 morskih vrsta živi u Sredozemnom moru. No ova je izuzetna biološka raznolikost u velikoj opasnosti i ugrožena zbog onečišćenja, klimatskih promjena i posebice zbog prekomjernog izlova. Daljnja odgoda poduzimanja usklađenih mjera mogla bi uzrokovati nepovratnu štetu i izlovljenost ključnih fondova koji su neophodni za sektor ribarstva.

Potrebno je djelovati odmah

Budući da se radi o zajedničkom resursu, to bi bio gubitak za sve nas, no utjecaj na ribare i mali ribolov bio bi poražavajući. Došlo bi do gubitka njihovih sredstava za život i nestanka tradicionalnog načina života. Stoga cilj mora biti neprekidna profitabilnost zajedno s održivosti kako bi se obnovio sektor ribarstva.

Koje se mjere već poduzimaju?

Sredozemne države potpisale su 2003. godine u Veneciji deklaraciju koja predstavlja temelj za poboljšanje znanstvenog istraživanja, zaštitu osjetljivih područja i ograničavanje ribolovnog napora. Države članice EU-a smanjile su svoje flote kako bi se omogućio održivi ribolov. Naši zakoni uključuju planove za upravljanje državnim i međunarodnim ribarstvom, ograničenje ulova i zahtjeve za zaštitu okoliša. Snažnom multilateralnom suradnjom potiču se sve države koje graniče sa Sredozemnim morem na pridržavanje jednakih pravila.

Iskustvo pokazuje da je uspjeh moguće postići, ali kada zajedničkim naporom rješavamo izazove. Takav primjer izvanredan je oporavak plavoperajne tune u Sredozemnom moru. Usklađene mjere za bolje upravljanje ovim ribarstvom dovele su do konkretnih rezultata i po prvi puta došlo je do povećanja kvota.

No potrebno je učiniti puno više. Zbog toga, osim potrebe za boljom provedbom i regulacijom postojećih mjera, povjerenik Vella pokreće strategiju za Sredozemno more da bi se poboljšalo stanje ribljih fondova.

Ključna stavka ove strategije jest podizanje svijesti o hitnosti i dimenzijama ovog problema, ali također i poticanje svih država na poduzimanje trenutnih i odlučnih mjera, što uključuje južne i istočne države Sredozemlja. Nedavni sastanci potvrdili su političku volju za poduzimanje mjera. Sastanak s ministrima svih država Sredozemlja koji se održao 27. travnja osnažio je poticaj za ostvarivanje sveobuhvatnog pristupa.

Kako vi možete pomoći?

Na osnovnoj razini, mala ribarstva i obalne zajednice mogu poduzeti određene mjere, a jednako tako i državna tijela, zakonodavci, ključni dionici, velike industrijske flote, nevladine organizacije i znanstvenici. Državne, europske i multilateralne politike moraju biti usuglašene kako bi se uspostavili kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi.

Poruka je jasna: svatko mora preuzeti svoj dio odgovornosti. Svi, uključujući potrošače, trebaju sudjelovati u postizanju stvarnih i dugoročnih promjena obnove zdravih i profitabilnih ribarstva i stvaranja novih radnih mjesta, a ne samo osiguravanja postojećih.

MEDFISH4EVER - Naša baština, naša budućnost

Pomozite nam da je zaštitimo.

 1. U čemu je problem?

Riblji fondovi Sredozemnog mora drastično su smanjeni. Za više od 90 % njih procijenjeno je da su prekomjerno iskorištavani, a neki su gotovo potpuno izlovljeni. Za previše fondova tek je sada postalo moguće prikupiti dovoljno podataka: Zakonski se još uvijek ne evidentira 50 % ulova,[i] a 80 % iskrcaja odnosi se na fondove za koje ne postoji dovoljno podataka[ii]. To je dovelo do stalnoga postupnoga gubitka radnih mjesta i prihoda u kombinaciji sa snažnim utjecajem na okoliš, zbog čega društvo mora snositi troškove lošeg upravljanja. Troškovi su posebno visoki za male brodice za ribolov, koje čine 83 % sredozemne flote.

Nastavak neodrživog ribolova zajedničkih resursa dovest će do raširenoga izlova ribljih fondova, zajedno s ribarima i zajednicama koji o njima ovise, morskim ekosustavima i kulturnim tradicijama. Napori, poput najmanjih veličina i Ukupnog dopuštenog ulova riba, tehnički propisi o opremi za ribarstvo i prakse te mjere za ograničavanje napora i kapaciteta, do sada su bili značajni, no do sada nisu iznjedrili primjerene rezultate.

O ovom kritičnom stanju svjedoči cijeli raspon aktera, uključujući ribare, industrijske čelnike, znanstvenike i stručnjake za okoliš, a stanje utječe na cijelo Sredozemlje. Propisi postoje, no ne provode se na primjeren način ili je provedba odgođena pa stoga rezultati još nisu opipljivi. Za preokretanje takvog trenda potrebno je hitno i smjelo djelovanje, a svi smo djelomično odgovorni.

 1. Koja su rješenja?

Prvi je korak na odgovarajući način priznati stanje, kao i našu zajedničku i pripadajuću odgovornost, na svim razinama.

Drugi je korak osigurati snažno političko vodstvo za mobiliziranje hitnog djelovanja potrebnog za obnovu održivog sektora ribarstva. Do toga bi trebalo doći u obliku snažne političke ministarske deklaracije do 2017. te bi trebalo osigurati učinkovite i koordinirane inicijative na nacionalnoj i regionalnoj razini, u Europskoj uniji, kao i u državama Sredozemlja koje nisu članice Europske unije, ICCAT-u[1] i GFCM-u[2].

Kao treće, trebamo angažman i snažnu predanost svih dionika – od donositelja politika i odluka do ribara, znanstvenika, nevladinih organizacija, upravitelja lanca opskrbe i šireg civilnog društva – radi doprinosa integriranim rješenjima za dugoročnu održivost.

 1. Što će se dogoditi ako ne djelujemo odmah? A što ako djelujemo?

Ako dođe do izlova fondova do točke nakon koje nema povratka, posljedice bi mogle biti katastrofalne i nepovratne: nepredvidive promjene u morskim ekosustavima, gospodarsko propadanje mnogih zajednica koje ovise o ribarstvu i dubok društveni nemir. Iako su još uvijek značajni, gospodarski troškovi djelovanja i utjecaj djelovanja na društvo mnogo su manji od onih koji se predviđaju u slučaju da ne djelujemo odmah. 

Znanost nam govori da potencijal za oporavak ostaje velik, kao što je to slučaj s atlantskom plavoperajnom tunom, no moramo osigurati da se populacije riba oporave čim prije. To bi dovelo do mnogih koristi, uključujući većih i predvidljivijih ulova, veće dobiti, sigurnosti radnih mjesta i hrane, boljeg stanja okoliša i boljih usluga. Sve bi to dovelo do uključivog i održivog prosperiteta.

U slučaju da politički i industrijski dionici ne osiguraju održivost naših zajedničkih morskih bioloških resursa, čime bi prekršili Zajedničku ribarstvenu politiku i Barcelonsku konvenciju, Europska unija bila bi prisiljena donijeti drastične hitne mjere, poput zabrane ribolova i financijskih kazni (članak 12. Uredbe EU-a br. 1380/2013). Za neke bi fondove moglo biti prekasno.

 1. Čemu moramo težiti?

Najneposredniji cilj mora biti izbjegavanje izlova kritičnih fondova ribe poput oslića i igluna usvajanjem socioekonomskog pristupa temeljenog na znanosti o okolišu i osiguranjem provedbe postojećih zakona. U srednjoročnom razdoblju cilj je razviti i provesti učinkovite mjere kojima će se osigurati profitabilno i održivo ribarstvo u zdravom Sredozemlju zauvijek.

Ključna značajna poboljšanja (od regionalne do nacionalne razine) mora započeti s dijagnozom prioritetnijih pitanja, nakon čega slijedi provedba konkretnih akcijskih planova s vjerodostojnim alatima i obvezujućim rokovima.

Iako točne mjere tek treba utvrditi, jasni su njihova tipologija i očekivani rezultati:

 1. bolja procjena fondova: prikupljanje podatka, dostupnost i analiza;
 2. bolja provedba, kontrola i nadzor;
 3. regionalizacija i zajedničko upravljanje;
 4. smanjeni utjecaj na okoliš;
 5. višegodišnji planovi upravljanja temeljeni na pristupu usmjerenom na ekosustav;
 6. više inovacija i bolja tehnologija, više selektivnosti i bez odbačenog ulova;
 7. unaprijeđena suradnja među državama Sredozemlja (članicama i nečlanicama EU-a), posebno u pogledu kontrole i provedbe i znanstvenih istraživanja.

 

 1. Tko treba voditi proces?

Ozbiljnost i hitnost pitanja zahtijeva odlučno političko vodstvo na najvišoj razini, uključujući sve zemlje koje ribare u Sredozemlju. Unutar Europske unije osam država članica sa sredozemnom obalom (Španjolska, Francuska, Italija, Malta, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Cipar), uz podršku EU-a i MEDAC-a[3], trebale bi voditi primjerom, posebno u područjima koja pretežno one iskorištavaju.

Dvije regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom GFCM i ICCAT trebale bi usmjeravati sve zajedničke napore i osigurati međunarodnu koordinaciju i učinkovite rezultate u cijelom sredozemnom bazenu.

Industrijske udruge, istraživači i nevladine organizacije također imaju ključnu ulogu u angažiranju i kapacitiranju svih aktera (uključujući potrošača, rekreativnih ribara i drugih pomorskih korisnika) kako bi se ribarstvo u Sredozemlju vratilo na put održivosti.

 1. Ima li drugih pitanja?

Prekomjerni izlov, loše upravljanje i praznine u provedbi postojećeg zakonodavstva na snazi na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini dokazani su glavni uzroci trenutačnog stanja ribljih stokova u Sredozemlju i povezanoga gospodarskoga problema.

Međutim, zagađenje, plovidba i drugi uzroci stresa za okoliš, poput klimatskih promjena i invazivnih vrsta, također imaju izravan utjecaj na brojnost i otpornost populacija riba te se njima treba pozabaviti u isto vrijeme.

Druge dopunske mjere za promicanje dobrog upravljanja (npr. više transparentnosti i zaštićenih područja) i mehanizmi tržišta (npr. sljedivost i najmanje veličine) također su potrebni aspekti.

Naposljetku, zajednice koje ovise o ribarstvu trebaju inovativne i raznolike strategije za upravljanje ribarstvom i održivi razvoj kako bi zaštitili ne samo ribe i morsko okruženje, nego i s njima povezanu tisućljetnu kulturnu baštinu. Projekti poput ribarskog turizma, kratkih plovidba i drugih međusektorskih inicijativa već su se pokazali uspješnima.

 1. Što EU čini?

EU je uložila mnogo napora za unapređenje održivosti ribarstva na razini EU-a i svjetskoj razini. Zajedničkom ribarstvenom politikom EU-a poziva se na iskorištavanje svih fondova EU-a na razini najvećeg održivog prinosa do 2020. i da sva plovila EU-a budu u skladu sa ZRP-om, neovisno o tome gdje ribare.

Slijedom ohrabrujućeg uspjeha u sjeveroistočnom Atlantskom oceanu, gdje se brojnost riba i industrijska dobit povećavaju, EU je odlučna u okončanju prekomjernog izlova u Sredozemlju, okupljanju aktera na svim razinama te podržavanju prilagodbe s dostupnim fondovima poput EMFF-a[4] i TAIEX-a[5], mehanizma Europske politike susjedstva. Takva su sredstva dostupna za izravne mjere, kao i za dodatna djelovanja poput socioekonomskih programa, istraživanja, suradnje i izgradnje kapaciteta.

 1. Što ja mogu učiniti?

Svi smo djelomično odgovorni za ovo stanje pa svi trebamo doprinijeti u skladu sa svojim mogućnostima kako bismo ga ispravili.

Donositelji politika i odluka: Od najveće je važnosti razumjeti što problem podrazumijeva te mobilizirati prikladne resurse i vodstvo za iznalaženje hitnih rješenja.

 • Države članice EU-a: utvrditi prioritetne vrste i područja, odrediti točne mjere za postizanje ciljeva (uključujući ažuriranje nacionalnih planova upravljanja) i jamčiti usklađenost.
 • GFCM, ICCAT, MEDAC, EFCA[6] i drugi utjecajni dionici, međunarodni forumi (npr. FAO[7], UfM[8]) i financijske organizacije (npr. Svjetska banka): pomoći u određivanju prioriteta i djelovanja, zajednički koordinirani rad i predanost zajedničkim ciljevima s obzirom na provedbu i usklađenost.
 • Europska komisija i ostale institucije EU-a: odrediti politiku i plan za postupno postizanje dvojakog cilja održivog iskorištavanja ribljih fondova i unapređenja gospodarskog učinka flota.
 • Treće zemlje: rad zajedno s RFMO-ima[9] (ICCAT i GFCM) te prilagodba strukture i veličine svojih flota za dostupne resurse.

Industrijski dionici: Imaju ključnu ulogu u predstavljanju ribara izravno uključenih u iskorištavanje bioloških resursa i s detaljnim poznavanjem stvarne situacije, organizacije poput Europêchea ili LIFE-a[10] imaju ključnu ulogu u promicanju suupravljanja i uključenja dionika u definiranje rješenja.

 • Postojeće suradničke priče uspjeha, poput plana oporavka atlantske plavoperajne tune, mogu nadahnuti aktere za daljnja zajednička djelovanja.
 • Dobre prakse, dostupne iz drugih regija i projekata, također mogu utrti put prema profitabilnom i održivom ribarstvu u Sredozemlju.
 • Angažman duž cijelog lanca opskrbe, uključujući civilno društvo, može pružiti vrijednu podršku za potrebne prilagodbe. Trgovci u veleprodaji i trgovci u maloprodaji trebali bi promicati održive proizvode i odbaciti one koji nisu ulovljeni u skladu s pravilima.
 • Međunarodni sastanci, poput sastanka GFCM-a (30. svibnja 2016.) i ICCAT-a (studeni 2016.) mogu poslužiti za usklađivanje svačijeg doprinosa.

 

Znanstvenici i provoditelji: Organizacije za istraživanje, nadzor i kontrolu također su ključni akteri koji omogućuju da upravljanje bude temeljeno na boljem znanju te transparentnim i jednakim uvjetima. Između ostalog, oni bi mogli:

 • povećati broj procijenjenih fondova i pribjeći tehnikama procjene s malo podataka prema potrebi;
 • zajedno raditi na povećanju prostorne i vremenske pokrivenosti znanstvenih istraživanja;
 • razviti suradničke strategije za kontrolu i provedbu na regionalnoj i subregionalnoj razini, između država Sredozemlja (članica i nečlanica EU-a);
 • pomoći upraviteljima razumjeti složenosti i unaprijediti njihovu suradnju s dionicima kako bi zajedno razvili inovativne tehnike poboljšanja selektivnosti, smanjenja neželjenog prilova te djelotvorno zaštitili ranjive vrste i staništa.

Nevladine organizacije i civilne udruge: One mogu poduprijeti suradnju i suupravljanje pomaganjem u unapređenju znanja i svijesti, zaštiti okoliša i predstavljanju zajednica. Kao zadnja i najveća karika lanca, građani priobalja i potrošači u široj zajednici moraju se angažirati kako bi osigurali da tržišni izbori pomažu u podupiranju prijelaza prema održivijim modelima te da doprinose društvenoj inovaciji i zaštiti baštine u područjima ovisnima o ribarstvu.

 • Provjeravanje oznaka: Propisima EU-a osiguravaju se pravilne informacije i sljedivost, a to zatim pomaže u podršci zajedničkim tržišnim pravilima i normama za proizvode podrijetlom iz Sredozemnog mora.
 • Promicanje zdravih i odgovornih praksi potrošača.
 • Obrazovne kampanje i kampanje podizanja svijesti o stanju ribljih fondova temeljene na znanosti, djelovanje u sektoru, okolišno računovodstvo i integrirano upravljanje mogu dodatno doprinijeti ukupnom uspjehu.

[1] Međunarodno povjerenstvo za očuvanje atlantskih tuna

[2] Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja

[3] Savjetodavno vijeće za Sredozemno more

[4] Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

[5] Program tehničke pomoći i razmjene informacija

[6] Europska agencija za kontrolu ribarstva

[7] Organizacija za hranu i poljoprivredu

[8] Unija za Mediteran

[9] Regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom

[10] Ribari s niskim utjecajem na okoliš Europe

#MedFish4ever je zajednički i najveći prioritet. Neovisno radite li u javnom, nevladinom ili privatnom sektoru, vaš je doprinos ključan.

To je platforma za predstavljanje djelovanja koje prikazuje vaše izvršne obveze. S tim doprinosima predstavljat će jedinstvenu razmjenu najboljih praksi i uspješnih inicijativa pa vas stoga pozivamo da se pridružite i pošaljete nam svoje.

Dijagram djelovanja

MedFish4Ever je zajednički i dugoročni put prema održivom ribarstvu u Sredozemlju za uspješne zajednice i ekosustave.

Postoje različiti načini da se to postigne, od kojih su svi potrebni i svi se međusobno dopunjuju. Kako bismo pokazali vašu potporu i potakli druge na djelovanje, željeli bismo promicati sva djelovanja.

Kako bismo ubrzali dobivanje rezultata i usklađivanje, molimo da popunite priloženi obrazac opisom vašeg djelovanja i da ga pošaljete na info@medfish4ever.com

Svjedočanstva i podržavatelji

1. Javna tijela i organizacije

Andrés Hermida interview at MedFish4Ever launch

Andrés Hermida, španjolski glavni tajnik za ribarstvo
Ministarstvo poljoprivrede, hrane i okoliša – ribarstva, Španjolska

Zakia Driouche, Moroccan Minister for Fisheries, interview at MedFish4Ever launch

Zakia Driouche, marokanski glavni tajnik za ribarstvo
Ministarstvo poljoprivrede i pomorskog ribarstva, Maroko

Gesine Meissner (MEP) interview at MedFish4Ever launch

Zastupnica u Europskom parlamentu Gesine Meissner, također predsjednica Međuskupine za mora, rijeke, otoke i priobalna područja
Međuskupina za mora. rijeke, otoke i priobalna područja (Searica) Europskog parlamenta

2. Industrija i tržišta

Christian Decugis interview at MedFish4Ever launch

Christian Decugis, direktor za Sredozemlje Ribara s niskim utjecajem na okoliš Europe
Ribari s niskim utjecajem na okoliš Europe (LIFE)

3. Neprofitne organizacije

Marco Lambertini, Director General of WWF International, interview at MedFish4Ever launch

Marco Lambertini, generalni direktor organizacije WWF International
Svjetski fond za zaštitu divljih životinja (WWF)

Lasse Gustavsson interview speaks of Oceana's support for the MedFish4Ever campaign

Lasse Gustavsson, viši potpredsjednik i izvršni direktor OCEANA-e u Europi
OCEANA

Rupert Howes, CEO of MSC, interview at MedFish4Ever launch

Rupert Howes, glavni izvršni direktor Vijeća za očuvanje mora
Vijeće za očuvanje mora (MSC)

Znamo da je zdravlje Sredozemlja u velikoj opasnosti. Ali znamo i da još nije sve izgubljeno. Znanstvena istraživanja i priče o uspjehu, poput one o plavoperajnoj tuni, pokazuju da je moguće poboljšati zdravlje prekomjerno eksploatiranih stokova.

Predanim, usklađenim djelovanjem situacija se može preokrenuti. Diljem Sredozemlja ribari i ribarske zajednice, vlade, NVO-ovi i znanstvenici postižu vidljive rezultate provedbom mjera i inicijativa kojima se pomaže oporavak stokova.

Ovom se stranicom nastoje povezati različite aktivnosti koje se odvijaju u regiji. Pozivamo vas da i vi budete dio toga. Pozivamo vas da pronađete inspiraciju u djelima drugih. Pozivamo vas da doprinesete oporavku našeg Sredozemlja.

Više informacija potražite u odjeljku našeg web-mjesta 'Poziv na djelovanje'.

Naziv: Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR)
Država: Maroko
Vrsta aktivnosti: Upravljanje
URL: agir-env.org

"Association de Gestion Intégrée des Ressources" (AGIR, Udruga za integrirano upravljanje resursima) radi na razvoju održive i uravnotežene zanatske ribolovne aktivnosti na Sredozemlju. Udruženje provodi širok planski participativni program usmjeren na očuvanje ekosustava za dobrobit približno 3000 zanatskih ribara koji djeluju u marokanskom dijelu Sredozemlja. Ribari mogu prepoznati izazove ilegalnog ribolova povlačnim mrežama i lova dinamitom, a uspostavljanje nadzornog odbora omogućuje im da sudjeluju u borbi protiv tih prijetnji.

AGIR provodi niz aktivnosti koje uključuju: pisanje znanstvenih izvješća namijenjenih opisivanju stanja očuvanosti i ugroženih vrsta i obnove staništa i morskih zona; stručno osposobljavanje i uključivanje ribara iz zanatskih zadruga u izradu planova za upravljanje resursima u morskim područjima; osnivanje neslužbene mreže zanatskih zadruga ribara koje djeluju u okviru zaštićenih morskih područja Sredozemnog mora; pružanje podrške aktivnostima koje stvaraju prihod za poboljšanje životnog standarda zanatskih ribara u obalnom području Al Hoceima.

Naziv: Association de la Pêche Artisanale et Environnement (Udruženje za mali ribolov i okoliš)
Država: Alžir
Vrsta aktivnosti: Ribolov

Svrha ove mreže jest očuvati morske resurse i stvarati rješenja za održivo i odgovorno ribarstvo. U udruženje su uključeni lokalni ribari kako bi se uspostavilo i održavalo zaštićeno područje uz alžirsku obalu Sredozemnog mora u kojem su na snazi stroge kvote, a čiji je cilj promicati odgovorno ribarenje u skladu sa smjernicama Komisije EU-a i omogućavati prioritetan pristup ribarima koji primijene održive prakse.

Naziv: Costa Edutainment S.p.A: FISH SCALE - Podaci o hrani i zaštita staništa, pristup održive potrošnje u lokalnom okruženju
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Ribolov
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3880

Glavni je cilj projekta FISH SCALE povećati upotrebu morskih ribljih vrsta koje su veoma dobre za jelo, ali su slabo poznate i nedovoljno iskorištene („održiva”, „slaba” riba). Očekuje se da bi upotreba takve ribe trebala imati korisne učinke na proračun potrošača - zato što je „održiva”riba u prosjeku jeftinija - te na ekologiju riba jer bi se upotrebom nedovoljno iskorištene ribe mogao osloboditi pritisak nad vrstama koje se više upotrebljavaju. Nadalje, može se smanjiti količina jestive ribe koja se smatra otpadom - kao i način na koji se tretira. Projekt je neizravno pridonio ciljevima očuvanja tako što su postignuti predviđeni rezultati. Točnije: više od 100 „dobavljača ribe”, uključujući i restorane, hotele, prodavače ribe i distributere uključilo je ciljane vrste održive ribe u svoju ponudu; oko 2 000 ljudi neizravno je uključeno u kampanju podizanja svijesti putem upitnika i intervjua; svijest o temama koje projekt obrađuje porasla je za otprilike 27 % putem sudjelovanja u 99 projekata i žestoke medijske i informativne kampanje, a porasla je i prodaja ciljanih vrsta. Projekt je proizveo koristan „domino efekt” koji se protegao od ribara preko distributera pa do krajnjih potrošača te doveo do umnožavanja inicijativa o „održivoj ribi” izvan okvira projekta.

Sa socioekonomskog stajališta projekt je omogućio kupnju dobre ribe po povoljnim cijenama kao i prodaju većeg broja ribljih vrsta s obzirom na to da se dobavljači ribe ne oslanjaju samo na ribu koja se prekomjerno upotrebljava. Budući da su korisnici odlučili i dalje promicati ciljeve projekta tijekom aktivnosti educiranja i informiranja, a restorani, hoteli i dobavljači riba žele u budućnosti nastaviti s ponudom „održive ribe” te stoga i s projektom, održivost je osigurana, barem u kratkom roku.

Naziv: DiscardLess: studija slučaja iz istočnog Sredozemlja
Država: EU
Vrsta aktivnosti: Istraživanje
URL: http://www.discardless.eu/

Studijom slučaja koja se provodi u istočnom Sredozemlju u okviru projekta DiscardLess pokrivaju se miješana ribarska područja u sjeverozapadnom Egejskom moru u kojima se pridnenim povlačnim mrežama love raznolike riblje vrste. Postotak otpada vrlo je visok (> 40 %), kao i pritisak ribolovnih aktivnosti na nezrele jedinke. Također postoji visoka razina selektivnog izlova kojim se riba manje vrijednosti vraća u more uz štetne dugoročne posljedice. Pristup projekta DiscardLess temelji se na postojećim saznanjima o neželjenim ulovima u proučavanom morskom ekosustavu kroz: i) blisku suradnju sa zainteresiranim stranama i lokalnim ribarima na razvoju bio-gospodarskih scenarija za suočavanje s društveno-gospodarskim posljedicama obveze iskrcavanja ulovljene ribe, ii) pregledavanje i procjenjivanje postojećih rješenja u pogledu selektivnosti te iii) otkrivanje bitnih ribljih staništa i područja s visokim koncentracijama neželjenih ulova u suradnji s ribarima i uspoređivanje sa znanstvenim podacima kako bi se, u konačnici, smanjio nastali otpad.

Naziv: DiscardLess: studije slučaja iz zapadnog Sredozemlja
Država: EU
Vrsta aktivnosti: Istraživanje
URL: http://www.discardless.eu/

Studija slučaja koja se provodi u zapadnom Sredozemlju u okviru projekta DiscardLess usmjerena je na dva kontrastna područja: francuski i španjolski Lionski zaljev - obalu Katalonije i Balearske otoke. Usredotočena je na definiranje osjetljivih staništa i procjenu utjecaja potencijalnih budućih prostornih strategija. Studijom se pridonosi praćenju učinaka provedbe obveze iskrcavanja ulovljene ribe te pregledu i analizi ribolovne selektivnosti, iskorištavanjem prethodnih projekata koji su provedeni u tom području. Strategije za izbjegavanje otpada razvijat će se u suradnji s ribarskom industrijom i uz primjenu znanstvenih podataka koji se upotrebljavaju za izradu karata s prikazom područja visoke vjerojatnosti stvaranja otpada u prostoru i vremenu (tzv. sezonski obrasci). Tada će se utvrditi najprimjereniji i svojevoljni pristupi poticajima u navedenom području. Konačno, rezultati će biti uključeni u strategije za ublažavanje otpada (DMS) predložene za studiju slučaja i eventualno druga područja na Sredozemlju te će se izraditi preporuke u vezi s uspješnim provođenjem politika o otpadu.

Naziv: Europêche
Država: Belgija
Vrsta aktivnosti: Očuvanje
URL: http://europeche.chil.me

Europêche potiče neometanu komunikaciju između europskih institucija i sektora ribarstva tako što sve relevantne dionike neprekidno obavještava o problemima i ciljevima ribara EU-a. Promiče procjenu utjecaja čovjekovih djelatnosti na riblje stokove koristeći se integriranim pristupom „odozdo prema gore” kojim su svi dionici uključeni u donošenje odluka. Europêche kao primjer najbolje prakse ističe spektakularan oporavak plavoperajne tune u Sredozemlju, čija se kvota svake godine povećava za 20 %. Europêche predlaže mjere upravljanja i tehničke mjere te poziva na uspostavu ad hoc radne skupine koja bi zastupala ribare u izradi ribarstvene politike. 

Naziv: FAO – Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Ribolov

Većina radnih mjesta na Sredozemnom i Crnom moru odnosi se na male ribare. Sami ribari nastoje postići veći stupanj razmjene znanja i suradnje kako bi mogli očuvati održivu industriju

Naziv: Federparchi – Europa
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Upravljanje
URL: http://www.medmaritimeprojects.eu/section/fishmpablue/output

U okviru projekta FishMPABlue analizirano je 31 zaštićeno morsko područje (MPA) u pet sredozemnih država kako bi se utvrdile ključne značajke za uspješan pristup zajedničkom upravljanju ribarstvom koje bi provodili MPA-ovi i tradicijski ribari te kako bi se razvili novi alati za upravljanje tradicijskim ribolovom unutar i u okolici MPA-ova. Razvijen je skup alata za upravljanje ribarstvom koji odgovara ciljevima očuvanja i podupire lokalna gospodarstva.

Naziv: Glavna uprava za okoliš - Europska komisija: Program LIFE - EU-ov instrument financiranja za okoliš i klimatske aktivnosti
Država: EU
Vrsta aktivnosti: Očuvanje
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/

LIFE je EU-ov instrument financiranja koji podržava očuvanje okoliša i prirode te projekte u vezi s klimatskim aktivnostima diljem EU-a. Program LIFE pridonosi održivom razvoju i postizanju ciljeva strategije Europa 2020, Sedmog programa djelovanja za okoliš, te drugih relevantnih planova i strategija Unije za okoliš i klimu. Dio novog programa usmjeren na okoliš pokriva tri prioritetna područja: okolišnu i resursnu učinkovitost, prirodu i bioraznolikost te upravljanje okolišem i podizanje svijesti o okolišu. Dio programa namijenjen klimatskim aktivnostima pokriva ublažavanje klimatskih promjena; prilagodbu klimatskim promjenama te upravljanje klimom i podizanje svijesti o klimi. Ovaj se program također sastoji od zajednički financiranih integriranih projekata koji će se primijeniti na velikom zemljopisnom području. Ovim se projektima želi usvojiti okolišna i klimatska politika te omogućiti bolja primjena ciljeva takve politike u drugim područjima politike. Novom se uredbom utvrđuju prihvatljivost i kriteriji za dodjelu sredstava kao i temelj za odabir projekata. Sudjelovanje u programu otvoreno je trećim zemljama, a sam program pruža aktivnosti koje se odvijaju izvan EU-a. Također pruža okvir za suradnju s međunarodnim organizacijama.

Naziv: Greenpeace
Država: Španjolska
Vrsta aktivnosti: Komunikacija
URL: http://pescadodetemporada.org/

Greenpeace Španjolska razvio je aplikaciju za pametne telefone s informacijama o tome koju ribu obuhvaća trenutna ribolovna sezona, kojom se metodom ta riba lovi i je li ugrožena. Prije kupovine ribe potrošači mogu provjeriti je li riba ulovljena lokalno, je li u tijeku sezona lova na tu ribu i je li riba ulovljena na održiv način. Aplikacija će potrošačima pomoći u savladavanju problema neodgovarajućeg označavanja ribe.

Naziv: Hellenic Centre for Marine Research
Država: Grčka
Vrsta aktivnosti: Istraživanje
URL: www.hcmr.gr

Helenski centar za pomorska istraživanja (Hellenic Centre for Marine Research) sudjeluje u razvoju i provedbi Paneuropskog sustava praćenja morske bioraznolikosti (EMBOS). Ciljevi EMBOS-a obuhvaćaju uspostavljanje trajne i opsežne međunarodne paneuropske mreže morske bioraznolikosti s optimiziranom i standardiziranom metodologijom, procjenu dugoročnih promjena morske bioraznolikosti i njihovih mogućih uzroka uzimajući u obzir prirodne i antropogene gradijente, optimiziranje novih interdisciplinarnih pristupa istraživanju i olakšavanje upravljanja zaštitom okoliša na temelju znanja. Ciljani dionici uključuju tijela EU-a te državna i međunarodna tijela koja sudjeluju u ekološkoj procjeni morskog okoliša, upravitelje u području zaštite okoliša, donositelje odluka, donositelje zakona, političare, znanstvenike, akademike i studente. Ciljane su vrste uglavnom makrofauna i makroflora unutar teritorijalnih mora Europske unije. Očekivani su rezultati EMBOS-a sljedeći: pružanje procjene učinka promjene bioraznolikosti na morske ekosustave; sustav ranog upozorenja na promjene bioraznolikosti; kvantifikacija dugoročnih promjena morske bioraznolikosti te bolje razumijevanje prirodnih i antropogenih pokretača odgovornih za te promjene.

Naziv: Institut za pomorske znanosti (CSIC)
Država: Španjolska
Vrsta aktivnosti: Istraživanje
URL: www.icm.csic.es

S ciljem analize potencijalnih uzroka smanjenja i propasti ribarstva na obali Maresme u sjeverozapadnom Sredozemnom moru tijekom posljednjih 26 godina, CSIC proučava populaciju školjkaša Callista chione. Čini se da su dva glavna razloga odgovorna za trenutačno stanje morskog dna: prekomjerni izlov i neprestano jaružanje u jugozapadnom i središnjem dijelu dna radi održavanja plaže. Trenutačno (2016.) je na tom području zatvoren lov za školjke rumenke i predložen je plan za oporavak i upravljanje koji se tek treba provesti, a koji uključuje privremenu zabranu jaružanja školjki na maloj i tradicionalnoj razini i alternativna rješenja za održavanje plaža.

Naziv: Institut za pomorske znanosti (CSIC)
Država: Španjolska
Vrsta aktivnosti: Istraživanje
URL: www.icm.csic.es

CSIC radi na razvoju planova za upravljanje dubokomorskim ribolovom kozica, uključujući prenamjenu ribarskih flota. Promjena dubokomorskog izlova kozica s pridnenih povlačnih mreža (koća) sa širilicama na košare u flotama Sredozemnog mora pokazat će da je promjena opreme održiva i isplativa. Iako su ciljne vrste Aristeus antennatus i Aristaeomorpha foliacea, glavni su ciljni dionici ribari, trgovci ribom i turistička industrija. CSIC promiče sredstva za ažuriranje i izradu ribarstvenih politika i zakona EU-a uz posvećivanje ODMS-u, posebice u pogledu očuvanja cjelovitosti morskog dna i zaštite osjetljivog dubokomorskog okoliša i njegove biološke raznolikosti.

Naziv: Konferencija perifernih primorskih regija (CPMR) – Intermediteransko povjerenstvo (IMC): Projekt MarInA-Med COM&CAP
Država: Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Hrvatska, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska
Vrsta aktivnosti: Ostalo
URL: http://www.medmaritimeprojects.eu/section/com-cap/sub-com-cap

Projekt MarInA-Med COM&CAP kapitalizira na trinaest pomorskih projekata, uključujući neke s posebnim naglaskom na pritisak na okoliš u pogledu morskih ekosustava. Rezultati tih projekata iskoristili su se za nekoliko političkih pozicija. CPMR-IMC trenutačno je uključen u dva Mediteranska međuregionalna horizontalna projekta: PANACEA (S.O.3.2) o okolišu i zaštićenim područjima i InnoBlueGrowth (S.O.1) o inovacijama i „plavom rastu”.

CPMR-IMC također organizira komunikaciju i kapitalizaciju sedam modularnih projekata koji obrađuju pitanja u vezi sa zaštićenim morskim područjima, plavim rastom i inovacijama te održivim turizmom i ICZM-MSP-om (Integriranim upravljanjem obalnim zonama - Planiranjem pomorskog prostora i integriranim upravljanjem obalnim zonama). Primjer trenutačnih modularnih projekata: projekt CO-Evolve (S.O.3.1) o koevoluciji ljudskih aktivnosti u obalnim zonama povezan s ICZM-om i MSP-om (i Bolonjskom poveljom) (odobreno); projekt Pomorska sela (S.O.3.1) o održivom turizmu i marketingu te projekt MITOMED+ (S.O.3.1) o održivom turizmu i indikatorima (u zadnjoj fazi evaluacije).

Naziv: Konferencije perifernih primorskih regija (CPMR) – Intermediteransko povjerenstvo (IMC): Radna skupina IMC-a za ribarstvo i akvakulturu
Država: Albanija, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Maroko, Španjolska, Tunis
Vrsta aktivnosti: Ostalo
URL: http://news.crpm.org/cpmr-news/maritime-cpmr/imc-launching-task-force-on-fisheries-aquaculture/

IMC-ova Radna skupina za ribarstvo i akvakulturu uspostavljena je 2016. godine. Riječ je o radnoj skupini mediteranskih regija čiji je cilj promicanje konkurentnosti i održivosti mediteranskog sektora ribarstva i akvakulture. Radna skupina promiče suradnju među članovima radi nadzora provedbe zajedničke ribarstvene politike, promicanja financijske potpore sektoru ribarstva i akvakulture, promicanja ribarstva i akvakulture u okviru novih strategija i inicijativa za područje Sredozemnog mora, izrade i primjene međunarodnih i međugraničnih projekata te promicanja edukacije i obuke u sektoru ribarstva i akvakulture. Očekivani ishodi podrazumijevaju razmjenu najboljih praksi, izradu studija i izvješća, slanje političkih poruka, promicanje aktivnosti zagovaranja, organizaciju konferencija i projekta teritorijalne suradnje te predvođenje aktivnosti.

Naziv: Košare s plodovima mora: Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Etang de Thau et sa bande côtière
Država: Francuska
Vrsta aktivnosti: Ostalo
URL: www.paniersdethau.fr

Kako bi razvila lanac lokalnih i sezonskih plodova mora, lokalno ekološko udruženje upotrijebilo je Axis 4 da bi pokrenulo program distribucije košara s plodovima mora. Program se pretvorio u distribucijsku mrežu aktivnu u četirima selima koja je potkrijepljena internetskom stranicom koja omogućuje potrošačima da se prijave za program, šalju narudžbe i odaberu točku dostave. Povezivanje lokalnih ribara i proizvođača u akvakulturi s potrošačima u okviru programa distribucije košara s plodovima mora doprinosi povećanju profila i konzumaciji lokalnih riba, kamenica i drugih plodova mora iz područja, što zauzvrat povećava održivost. U okviru projekta obučena je skupina potrošača „ambasadora”, što je doprinijelo stvaranju snažnog osjećaja lokalne odgovornosti i lokalnog poduzetništva. 

Naziv: Lokalna akcijska skupina u ribarstvu - Groupe FEP Varois: Pescatourisme 83
Država: Obalna mediteranska područja
Vrsta aktivnosti: Ribolov
URL: www.marcopolo.asso.fr/

Projektom „Pescatourisme 83” želi se lokalnim ribarima ponuditi način diversifikacije njihovih prihoda bez povećanja ribolovnog napora te istovremeno surađivati s javnosti u pogledu podizanja svijesti o tradiciji i baštini ribolova te o problemima s kojima se sektor ribarstva suočava. Projekt se želi proširiti i na druge komplementarne aktivnosti poput sesija kušanja, pružanja smještaja, povezivanja s agroturizmom i razvijanja metoda za stvaranje dodatne vrijednosti neiskorištenih vrsta. Strategijom lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu želi se očuvati biološka produktivnost i ravnoteža ekosustava te istovremeno doprinijeti jačanju obalnih teritorija. 

Naziv: Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Terre di Mare: Svježa riba svaki dan – Dostava na kućnu adresu s ribarskog broda
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Ostalo
URL: www.gacterredimare.net

Uz pomoć lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo (FLAG), obiteljsko ribarsko poduzeće, Facchini Pesca, izradilo je program izravne prodaje za svoje potrošače kao odgovor na niske cijene kojima su bili izloženi na dražbama na veliko. Projekt je obuhvaćao znatne napore uložene u svrhu podizanja svijesti lokalnog stanovništva u pogledu koristi za zdravlje povezanih s konzumacijom kvalitetne lokalne ribe utvrđenog podrijetla. Zahvaljujući bliskom odnosu između proizvođača i potrošača stvorena je čvrsta baza zadovoljnih i vjernih potrošača koji cijene kvalitetu proizvoda i pružene usluge. Razvojna strategija lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo temelji se na oživljavanju lokalnih ribarskih zajednica s pomoću pristupa koji poštuje načela ekološke, socijalne, gospodarske i institucionalne održivosti.

Naziv: Lokalne akcijske skupine u ribarstvu: Groupe FEP Varois: Cap Roux – Ograničeno ribolovno područje
Država: Francuska
Vrsta aktivnosti: Ostalo
URL: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/Farnet_Pan2020_13.pdf

Lokalna nevladina organizacija okupila je ribare, lokalna nadležna tijela i znanstvenike kako bi izradili prve korake plana učinkovitog i održivog upravljanja u budućnosti radi provođenja mjera očuvanja u ograničenim ribolovnim područjima francuske Azurne obale. Lokalna ribarska organizacija uspostavila je 2004. godine ograničeno ribolovno područje Cap Roux veličine 445 ha. Projekt Axis 4 pružio je podršku ribarima u provedbi aktivnosti nadzora radi sprečavanja nezakonitog ribolova i istraživanja mogućnosti za izradu plana održivog upravljanja. Znanstvena istraživanja i prikupljanje podataka pomažu pri nadzoru učinka mjera očuvanja, a zahvaljujući suradnji s drugim korisnicima pomorskog prostora podiže se svijest o prednostima navedenog područja i važnosti njihova očuvanja. 

Naziv: Lokalne akcijske skupine u ribarstvu: Španjolska Peix de llotja (Riba s dražbe)
Država: Španjolska
Vrsta aktivnosti: Ostalo
URL: www.peixdellotja.com

Kako bi se potaknulo restorane, supermarkete i potrošače da kupuju svježe ulovljenu lokalnu ribu, projekt „Peix de Illotja” okupio je lokalne akcijske skupine u ribarstvu i lokalne ribarske organizacije u svrhu promicanja navedenog koncepta i doprinosa stvaranju priznate marke. Marka dodjeljuje zvjezdice restoranima koji se opredijele za izravnu kupovinu ribe na lokalnim dražbama. Projektom se potaknula suradnja među četirima udruženjima ribara te stvorile veze između sektora ribarstva te turističkog i ugostiteljskog sektora. Mediteranske lokalne akcijske skupine u ribarstvu proučavaju mogućnosti pretvaranja koncepta u marku koja će se primjenjivati na diljem Mediterana. Strategijom lokalne akcijske skupine u ribarstvu želi se unijeti raznolikost u gospodarstvo područja i stvoriti radna mjesta stavljanjem naglaska na ekoturizam. 

Naziv: Marine Stewardship Council (MSC) i Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF)
Država: Španjolska, Francuska
Vrsta aktivnosti: Upravljanje, Jačanje kapaciteta
URL: www.project-medfish.com

Ovaj zajednički projekt pokrenut je radi provedbe stroge i sveobuhvatne analize francuskog i španjolskog ribolova u Sredozemlju primjenom MSC-ova standarda za ribarstvo kao referentne vrijednosti za održivost kako bi se potaklo poboljšanje upravljanja i održivosti. Ciljani dionici su ribarstva, proizvođačke organizacije i agencije za upravljanje u sredozemnoj regiji Francuske i Španjolske koji u projektu sudjeluju preko savjetodavnih skupina, radionica i terenskih aktivnosti. Projekt obuhvaća izuzetnu raznolikost vrsta i nastoji imati raspon u kojem bi bila zastupljena sva raznolikost sredozemnih ribarstava. Projekt koristi različitim dionicima u sektoru morske hrane: ribarstvima, proizvođačkim organizacijama i upraviteljima pruža temeljitu analizu njihovih trenutnih praksi. Dugoročno nastoji povećati ponudu održive morske hrane iz Sredozemlja i time donijeti korist svim dionicima. 

Naziv: MEDASSET
Država: Grčka
Vrsta aktivnosti: Ostalo
URL: www.medasset.org

"Healthy Seas: from waste to wear" (Zdrava mora: od otpada do tekstil) inovativna je europska inicijativa koju od 2015. godine provodi udruga MEDASSET u Grčkoj. Krajnji cilj inicijative jest čišćenje naših mora od odbačenih ribarskih mreža, smrtonosnih zamki za morske kornjače i druge morske životinje i obnova sakupljenih mreža u prvoklasni reciklirani najlon. Prva faza inicijative Zdrava mora usmjerena je na odbačene ribarske mreže, ali će se u budućnosti proširiti na druge oblike morskog otpada. Inicijativa predstavlja zajedničke napore nevladinih organizacija i privatnih poduzeća na čišćenju oceana i mora. Mreže koje su prikupljene u okviru inicijative Zdrava mora ne bacaju se na odlagališta niti spaljuju u postrojenjima za obradu otpada. Umjesto toga, mreže se recikliraju kako bi se dobili visokokvalitetni proizvodi. Održivost je u prvom planu sa stajališta zaštite okoliša i gospodarske koristi. Zdrava mora okuplja i spaja brojne zainteresirane strane i inicijative: ronioce, ribare, brodarske tvrtke, nevladine organizacije, vlade i tvrtke koje se bave recikliranjem i proizvodnjom, s ciljem stvaranja novih proizvoda kao što su čarape, kupaći kostimi i tepisi. Očišćene ribarske mreže isporučuju se tvornici u Ljubljani gdje se pripremaju za obnavljanje u sustavu ECONYL®.

Naziv: Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)
Država: Grčka
Vrsta aktivnosti: Ostalo
URL: www.mio-ecsde.org

Mediteranski informacijski ured za okoliš, kulturu i održivi razvoj (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development - MIO-ECSDE) djeluje kao tehnička i politička platforma za predstavljanje stajališta i intervenciju 130 nevladinih organizacija na mediteranskoj sceni. Smatra se ključnim međunarodnim sudionikom u povezivanju mediteranskih dionika u pogledu ključnih pitanja za održivu budućnost regije. Organizacija ima dugogodišnje iskustvo u istraživanju, politikama, zagovaranju, podizanju razine osviještenosti, izgradnji kapaciteta i umrežavanju na području pitanja povezanih s morskim okolišem, uključujući onečišćenje mora i održivo ribarstvo i/ili akvakulturu.

MIO-ECSDE aktivno podržava provedbu Okvirne direktive o pomorskoj strategiji i pristup ekosustava; rješava problem morskog otpada; promiče održivo plavo gospodarstvo i plavi rast, zagovara integrirano upravljanje vodnim resursima (IWRM) / integrirano upravljanje obalnim zonama (ICZM) / pomorsko prostorno planiranje (MSP); doprinosi zajedničkoj ribarstvenoj politici i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo. Također zagovara razvoj sveobuhvatnog okvira za akvakulturu radi osiguranja održive i odgovorne industrije. Nedavno je MIO-ECSDE koordinirao anketu UNEP-a/MAP-a o napuštenim, izgubljenim ili odbačenim ribolovnim alatima u Sredozemnom moru te je, u okviru projekta DeFishGear u sklopu programa IPA Jadran, procijenio društveno-gospodarske posljedice morskog otpada na sektor ribarstva i akvakulture. Nadalje, kroz istraživačke aktivnosti projekta DeFishGear MIO-ECSDE pridonio je sve većem skupu dokaza o količinama morskog otpada koje dolaze iz ribarstva i akvakulture.

MIO-ECSDE također podiže razinu osviještenosti i radi na izgradnji kapaciteta dionika u pogledu pitanja povezanih s ribarstvom i akvakulturom u Sredozemnom moru.

 • Kroz projekt FP7 MARLISCO podiže razinu osviještenosti obrazovnih ustanova, šire javnosti te djelatnika iz sektora ribarstva i akvakulture o posljedicama morskog otpada i načinima za rješavanje tog problema. MIO-ECSDE već godinama radi na pitanju održive potrošnje hrane kroz svoju pionirsku inicijativu Obrazovanje za održivi razvoj (MEdIES, e-mreža od oko 4000 nastavnika) i time podiže razinu osviještenosti o pritiscima koje uzgoj ribe uzrokuje u ekosustavima.
 • MIO-ECSDE je zajedno s Ekološkom unijom i Koalicijom za zeleno gospodarstvo (GEC) nedavno objavio istraživanje pod nazivom „Towards a Green Economy in the Mediterranean” (Prema zelenom gospodarstvu u Sredozemnom moru) u kojem se bavi ribarstvom i akvakulturom.
 • MIO-ECSDE predvodi komunikacijsku komponentu najvećeg projekta u Sredozemlju pod nazivom „The MedPartnership” (2009. – 2015.) koji financira Globalni fond za okoliš (GEF) i koordinira UNEP/MAP i također se usredotočuje na primjenu pristupa ekosustava na ribarstvo.
 • MIO-ECSDE pomaže četirima drugim mrežama glavnih sredozemnih dionika koji imaju ključnu ulogu u rješavanju izazova u području zaštite okoliša i održivog razvoja, osobito nastavnicima, zastupnicima, novinarima i sveučilištima.
Naziv: Mednetpesca
Država: Obalna mediteranska područja
Vrsta aktivnosti: Ribolov
URL: http://www.mednetpesca.eu/en/

Mednetpesca okuplja različite aktere uključene u razvoj obalnih mediteranskih područja radi povećanja vidljivosti proizvoda i baštine ribarstva diljem Mediterana. Inicijativu su osnovale francuske, španjolske, grčke, ciparske i talijanske lokalne akcijske skupine u ribarstvu, ali ona je otvorena svim obalnim mediteranskim lokalnim razvojnim skupinama koje su zainteresirane i motivirane. Mednetpesca zbližava ribarske zajednice i jača njihovu sposobnost za utjecanje na ključne odluke koje utječu na njihovu budućnost. Također promiče nove mogućnosti promoviranjem potencijala plavog rasta. 

Naziv: Međunarodna pomorska organizacija (IMO)
Država: Ujedinjena Kraljevina
Vrsta aktivnosti: Regulatorna
URL: www.imo.org

Međunarodna pomorska organizacija izradila je i provela pravni okvir za pomorske aktivnosti, uključujući i ribolov, na temelju obveznih i preporučljivih zahtjeva koje je izradila i pregledala Organizacija. 

IMO sudjeluje u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u suradnji s Organizacijom za hranu i poljoprivredu (FAO) i Međunarodnom organizacijom rada (ILO). IMO je dodijelio Sredozemnom moru status posebnog područja u skladu s Međunarodnom konvencijom o sprečavanju onečišćenja s brodova IMO-a, a Prolazu Bonifacio status posebno osjetljivog morskog područja i odredio je sustave odvojene plovidbe i priobalne prometne zone u Sredozemnom moru u skladu s Konvencijom COLREG iz 1972. godine Međunarodne pomorske organizacije. Također radi na zaštiti bioraznolikosti i ribljih stokova u Sredozemnom moru u okviru primjene Konvencije o balastnim vodama IMO-a koja je provedena uz podršku projekta partnerstva GloBallast u suradnji IMO-a, Programa Ujedinjenih naroda za razvoj i Globalnog fonda za okoliš (GEF) radi suočavanja sa štetnim vodenim organizmima, patogenima i invazivnim vrstama koji su počeli nastanjivati morski okoliš. Naposljetku, IMO pruža administrativnu i tehničku podršku određenim tematskim područjima u skladu s Programom regionalnih mora Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) za Sredozemno more.

Naziv: Međunarodna zaklada za održivost morske hrane (International Seafood Sustainability Foundation – ISSF)
Država: SAD
Vrsta aktivnosti: Upravljanje, Nadzor i provedba, Jačanje kapaciteta
URL: http://iss-foundation.org

Cilj ISSF-ova istraživačkog i predstavničkog rada jest osigurati učinkovito očuvanje i upravljanje resursima tune na svjetskoj razini. Na primjer, u Sredozemlju nikada nije pravilno procijenjen stok sredozemnog tunja dugokrilca.  To je vrsta koja se gotovo isključivo konzumira u Europskoj uniji. ISSF pruža financijsku potporu za pripremne procjene koje će izvršiti odgovarajuće tijelo za regionalno upravljanje i njegovo znanstveno tijelo.  Podupire preobrazbu znanstvenih istraživanja na moru u metode kojima se može ublažiti prilov u tunolovu. Organizacija je usredotočena na proaktivno uklanjanje svih elemenata nezakonitog ribolova primjenom različitih mjera, inicijativa i alata za očuvanje te aktivno sudjeluje u rješavanju problema prekomjernog izlova održavanjem niza međunarodnih radionica i usvajanjem ISSF-ove mjere za očuvanje kapaciteta. 

Naziv: Međunarodni institut za ocean (IOI)
Država: Malta
Vrsta aktivnosti: Ostalo
URL: http://www.ioinst.org/

Međunarodni institut za ocean (IOI) održava osposobljavanje te provodi izgradnju kapaciteta i razvoj pitanja u vezi s oceanima na nekoliko razina. Rad IOI-a usmjeren je na različite dionike, uključujući stvaratelje politika, voditelje i provoditelje politika. IOI piše publikacije i podatke za širenje i za povećanje informiranosti. IOI održava programe osposobljava, nudi poslijediplomske studije, piše publikacije te povremeno i radove, održava ključne govore te seminare i izlaganja s područja upravljanja oceanima, razvoja kapaciteta i upravljanja u ribarstvu. Primjeri određenih mjera obuhvaćaju Program osposobljavanja IOI-a za regionalno upravljanje oceanima na području Sredozemnog, Crnog, Baltičkog i Kaspijskog mora; poslijediplomski studij o upravljanju oceanima koji se nudi u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Malti; publikacije poput osvrta „World Ocean Review” pod nazivom „The Future of Fish – The Fisheries of the Future” (Budućnost riba – ribarstva budućnosti).

Naziv: Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES)
Država: Danska
Vrsta aktivnosti: Jačanje kapaciteta
URL: www.ices.dk

Rad Međunarodnog vijeća za istraživanje mora usmjeren je na koordinaciju i poticanje znanstvenih istraživanja temeljenih na podacima i informacijama. Rezultati znanstvenih istraživanja objavljuju se i upotrebljavaju kao osnova za pružanje najboljih dostupnih znanstvenih dokaza voditeljima koji se bave utjecajem ljudskih aktivnosti na morski ekosustav i upravljanjem iskorištavanja živih morskih resursa.

Kroz strateška partnerstva s, primjerice, Općom komisijom za ribarstvo na Sredozemlju (GFCM), Međunarodnom komisijom za zaštitu atlantskih tuna i Europskom unijom, aktivnosti ICES-a usmjerene su na:

- status fonda jegulja, pokrivajući Sjevernoatlantskog oceana, Sjevernog mora, Baltičkog mora, Sredozemlja i sjevernoafrička područja;

- najbolje prakse, načine rada i podatke koji podupiru znanstvene savjete za ostvarivanje globalne održivosti ribarstva;

- pitanja koja se odnose na procjenu dobrog stanja okoliša prema Okvirnoj direktivi o pomorskoj strategiji EU-a.

Naziv: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Država: Crna Gora
Vrsta aktivnosti: Upravljanje
URL: www.minpolj.gov.me

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u Crnoj Gori donijelo je i provelo nalog o sezoni zabrane za različite dobne razrede riba i ostalih morskih organizama. Ističe 1 vrstu koralja, 6 vrsta kornjača, 36 vrsta ptica, 20 vrsta sisavaca i 37 vrsta riba koje je zabranjeno loviti u Crnogorskom primorju. Osim toga, izdan je i nalog za zabranu lova i trgovanja mladim ribama, ribama čije su veličine ispod minimalnih veličina i ostalim morskim organizmima. U njemu se određuje da je za svaku vrstu potrebno uzeti u obzir određene standarde veličine za svaku vrstu (63 riba, 6 rakova, 3 glavonožaca i 7 živih školjkaša). Ministarstvo je 2014. godine objavilo javni poziv da bi dobilo podršku za izmjenu dimenzija veličina mrežnog tega na koćama s 40 mm u obliku romba na 40 mm u obliku kvadrata.

Naziv: Ministarstvo poljoprivrede – Glavna uprava za ribarstvo
Država: Palestina
Vrsta aktivnosti: Očuvanje
URL: www.facebook.com/dof.pal

U suradnji s Palestinskim nacionalnim centrom za istraživanja i Ministarstvom poljoprivrede provedena su akademska istraživanja za praćenje golubova uhana (Mobula mobular) i svih hrskavičnjača u istočnom Sredozemlju. Glavni cilj istraživanja zaštita je morskih vrsta, a posebice golubova uhana. Istraživanjem se također nastoji prikupiti informacije o fiziološkim i biološkim značajkama morskih vrsta, utvrditi biološko razdoblje za zakoniti ribolov tih stvorenja i stvoriti svijest među ribarima o tome kada ih se smije loviti. 

Naziv: Ministarstvo poljoprivrede – Ruralni razvoj ribarstva
Država: Alžir
Vrsta aktivnosti: Stvaranje radnih mjesta
URL: http://www.mpeche.gov.dz

Ministarstvo jača sposobnosti kontrole i praćenja ribarskih brodova te utvrđuje planove za upravljanje ribarstvom. Povezuje strukovne interese i znanstvena stručna znanja kako bi promicalo integraciju i održivost resursa. Cilj plana Ministarstva „Aqua Pêche 2020” jest stvoriti gospodarske i tehnološke uvjete za održivo ribarenje u Sredozemlju kojim bi se, uz postojećih 70,000 radnih mjesta, stvorilo 30,000 izravnih radnih mjesta u sektoru. 

Naziv: Ministarstvo poljoprivredne, prehrambene i šumarske politike (MIPAAF) – GU Ribarstvo
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Upravljanje, Nadzor i provedba
URL: www.politicheagricole.it

MIPAAF je proveo mjere upravljanja za nacionalnu flotu za lov sitne plave ribe s ciljem utvrđivanja popisa ovlaštenih ribarskih brodova te zaštite rastilišta i mrijestilišta na nacionalnoj razini. Očekivani rezultati su višegodišnja zaštita predmetnih vrsta i gospodarska održivost predmetnih sektora.

Po pitanju mjera upravljanja za nacionalnu flotu za lov sredozemne sabljarke, cilj je smanjiti nacionalnu flotu na temelju povijesne razine ulova koju je objavila Međunarodna komisija za zaštitu atlantske tune, a koja je objavljena na razini EU-a. Očekivani rezultati su višegodišnja zaštita predmetnih vrsta i povećana gospodarska održivost predmetnog sektora. 

Naziv: Ministarstvo prehrane, poljoprivrede i stočarstva, GU za ribarstvo i akvakulturu
Država: Turska
Vrsta aktivnosti: Upravljanje
URL: http://www.tarim.gov.tr/BSGM/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

U Turskoj je upravljanje ribarstvom uređeno „Obavijesti kojom se uređuje gospodarsko ribarstvo”. Tim se obavijestima određuju zatvorena ribolovna područja, zabranjeni ribolovni alati i metode, zabranjene vrste i ograničenja ulova. Cilj je urediti obveze, ograničenja i zabrane u morskom i kopnenom ribarstvu kako bi se osiguralo očuvanje i održiva eksploatacija ribljih resursa, uzimajući u obzir ribolov u znanstvene svrhe. Obavijestima se zabranjuje gospodarski, sportski i rekreacijski ribolov određenih vrsta u Sredozemlju kao što su sredozemna medvjedica, morski psi, morske kornjače i kirnje.

Naziv: Ministarstvo za ruralni razvoj i prehranu, Glavna uprava za održivo ribarstvo
Država: Grčka
Vrsta aktivnosti: Upravljanje
URL: www.minagric.gr

U Grčkoj je Glavna uprava za održivo ribarstvo pri Ministarstvu za ruralni razvoj i prehranu provela plan upravljanja za ribarenje pridnenim povlačnim mrežama i okružujućim mrežama plivaricama u svim državnim vodama Sredozemlja. Te inicijative usklađuju praksu sa zakonodavstvom, a sadrže mjere kao što su najmanja veličina, prostorno-vremenska ograničenja i uporaba svjetlosti kako bi se zaštitile posebne tipične vrste diljem Grčke. Glavne ciljne vrste su oslić, trlja, cipal glavaš i ružičasta kozica. Po pitanju lova na školjkaše, uvedena su brojna vremenska i prostorna ograničenja te je određena najmanja lovna veličina za hobotnice – 500 grama.

Naziv: Nacionalni institut za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku (OGS)
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Istraživanje
URL: www.ogs.trieste.it

Institut radi i razvija vlastitu misiju, dajući prioritet područjima osnovnog i primijenjenog istraživanja u oceanografiji, geofizici i geologiji mora te eksperimentalnoj i istraživačkoj geofizici. OGS trenutno provodi istraživanje na temu granica u znanosti o moru, u sklopu kojeg prikuplja široki raspon analiza o ekološkim, biološkim, društvenim, gospodarskim i zakonskim pitanjima, kao i analize slučajeva povezane s primjenom Zajedničke ribarstvene politike EU-a u Sredozemnom i Crnom moru. Cilj projekta jest pružiti opći pregled problema, uhvatiti se u koštac s lokalnim i prekograničnim pitanjima te pronaći praktična rješenja za primjenu Zajedničke ribarstvene politike.

Naziv: Nacionalni park Asinara Projekt Clean Sea LIFE
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Komunikacija
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5824

Opći je cilj projekta Clean Sea LIFE podržati primjenu Okvirne direktive o pomorskoj strategiji (MSFD) i politiku EU-a o bioraznolikosti u vezi s morskim otpadcima. Posebni ciljevi podrazumijevaju podizanje svijesti o morskim otpadcima ohrabrivanjem građana da postanu dio rješenja; uklanjanje postojećih otpadaka uključujući i izgubljeni ribolovni alat te sprečavanje daljnjeg bacanja otpadaka; promicanje inicijativa „lov na otpatke”; obučavanje profesionalaca iz ribarstvene industrije o odgovornim praksama; pružanje smjernica za upravljanje morskim otpadcima, unaprjeđenje razmjene znanja i primjene najboljih praksi te pomaganje nadležnim tijelima u postizanju dobrog stanja okoliša u skladu s Okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji. 

Očekivani rezultati *kliknite ovdje za više informacija

Naziv: Nacionalno istraživačko vijeće - Institut za znanost o moru TARTALIFE - Smanjenje smrtnosti morskih kornjača u komercijalnom ribolovu
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Drugo
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4548

Projekt obuhvaća petnaest talijanskih pokrajina smještenih na Sredozemnom moru i njime se želi smanjiti smrtnost morskih kornjača smanjenjem usputnih ulova kornjača (uzrokovanih upotrebom parangala, pridnene povlačne mreže i stajaćih mreža) promicanjem upotrebe kružnih udica i uređaja koji kornjačama omogućuju izlazak iz mreže takozvanih TED-ova (posebni uređaji koji omogućuju ulovljenim morskim kornjačama uhvaćenima u ribolovnu mrežu da pobjegnu) te ispitivanjem novog akustičnog repelenta za morske kornjače i nove vrste jednostruke mreže stajaćice. Ovim se projektom želi i smanjiti smrtnost kornjača nakon ulova osposobljavanjem i osvješćivanjem ribara te osnaživanjem centara za spašavanje / prvu pomoć namijenjenih morskim kornjačama.

Očekivani rezultati *kliknite ovdje za više informacija

Naziv: Nacionalno istraživačko vijeće Projekt LIFE Ghost-Tehnike za smanjenje utjecaja napuštenog ribolovnog alata i povećanje bioraznolikosti u obalnim područjima u sjevernom Jadranskom moru
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Nadzor i provedba
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4778

Opći ciljevi projekta LIFE Ghost-Tehnike za smanjenje utjecaja napuštenog ribolovnog alata i povećanje bioraznolikosti u obalnim područjima u sjevernom Jadranskom moru uključuju: poticanje konkretnih mjera za ponovnu uspostavu i očuvanje ekološkog statusa stjenovitih staništa smještenih u sjevernom Jadranskom moru; procjenu učinka napuštenih, izgubljenih ili odbačenih ribolovnih alata (ALDFG) na bioraznolikost u stjenovitim staništima duž obale pokrajine Veneto i procjenu gospodarske vrijednosti dobrobiti za ekosustav koje nastaju uklanjanjem i/ili smanjenjem ALDFG-a. Ovim se projektom također želi: poboljšati bioraznolikost u ekosustavima stjenovitih staništa tako što će se ukloniti ALDFG i premjestiti „plemenita periska”, velika slatkovodna školjka (Pinna nobilis); ispitati i pokazati učinkovitost metoda za mapiranje, smanjenje i deaktiviranje izgubljenih ribolovnih alata te za predlaganje plana za odlaganje/recikliranje pronađenih mreža; izraditi učinkovit protokol za upravljanje ALDFG-om u obalnim područjima u okviru kojeg će se detaljno opisati provedeni tehnički postupci i navesti prijedlog za uredbu EU-a.

Očekivani rezultati *kliknite ovdje za više informacija

Naziv: Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja (GFCM)
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Upravljanje
URL: www.fao.org/gfcm

GFCM je uspostavio radnu skupinu kako bi modernizirao svoj pravni okvir primjenom usklađenog pristupa „odozdo prema gore” u koji su uključeni relevantni dionici. Te su promjene dovele do donošenja više novih mjera kao što su podregionalni planovi upravljanja i planovi djelovanja za borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (IUU) ribolova.

Upravljanje tipičnim vrstama plave ribe: Izrađeni su i ažurirani su višegodišnji planovi upravljanja za vrste sitne plave ribe u Jadranskom moru i po potrebi su dodane hitne mjere. Najnovijom se preporukom nastoji osigurati da razine eksploatacije sitne plave ribe u Jadranskom moru budu na razini najvećeg održivog prinosa do 2020. godine.

Zaštita tipičnih vrsta pridnene ribe od prekomjerne eksploatacije u sicilijanskom prolazu: Usvojeni višegodišnji plan upravljanja primjenjuje se na pridnene koće duže od 10 metara čiji ulov oslića i dubinske kozice predstavlja najmanje 25 % žive mase ili vrijednosti ulova. Uključuje drugu vrstu mjera upravljanja i nastoji primjenjivati pristup s mjerama opreza kako bi se osiguralo da do 2020. godine eksploatacija bude na najvišoj održivoj razini prinosa, uz istovremenu zaštitu rastilišta, ukidanje odbačenog ulova i prilagodbu ribolovnih kapaciteta.

Naziv: Projekt FAO-a East Med
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Jačanje kapaciteta
URL: www.faoeastmed.org

Većina država istočnog Sredozemlja ne posjeduje kapacitete za pružanje znanstvenih savjeta za upravljanje ribarstvom. Projekt EastMed „Znanstvena i institucionalna suradnja za podupiranje odgovornih ribarstava u istočnom Sredozemlju” osmišljen je kako bi se razvila regionalna suradnja i stručna znanja koja su potrebna za usklađivanje s FAO-ovim Kodeksom ponašanja o odgovornom ribarstvu. U okviru projekta uvedene su osnove upravljanja ribolovom, kao što su bioekonomska analiza, metode procjene stoka, struktura i funkcioniranje morskih ekosustava te planovi upravljanja ribarstvom koji se temelje na prikupljenim podacima.

Naziv: Regionalni projekt FAO-a ADRIAMED
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Jačanje kapaciteta
URL: www.faoadriamed.org

Cilj FAO-ovog projekta AdriaMed (Znanstvena podrška odgovornom ribarstvu na Jadranskom moru) jest razvoj znanstvene i institucionalne suradnje i kapaciteta u jadranskoj regiji kako bi se razvilo održivo ribarstvo. AdriaMed promiče zajedničke aktivnosti u kojima sudjeluju znanstvenici, upravitelji ribarstava i ribari u Albaniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji. Bolja suradnja, jačanje kapaciteta i procjena stokova dovele su do usvajanja međunarodno dogovorenog višegodišnjeg plana upravljanja ribarstvom za sitnu plavu ribu na Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja 2013. godine.

Naziv: Regionalni projekt FAO-a COPEMED II
Država: Španjolska
Vrsta aktivnosti: Jačanje kapaciteta
URL: www.faocopemed.org

U sklopu regionalnog projekta FAO-a COPEMED II. proveden je projekt ArtFiMed (Održivi razvoj tradicijskog ribolova u sredozemnom području Maroka i u Tunisu) koji je bio usredotočen na mali ribolov. Glavni mu je cilj bio pružati potporu malim ribarima u tri luke u Maroku (Dikky) i Tunisu (Ghannouch i El Akarit) koje su odabrane kao pokusne zajednice. Bio je usredotočen na sudjelovanje ribara u prikupljanju standardiziranih podataka, a u sklopu projekta razvile su se i nove aktivnosti za stvaranje dodatnog prihoda, kao što su pčelarsko udruženje za ribare te izrada tapiserija i vezenje za žene. 

Naziv: Regionalni projekt FAO-a MEDSUDMED
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Međunarodna suradnja
URL: www.faomedsudmed.org

Cilj projekta FAO-a MedSudMed (Procjena i praćenje ribolovnih resursa i ekosustava u sicilijanskom prolazu) jest razvoj suradnje i kapaciteta u južnom i srednjem Sredozemnom moru među ribarstvima Italije, Libije, Malte i Tunisa. Nizom sastanaka promicalo se zajedničko djelovanje znanstvenika, upravitelja ribarstava i ribara kako bi se doprinijelo razvoju višegodišnjeg plana upravljanja za ribarenje pridnenim povlačnim mrežama, a to je dovelo do usvajanja višegodišnjeg plana upravljanja ribarstvom koji je dogovoren na međunarodnoj razini.

Naziv: Regionalni projekti FAO-a za Sredozemlje
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Jačanje kapaciteta
URL: www.faomedsudmed.org

Na održivost ribarstva u Sredozemlju utječu prelov, povećane razine zagađenja, propadanje staništa, uvođenje neautohtonih vrsta i posljedice klimatskih promjena. Ekosustavni pristup ribarstvu (EAF) predlaže se kao put kojim valja krenuti da bi se poboljšali kapaciteti za upravljanje ribarstvom u Sredozemlju. Inicijativa kombinira jačanje svijesti upravitelja i tvoraca politika te osposobljavanje ribarskih inspektora i ribara za provedbu tog pristupa. U tijeku su pilot-studije u Egiptu (kočarski ribolov), Libanonu (plivaričarski ribolov), Turskoj (mali ribolov u zaljevu Gokova) i Tunisu (mali ribolov u laguni El Bibane).  

Naziv: Savjetodavno vijeće za Sredozemno more (MEDAC)
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Upravljanje
URL: www.med-ac.eu

MEDAC vrši funkciju pomagača u postupku regionalizacije tako što je suorganizator seminara na visokoj razini o stanju stokova u Sredozemlju i o pristupu u skladu sa ZRP-om. Godine 2016. proširio je svoje fokusne skupine u skladu sa širim zemljopisnim područjima primjene (uključujući zapadno Sredozemlje, Sicilijanski prolaz i sjeverni Jadran) kako bi predmetnim državama članicama omogućio korisne tehničke elemente za izradu višegodišnjih planova upravljanja koje će proslijediti EK-u. Jedan od prioriteta bilo je prikupljanje, ispitivanje i analiza dostupnih znanstvenih informacija o stanju pridnenih stokova karakterističnih za predmetna ribarstva, kako bi se mogla uskladiti s iskrcajnim obvezama koje stupaju na snagu u siječnju 2017.

Oporavak plavoperajne tune nije se mogao uspješno uvrstiti kao mogućnost jer se pronađena rješenja ne mogu lako primijeniti na druge stokove. MEDAC osigurava da ribari budu zastupljeni, a ako nisu, treba poticati njihovo sudjelovanje u MEDAC-u te u konačnici raspravljati o njihovom zastupanju.

Naziv: Slow Food
Država: Italija
Vrsta aktivnosti: Ostalo
URL: http://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/?fwp_settori_presidi=fish-sea-food-and-fish-products

Kampanja Slow Fish, dio glasovitog međunarodnog pokreta Slow Food, pokreće inicijative koje promiču tradicijski ribolov i zanemarene riblje vrste te potiče na razmišljanje o stanju morskih resursa i upravljanju tim resursima na lokalnoj razini. Inicijativa Prezidiji Slow Food, uspostavljena u više država Sredozemlja, usmjerava pažnju na male ribare i educira potrošače o konzumaciji morske hrane. Cilj tih inicijativa jest povezati male ribare kako bi mogli razmjenjivati dobre prakse, jačati svijest potrošača o utjecaju njihovih odabira hrane te uključiti druge dionike (kao što su kuhari) u pružanje podrške malim ribarima.

Naziv: Španjolski institut oceanografije (IEO)
Država: Španjolska
Vrsta aktivnosti: Istraživanje
URL: http://www.ieo.es/en/home

Španjolski institut oceanografije (IEO) španjolska je javna istraživačka organizacija čiji je cilj okupljanje znanstvenih spoznaja o oceanima i briga o održivoj upotrebi njihovih resursa i morskog okoliša. Istraživanja koja provodi IEO pokrivaju sve aspekte procjene i nadzora morskih izvora s posebnim naglaskom na pružanje podataka i savjeta potrebnih španjolskoj javnoj upravi, međunarodnim tijelima i sektoru ribarstva da bi se osigurala održiva i razumna upotreba živih morskih resursa. Iz tog razloga IEO redovito provodi istraživačke ankete, programe uzorkovanja na ribarskoj floti i tržnicama ribe, a znanstvenici IEO-a redovito sudjeluju u procjeni pelagijskih i pridnenih ribljih stokova i procjeni mjera upravljanja koje obuhvaćaju zaštićena morska područja, prostorno-vremenske zabrane, najmanje veličine, specifikacije o alatima itd. IEO sudjeluje u nekoliko međunarodnih i nacionalnih projekata radi utvrđivanja uloge ekoloških i antropogenih pokretača u procjeni statusa sredozemnih resursa i načina na koji ti čimbenici utječu na kretanje stanovništva, a ti su podaci potrebni za procjenu prikladnosti različitih pristupa upravljanju.

Naziv: SUBMON
Država: Španjolska
Vrsta aktivnosti: Tržište
URL: www.canyonsdelmaresme.cat

Projekt #PeixDeCustòdia lokalna je inicijativa u Kataloniji kojom se potiče na odgovornu konzumaciju ribe te se olakšava identifikacija lokalnih ribljih proizvoda u skladu s održivim kriterijima. Plan je surađivati s malim lokalnim ribarima i uključiti ih u zaštitu Područja za očuvanje mora. SUBMON ima program za očuvanje mora kojim se podiže razina osviještenosti o očuvanju mora i uspostavio je dobrovoljne sporazume s različitim dionicima s ovog područja kako bi se očuvale ekološke vrijednosti.

Jedan od ciljeva ovog projekta jest proširenje raspona ribljih vrsta koje se obično nude potrošačima te promicanje onih vrsta koje su manje poznate i manje se iskorištavaju. Projekt je započeo kroz suradnju s malim ribarima u Kataloniji, a sada se razvio i ima podršku Gradskog vijeća Barcelone.

Naziv: Tajništvo Međunarodnog povjerenstva za očuvanje atlantskih tuna
Država: Španjolska
Vrsta aktivnosti: Upravljanje
URL: http://iccat.int/Documents/Commission/BasicTexts.pdf

Međunarodno povjerenstvo za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) međuvladina je organizacija za ribarstvo odgovorna za očuvanje tuna i vrsta sličnih tuni u Atlantskom oceanu te okolnim morima. Aktivnosti ICCAT-a u Sredozemnom moru uključuju izradu statističkih podataka o ribarstvu koje pružaju članovi povjerenstva i sva tijela koja love navedene vrste, koordinaciju istraživanja uključujući i procjenu stokova u ime članova povjerenstva, razvoj znanstveno utemeljenih savjeta o upravljanju, pružanje mehanizama koji omogućuju ugovornim stranama da se dogovore oko mjera upravljanja te izradu relevantnih publikacija.

Naziv: WWF Francuska
Država: Francuska
Vrsta aktivnosti: Ribolov
URL: http://mediterranean.panda.org/

Uz niz izvješća o Plavom rastu u Sredozemlju, WWF je analizirao 140 studija o utjecaju rekreacijskog ribolova u zaštićenim morskim područjima Sredozemlja. Utvrdio je da, iako su rekreacijski i tradicijski ribolov često u sukobu, postoje i gospodarske koristi. Iako postoji potreba za edukacijom rekreacijskih ribolovaca, zaštićena morska područja potiču uživanje u morskom okolišu i razvoj lokalnih gospodarstava.

Naziv: WWF Grčka
Država: Grčka
Vrsta aktivnosti: Certificiranje

Zadruga plivaričarskih ribara u Grčkoj surađuje s WWF-om kako bi postala prva flota u Sredozemlju kojoj će biti dodijeljen certifikat MSC-a o održivom ribolovu kojeg će, kako vjeruju i ribari i trgovci, potrošači veoma cijeniti.

Naziv: Zajednički istraživački centar (JRC) Europske komisije
Država: Belgija, Italija
Vrsta aktivnosti: Ostalo
URL: https://ec.europa.eu/jrc/en

Zajednički istraživački centar (JRC) Europske komisije prikuplja podatke zemalja članica EU-a u okviru nadležnosti okvira za prikupljanje podataka (DCF), koji također pokriva područje Sredozemlja. JRC obrađuje i analizira podatke u suradnji sa Znanstvenim, tehničkim i gospodarskim odborom za ribarstvo (STECF) radi procjene ribljeg fonda, pružanja znanstvenih savjeta i upravljanja komercijalno korisnom ribom u Sredozemlju pod nadležnošću Zajedničke ribarske politike. Rezultati ovih analiza i znanstveni savjeti dostupni su putem izvješća STECF-a na web-mjestu https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports.

Alžir

Francuska

Grčka

 • Αλιεύματα στη Μεσόγειο - Η αποκατάσταση των αποθεμάτων σημαίνει αποκατάσταση των αλιέων

Hrvatska

Italija

 • Allarme Ue, paesi Mediterraneo interrompano eccessi pesca

 • Pesca: Castiglione, Italia capofila su strategia Mediterraneo - Pieno sostegno a commissario Vella su impegno per Mare Nostrum.

 • Pesca nel Mediterraneo: ricostituire gli stock per ridare un futuro ai pescatori

  GAZZETTA DEL MEZZOGGIORNO (30.04.16)

  IL GIORNALE DI SICILIA (30.04.16)

Malta

Maroko

 • Pêche en Méditerranée - Reconstituer les stocks pour redonner un avenir aux pêcheurs

 • الصيد بالبحر الأبيض المتوسط: حسب المفوض الأوروبي فيلا، معافاة الأرصدة السمكية سبيل إنعاش الصيادين

  AL MASSAE (04.05.16)

Slovenija

Španija

Velika Britanija